ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ
16 резултата в 14 текста от 9 книги
КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СКРОЛНЕТЕ НАДОЛУ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

Елеазар Хараш – лекции
7 резултата в 6 текста от 5 книги

Елеазар Хараш – книги
5 резултата в 5 текста от 2 книги

Елеазар Хараш – интервюта
2 резултата в 1 текста от 1 книги

Елеазар Хараш – предговори
0 резултата в 0 текста

Елеазар Хараш за Старците
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – В Храма на Учителя
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш - Съставител - Из Словото на Учителя Беинса Дуно
2 резултата в 2 текста от 1 книги

Словото на Учителя Беинса Дуно
Стандартно търсене
16 резултата, за 'Кадмон'.
 1. БЛАЖЕНСТВОТО - Идеи за размишление

  Кабала казва: „Духовните същества не са разделени от пространството и времето, а от духовните си несъответствия, т.е. несходност в техните свойства“. В началото на творението те са били една обща душа и съответното тяло (в Кабала Адам Кадмон) - това е била общата душа, която се е сливала с Твореца и тогава тя е получавала максимално наслаждение, наречено блаженство. По своята природа душата е така устроена, че тя винаги да жадува и търси това максимално наслаждение. Това е всъщност първичната й обмяна с Реалността, а Реалността е блаженство. Понеже първичното желание е било чиста светлина, затова в душата се изливало блаженството, но когато тя е станала непослушна, в нея вече се е вливал позор и тя е разбрала, че трябва да работи върху себе си, за да се избави от този позор и да се върне в блаженството. Понеже е сгрешила, тя вече не е могла да получи цялостно наслаждението и именно затова всяка разумна душа се стреми да стане отново безгрешна, за да се върне отново в своя дом - блаженството. Същественото, което се иска от нея, е тя да оправи своите отношения към Създателя.

 2. Мъдрец, Кабалист и Велик Учител
  Мистик, Кабалист и Мъдрец
 3. А. Единството на сефиротите

  Кетер, Хокма и Бина - това е свят на Божествените принципи; те са изходната точка към безпределното Ен-Соф. Втората тройка - Хесед, Дин и Тиферет - символизира силата на космическите закони. Това са закони, които не могат да бъдат избегнати. Тези закони имат очи, които обхващат целия Космос. Тези очи са будни във всеки вътрешен поглед на съществата. Тези очи улавят всяко тайно вътрешно излъчване. Тези очи наблюдават, те са живи космически закони. И третата тройка - Нецах, Ход и Йесод - символизира усилията на творческата дейност. Десетият сефирот, който изглежда отделен, като Царство, е всъщност обединение на всички сефироти в едно. Космическият и Божествен Човек е числото десет, което се трансформира в Единица. Единицата, това е Адам Кадмон - Началото, с което е започнал Животът; а Нулата, това е Живот, който е несътворен - това е Животът, който не е излязъл навън, това е Животът, който е останал в Ен-Соф.

  230. Свръхсетивният Човек - Адам Илаах, наречен също Адам Кадмон (Първичен Човек) - е Бог в Своята Същност и в Своето излъчване; Човекът на вроденото Божествено Присъствие - Метатрон - е тоталната духовна проява на Бога; а земният човек - Адам Харишон (първият човек) - е едновременната проява на Бога над формата (Духът), във фина форма (душата) и в плътна форма (тялото): това е Неговото космическо олицетворение, което се отъждествява както с Универсалното Царство, така и с индивидуалното състояние. Докато Адам Илаах - Божественият Човек - и Метатрон - Неговата чисто духовна проява - представляват неизменни Принципи, то първият човек в исторически смисъл е подчинен на движението на цикличните и жизнените условия. Това е така само що се отнася до индивидуалния Му аспект - “Долния Човек” - и в размера, в който се е отделил от вътрешното си Универсално и нетленно Същество Метатрон и поради това и от “Горния Човек”, който е едно с Бога. Това разединение е същинският грях, който е предизвикал това, че първият човек да изгуби състоянието си на постоянен съюз с Бога и го е хвърлил в движението на индивидуалното съществуване да се развива чрез многобройни раждания и умирания.