ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Различаването

  Науката за различаването се основава на Окултните сили на природата - не е обикновен въпрос.

  За човека на различаването няма изненади, защото той се движи с голяма скорост. Той не се движи с бавната скорост на мислите и чувствата, той се движи със скоростта на Душата и Духа.

  Този, който е буден, работи с Духа и изпреварва мига.
  Из "Път Безкраен"
  Но който е разбрал, наистина че Бог е Любов, той ще направи правилния избор. Той ще посвети живота си не на знанието а на Любовта, на неизменната, на вечната Любов. Тогава истинското знание само ще го търси а не той да го търси. Истинското знание ще му даде различаване. Защото който е избрал любовта, ще има различаване, защото ще му бъде изпратена интуиция.
  Из лекция Отговорът на Бога, изнесена на 3 април 2001г.
  Когато си Докоснат, ти вече знаеш, че който воюва, не може да оцелее – значи тогава идва различаването.
  Из книгата Свещени разбирания, 2020г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Различаването" ...