Чрез Любовта, Словото има
всемогъща власт над всичко

Мистикът не вижда нищо друго
освен сияещия живот.

Бог се ражда в
постоянното истинолюбие

Чистите действия нямат съдба.
Мъдрият създава настоящето си.

Святото Слово е абсолютна власт,
то е Бог в действие

Избрани теми от "Акценти по теми"

здравето Виж още
Елеазар Хараш за ... Здравето
За любовта Виж още
Елеазар Хараш за ... Любовта
Молитвата Виж още
Елеазар Хараш за ... Молитвата

Избрани
видеа

Виж всички видеа