ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ
21 резултата в 14 текста от 9 книги
КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СКРОЛНЕТЕ НАДОЛУ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

Елеазар Хараш – лекции
3 резултата в 3 текста от 3 книги

Елеазар Хараш – книги
15 резултата в 8 текста от 3 книги

Елеазар Хараш – интервюта
3 резултата в 3 текста от 3 книги

Елеазар Хараш – предговори
0 резултата в 0 текста

Елеазар Хараш за Старците
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – В Храма на Учителя
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш - Съставител - Из Словото на Учителя Беинса Дуно
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Словото на Учителя Беинса Дуно
Стандартно търсене
21 резултата, за 'абстрактно'.
  1. ЕВАНГЕЛИЕТО НА ЛУКА. БЛАЖЕНСТВАТА.

    Чистото сърце е орган за виждането на етерния Христос. Чистото сърце е проявление на етерния свят във физическия, т.е. вътре в сърцето е скрита тайната на етерния свят. Затова и Учителят говори за „сърце, чисто като кристал“, защото това е есенцията на етерния свят. И този етерен свят на чистото сърце е абсолютен проводник на Духа. В този първичен етерен свят на сърцето Черното Братство е безсилно, затова само чистите по сърце познават Бога. Според окултната наука в човешкото тяло - етерно и астрално - се намират много възприемателни центрове, наричани „лотосови цветя“ или чакри. Една от най-могъщите е чакрата на сърцето. Човек има не само физическо, но и етерно сърце. Преди грехопадането в човека е преобладавало етерното, вътрешното сърце. След грехопадането вече надделява физическото, външното сърце. Така физическото сърце заглушава истинското сърце и прави човека студен. Така финото сърце е слязло и е станало плът, а за някои хора се казва, че имат каменни сърца. С това сърце се познава Сатана и Черното Братство. Това са два различни метода за познание. Чистото сърце става етерно, т.е. виждащо. Физическото сърце е тъмница, затвор за етерното сърце. Да имаш земно, или човешко, сърце, значи да си безсърдечен. Божественото сърце е „цветето“, „лотосът“. В Божественото сърце има специфична етерна топлина. Когато човек се освободи от нечистото сърце, той се освобождава от тъмницата. Чистото сърце е първична чакра, първичен орган за възприемането на Христос. Чистото сърце става Око за виждането на Христа. Затова е казано, че чистите по сърце ще видят Бога. Чистотата премахва слепотата. Вярата е способност на сърцето и когато тя е истинска, тук Христос излива Своята Любов. Така човек се подготвя за окултната Мъдрост, която ще дойде отпосле. Цветето-сърце е център на вътрешното виждане. Чистото сърце схваща Истината, но в скрита форма, както цветът е скрит в пъпката. Само чрез чистотата вярата ще се превърне в истинско виждане. Тогава от пъпката ще се разтвори цвят, цвят на светлината. „Лотосът“ ще засияе и това е светлината на Христос. Така че, когато се казва, че чистите ще видят Бога, това е буквално, а не абстрактно. Така човек ще види Христа в себе си.

  2. Съвременен Мистик, Равин и Мъдрец от еврейски произход
  3. Четвъртото абстрактно ядро на магьосническите истории е наречено „връхлитането на духа”, или с други думи, да бъдеш преместен благодарение на намерението. Историята гласи, че за да се разкрият мистериите на магьосничеството пред човека, за когото говорихме, духът трябвало да връхлети върху него. Духът избрал момент, когато човекът бил разсеян и непредпазлив. Проявявайки безжалостност, духът оставил самото му присъствие да придвижи събирателната точка на човека на определена нова позиция. Оттогава тази специфична област е известна на магьосниците като „място на безжалостността” или още „зона на безжалостността”. Така безжалостността се превърнала в първия принцип на магьосничеството. Първият принцип не бива да се бърка с първия ефект на магьосническото чиракуване, което е прехвърлянето от нормално към повишено съзнание.