ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ
12 резултата в 8 текста от 7 книги
КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СКРОЛНЕТЕ НАДОЛУ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

Елеазар Хараш – лекции
1 резултата в 1 текста от 1 книги

Елеазар Хараш – книги
10 резултата в 6 текста от 5 книги

Елеазар Хараш – интервюта
1 резултата в 1 текста от 1 книги

Елеазар Хараш – предговори
0 резултата в 0 текста

Елеазар Хараш за Старците
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – В Храма на Учителя
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш - Съставител - Из Словото на Учителя Беинса Дуно
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Словото на Учителя Беинса Дуно
Стандартно търсене
12 резултата, за 'абстрактна'.
  1. Съвременен Мистик, Равин и Мъдрец от еврейски произход
  2. 265. YHVH и ЙАХ... В своята абстрактна форма - която има един твърде велик смисъл - тези две Имена са определено различни от едно такова Име като Адонай. Тяхното съдържание в идеен план не се среща, както при Адонай, в една пряка аналогия с някое понятие, произлизащо от сътвореното и от човешките качества и дейности, а се основава на символизма на съгласните букви, на тяхното озвучаване и пунктуация. Знае се, че буквите на еврейската азбука и начинът на произнасянето им, за да се образува една или друга дума, са част от тайната на Свещения Език, в който всяка съгласна и всяка гласна буква, също както и всички знаци от пунктуацията, посочват Вечните Първообрази - Божествените аспекти. “Науката за буквите” - която е свързана с “науката за числата” благодарение на факта, че всички еврейски съгласни букви представляват едно определено число - дава познавателен и назователен достъп до тези тайни. Но това, което тук е важно за нас, е да покажем произхода на свещеното изписване и озвучаване, което създава такива Имена като YHVH и ЙАХ, и това трябва да бъде различавано от образуването на Имена чрез аналогия и сравнение. Докато сравнителните Имена са свързани главно с жизнените аспекти на Бога - връзките Му с Космоса, то абстрактните озвучени Имена се отнасят до Неговите същностни или пък цялостни аспекти, както например ЙАХ се отнася до Свръхсетивността, а YHVH - до цялостната Реалност. Озвучаването прави възможно да се обединят най-различните свойства в едно Име, както в Тетраграматона, или пък да се изразят най-възвишените Реалности, почти граничещи с неизразимото, както в случая с ЙАХ. Така практикуващият призоваване има възможността, от една страна, да обедини всички привидни противоречия на Божественото в Единството на Единната Реалност, а от друга страна, да отиде по-далеч от всяко сравнение или космически “образ” на Божественото, т.е. да бъде погълнат от онова, което няма нито форма, нито граници, нито определение.