ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ
6 резултата в 4 текста от 4 книги
КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СКРОЛНЕТЕ НАДОЛУ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

Елеазар Хараш – лекции
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – книги
6 резултата в 4 текста от 4 книги

Елеазар Хараш – интервюта
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – предговори
0 резултата в 0 текста

Елеазар Хараш за Старците
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – В Храма на Учителя
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш - Съставител - Из Словото на Учителя Беинса Дуно
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Словото на Учителя Беинса Дуно
Стандартно търсене
6 резултата, за 'абстрактните'.
  1. Кабалист, ръководител на международния Център по изучаване на Кабала от 1969 г.
  2. 265. YHVH и ЙАХ... В своята абстрактна форма - която има един твърде велик смисъл - тези две Имена са определено различни от едно такова Име като Адонай. Тяхното съдържание в идеен план не се среща, както при Адонай, в една пряка аналогия с някое понятие, произлизащо от сътвореното и от човешките качества и дейности, а се основава на символизма на съгласните букви, на тяхното озвучаване и пунктуация. Знае се, че буквите на еврейската азбука и начинът на произнасянето им, за да се образува една или друга дума, са част от тайната на Свещения Език, в който всяка съгласна и всяка гласна буква, също както и всички знаци от пунктуацията, посочват Вечните Първообрази - Божествените аспекти. “Науката за буквите” - която е свързана с “науката за числата” благодарение на факта, че всички еврейски съгласни букви представляват едно определено число - дава познавателен и назователен достъп до тези тайни. Но това, което тук е важно за нас, е да покажем произхода на свещеното изписване и озвучаване, което създава такива Имена като YHVH и ЙАХ, и това трябва да бъде различавано от образуването на Имена чрез аналогия и сравнение. Докато сравнителните Имена са свързани главно с жизнените аспекти на Бога - връзките Му с Космоса, то абстрактните озвучени Имена се отнасят до Неговите същностни или пък цялостни аспекти, както например ЙАХ се отнася до Свръхсетивността, а YHVH - до цялостната Реалност. Озвучаването прави възможно да се обединят най-различните свойства в едно Име, както в Тетраграматона, или пък да се изразят най-възвишените Реалности, почти граничещи с неизразимото, както в случая с ЙАХ. Така практикуващият призоваване има възможността, от една страна, да обедини всички привидни противоречия на Божественото в Единството на Единната Реалност, а от друга страна, да отиде по-далеч от всяко сравнение или космически “образ” на Божественото, т.е. да бъде погълнат от онова, което няма нито форма, нито граници, нито определение.

    266. Абстрактните Имена... не могат да бъдат точно разбрани в изречената форма без помощта на сефиротския символизъм на техните букви. Буквата Йод (Y= ) в YHVH и YH (ЙАХ) е в израза свещеното изобразяване на единството на десетте сефирота - понеже Йод има числена стойност десет - и специално на единството на двата Върховни сефирота: Кетер - “Короната” и Хокма - “Мъдростта”. Горната фина точка, “короната” на еврейската буква отбелязва Кетер; това е Върховният “корен”, “коренът” на Съществото (Ехие) в недрата на Свръхсъществото (Аин), символизирано от празното пространство, поради липса на какъвто и да е символ. От тази безкрайно малка точка, изгубена в свръхпонятното, бликва първото познавателно и активно излъчване, Хокма - “Бащата”, представено от хоризонталната дебела черта, която завършва във фина, спускаща се линия, символизираща Съществото, когато се обръща към Своята проява. Втората буква от YHVH и YH е Хе(H= ), наречена Върховната “Майка” - синоним на Бина, Висшия Разум, Божията приемственост, която е пасивна Причина. Това е второто излъчване на Кетер и третият сефирот, който заедно с първите два сефирота образува Името YaH - “свръхсетивната половина” на YHVH. Според “Зохар” обединението на Йод (“Бащата” или активния Принцип - Хокма) с Хе (“Майката” или пасивния Принцип - Бина) поражда Вау (V= ) - “Сина”. Буквата Вау има числена стойност шест и представя синтеза на шестте активни сефирота на космическата “Конструкция” - Хесед, Дин, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод. Вау - “Синът” - е наречен Да’ат, Универсалното Познание, Всезнанието, включващо всички онтологични (върховни, неопределими) излъчвания и всички космични прояви на Бога, които “предават сефиротското наследство на Дъщерята”. “Дъщерята” е последното Хе от Името YHVH и символизира сефирот Малкут “Царството”. Този последен от седемте сефирота на космическата “Конструкция” е пасивният сефирот. Той е приемственият космологичен принцип - несътворената и творческа субстанция, поддържана от “Сина”, от когото получава всички сефиротски излъчвания и ги проектира към космическата равнина. Така е образувано Божественото “семейство”, идентично на “пълното Име”: “Бащата” - Y, “Майката - H, “Синът” - V и “Дъщерята” - H, като последната е неотделима от V - Универсалния Дух, който не би могъл да прояви ослепителното си излъчване в космическата равнина без обвивката на “чистата и неосезаема субстанция”...