ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Индианците

  Какво е Индианец? Индианецът е образ на Отвъдното. Какво е Отвъдното? Това е образ на Съкровеното. Какво е Съкровеното? Това е пределният образ на Истината. Някой казва: Аз съм влюбен в Истината. – Ако си влюбен в Истината, не можеш да се наречеш Индианец, защото не ти трябва да се влюбиш в Истината, а Истината трябва да се влюби в тебе. Истината трябва да те избере. Само тогава можеш да носиш името си. Тогава твоето име ще бъде символ на Истината. Тогава ти си Индианец на Моята Раса. И тогава, където и да се намираш, Истината ще те направлява. Ти стана син на своето име. Името те роди и сега ти трябва да го живееш, защото твоето име сега е част от Великата Истина.
  Из АВАЛИРА – Книга на Мъдрите Индианци, 2002 г.
  Посети Старият Шаман дървото Авитара. Той беше чувал, че това дърво е живо. Той знаеше, че това дърво е стояло тук на своето място, повече от 300 години. И отиде Старият Шаман до Авитара, и поиска да узнае от него някои важни неща за живота. - Ти, Авитара, стоиш тук от много години, какво си видял? - Това, което видях, е това, което всеки трябва да види. Аз не гледах другите, защото търсех Истината в себе си. - И тогава, Старият Шаман попита: Коя е Истината, която откри в себе си? - Истината, която открих в себе си, се нарича Неизменност. Може да си видял много неща през живота си, но единственото нещо, което трябва да видиш, е твоята Неизменност. В нея аз открих Същността на живота. Тази Същност племената я наричат Уаханатан. И аз я наричам Уаханатан. Но за мен Уаханатан означава да си търсил себе си докрай, да си изстрадал себе си докрай, защото търсещият винаги идва до страданието, страданието винаги носи осмисляне, а осмислянето винаги открива Неизменността. Уаханатан се слива само с Неизменността. Който е открил своята Неизменност, ще бъде открит. Корените на Великия Дух се намират в твоята Неизменност.
  Из АВАЛИРА – Книга на Мъдрите Индианци, 2002 г.
  Може да не си чувал никога за думата Бог, има такива индианци, те вярват само в Истината, въобще тази дума „Бог“ не са я чували. Вярват само в Истината и се стараят да живеят по закона на любовта. Те са спасени. Ако имаш любовта, това е Бог, Бог е любов и това е твоето спасение. Въпросът е, дали имаш любов, иначе, много ще говориш за спасение и ще го търсиш, но любовта е това.
  Из лекция Ученикът, изнесена на 1 октомври 2002г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Индианците" ...