ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ
297 резултата в 127 текста от 61 книги
КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СКРОЛНЕТЕ НАДОЛУ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

Елеазар Хараш – лекции
109 резултата в 53 текста от 25 книги

Елеазар Хараш – книги
54 резултата в 30 текста от 16 книги

Елеазар Хараш – интервюта
28 резултата в 17 текста от 7 книги

Елеазар Хараш – предговори
19 резултата в 11 текста

Елеазар Хараш за Старците
66 резултата в 7 текста от 7 книги

Елеазар Хараш – В Храма на Учителя
7 резултата в 1 текста от 1 книги

Елеазар Хараш - Съставител - Из Словото на Учителя Беинса Дуно
14 резултата в 8 текста от 5 книги

Словото на Учителя Беинса Дуно
Стандартно търсене
1/3 страници, 1 - 100 от 297 резултата, за 'абсолютът'.
 1. ЗАКОНИ НА КАБАЛА

  В началото всичко бе забулено от Словото. Словото е преградата между световете. Духът тайно наблюдаваше всички сили на тъмнината, без още да се прояви като светлина чрез Своите лъчи. Абсолютът излъчи от Себе Си Ангелските йерархии. Най-долните бяха Ангели и Архангели. Сатанаил беше поставен в позицията на Архангел. От своите наблюдения Абсолютът знаеше, че неговата същност е вероотстъпник. Сатана не беше поставен в позицията на Серафим или Херувим. От Архангелите нагоре степента на огъня е голяма, а огънят символизира независимост. Преди да е сътворил света, Абсолютът вече имаше план за Вечността. Абсолютът знаеше, че Сатана ще злоупотреби с дадената му власт и свобода. В Сатана нямаше достатъчно Истина, а знае се, че Истината определя свободата. „Истината ще ви направи свободни.“ Истината - това е Духът на Бога. Истината значи да станеш едно с Него. Законът на чистотата освобождава човека от робството на света, побеждава материята, защото възвръща Огъня - загубения ключ, който целият свят търси - Свещения Огън.

 2. СВОБОДАТА

  Вселената е част от Бога, тя се е създала, когато Бог се е ограничил. И над тази ограничена част Той е поставил Свои закони. Ако човек иска да се освободи от ограниченията, той трябва да се освободи от законите и да влезе в Принципите. Принцип е да работиш със самия Дух на нещата. Всяка сгъстена формула става Принцип. Една друга част от Бога е извън вселената, т.е. извън ограниченията. Това е най-вътрешният свят, в който ние трябва да се разтворим. Тази част от Бога е свободна от вселената и от нейните закони. Тази част е царството на свободата, това е пътят на ученика, пътят на диамантената воля. Посветените и Учителите са постигнали победа над законите, защото са победили себе си. Чрез мощна работа върху себе си Духът ги е взел в Своето поле, което е извън законите и вселената. Извън тези закони и ограничения е станало и тяхното Посвещение. Посвещението става в царството на Духа, в тайния свят на Истината. Така те са станали свободни, защото Абсолютът им е дал Своята свобода. Чрез силата на диамантената воля Посветеният получава една специална енергия - много особен вътрешен лъч, с който той излиза извън областта на вселената и нейното ограничение. Оттам той получава своя план. Съветите са важни само когато говори Духът - той говори чрез интуицията. Посветеният не може да обясни свободата на другите - той може да покаже само пътя и методите (формули и дневник на Истината).

 3. ДАО - ТАЙНОТО УЧЕНИЕ НА КИТАЙСКАТА МЪДРОСТ - Продължение (Лекция 13)

  Когато Конфуций отишъл при Лао Дзъ, той бил стар и човек с авторитет. Той влязъл при него и започнал да очаква специално внимание и уважение, но не се получило. Когато влязъл при Лао Дзъ, специалното внимание и уважение го нямало. Конфуций малко се засегнал, затова че дори не го поканили и той да седне, защото според него, според традициите на т. нар. „култура“, било някак си правилно Лао Дзъ да го покани и да му каже да седне. И затова (тук, разбира се, става въпрос за една нещастна култура и философия) той се обърнал към Лао Дзъ със следните думи: „Вие не признавате ли правилата на добрите обноски?“, т.е. правилата на културата. Забележете как му отговаря Лао Дзъ: „Ако ви се стои, стойте. Ако ви се сяда, сядайте. Кой съм аз, че да ръководя вашия живот? Това е вашият живот и това е естествено. (Това е естеството на Дао: никого не задължава, забележете Свещената Свобода, която дава.) Аз не се меся!“ - така му отговорил Лао Дзъ, т.е. няма вмешателство в чужд живот. Това е метод на Дао: Зачитане на Свещената Свобода. Разбира се, Конфуций се смутил, защото тази философия и култура винаги се смущава. Смутил се още повече и искал да продължи разговора, и той искал да разговарят за висшия човек. И поставил въпроса: „Какво трябва да се мисли и разсъждава за висшия човек?“. Все пак макар и смутен, успял да зададе въпроса. Отново Лао Дзъ се усмихнал, разсмял се и отново смущението на Конфуций се увеличило. Лао Дзъ казал: „Аз никога не съм виждал висш човек, висше дърво, висше растение… Човекът си е човек, дървото си е дърво, растението си е растение, животното си е животно. Всяко нещо съществува в Дао и е значимо и неделимо. Аз виждам навсякъде Дао“. Отново смущение за старата култура, защото тя не може да разбере този Поглед на Единството, този велик Поглед и естествен Поглед на Дао. И накрая Лао Дзъ му казал: „Как може съществата да са висши и нисши, щом всичко е излязло от Дао? И всичко това е естествено. Всички участват в живота на Дао. Кой тогава е висш? Аз виждам само Дао и това е естествено. Висше и нисше са безсмислица.“ По-нататък разговорът станал опасен и Лао Дзъ навлязъл в своя Океан от Дао. И Конфуций се изплашил от неговото мълчание. Но искам да кажа, че мълчанието за Посветени - това е богатство в живота на Дао. Значи: това мълчание, това уединение е богатство, но не за всеки, не за ума - това е за Душата и за Духа. Това мълчание е богатството на Дао. Става въпрос за естествения човек. За естествения човек мълчанието, т.е. Дао е пределната пълнота на живота. Ще коментирам накратко. Дао не е личност. Дао е Единство, универсално Единство. Дао владее живота без необходимост от думите, без необходимост от слово и учение, без необходимост от наука и религия, защото Дао е съвършенството на живота. (Тука ще вмъкна една идея, преди да продължа.) Трябва да ви кажа, че ако ученикът се стреми към съвършенство, той ще сгреши, защото съвършенството не е допуснато. Само Абсолютът може да бъде съвършен, никой друг не може да бъде. Ученикът трябва да се стреми към Принципа на Единството, на обединението, а не към Съвършенството. Не може да го постигне, защото то не е допуснато от Абсолюта. За Съвършенството засега не може да се говори и за следващите раси включително.

  ЗА БЕЛИЯ И ЧЕРНИЯ ЦВЯТ - (Първа идея за размишление)

  В белия цвят е тайната на духовния живот, а в черния - тайните на Земята. Но Тайната е нещо, което няма думи, няма говор. Над тези два цвята е Мистерията - това е друга област. Тя е над говора и над пределите на мълчанието. (За това ще стане въпрос и на други места…) Тук е Абсолютът, тук е Истината, а Истината няма цвят. Тук се намира Абсолютът; тук не говорим вече за Бог или за Дао - това е друга сфера. Тук Истината вече няма цвят, Истината поглъща всички цветове. Според Учителя: „Между черния и белия цвят има една символична борба“. (Ще обясня.) Тя е следната: черният цвят иска да проникне в белия цвят и да го завладее, за да наложи своето разбиране. Белият цвят също воюва, но черният цвят не знае, че ако белият цвят навлезе в него, има една голяма опасност и тя е следната: тогава белият цвят се взривява и възпламенява отвътре и повежда черния цвят по пътя към еволюцията.

 4. АТЛАНТИДА - (лекция 12)

  Когато Синът Божий се насочва към Източника на живота, той става абсолютно безмълвие и се превръща в чиста същност. Когато Синът Божий се насочва към Източника, той не иска никакви откровения, той се превръща в абсолютно безмълвие и в истинската, в чистата си същност. Той не иска контакт със Словото, а той иска нещо по-дълбоко. Той иска Присъствието, не Словото, а Тайната на Присъствието – това е много по-дълбока обмяна. Ако трябва, след време ще се спра повече на този въпрос. Това е един много тънък момент, защото Синът Божий не иска Великото Безмълвие да се превръща в Слово, не иска да го ограничава. Ето защо окултната наука казва, че Абсолютът е там, където няма никакво Слово. Да не говорим за глупавото ясновидство, което е объркало повече хората, отколкото да им помогне. Включително и някои, които са почти истински ясновидци (защото истински няма), защото истински са само Синовете Божии, а те никога не са ясновидци, даже и пророци, а нещо много по-дълбоко.

 5. ВЪВЕДЕНИЕ В ЧАКРИТЕ - (лекция 3)

  Докато в седмата чакра вече говори сам Бог, Абсолютното Същество. Тук Бог е в друг смисъл. Не Бог в обикновен смисъл, както после ще разберем, защото, както Учителят казва, има едно Същество, което е над Бога. После ще стане малко на въпрос за Него. Нарича се още Небитие или Абсолютът. Понякога Го наричаме Абсолютно Същество. После ще видим как То излъчва Бога и Го превръща в Реалност. Но това Същество е по-дълбоко от Реалността. Човекът трето око е любящо мълчание. Най-вярната негова характеристика е любящо мълчание, макар че не винаги обикновените хора разбират това. Докато човекът Сахасрара, или седмата чакра, е над мълчанието и над говора. Той живее в едно скрито сияние, което е извън мълчанието и Словото. Това сияние, което надвишава мълчанието и говора, не е познато на другите чакри. В третото око можем да наречем човека (и ще е правилно) духовно същество. Преди това е подготовката, в предните две чакри, но в тази чакра вече човека можем да го наречем духовно същество.

  ВИСША МИСТИКА - (лекция 4)

  В тайната на живота си скрит ти самият и затова не ти трябва разбиране, а душа. Трябва да се започне от душата. Трябва ти едно велико доверие в невидимия свят за всичко, което става, не само за някои неща. Това означава да подхождаш с душа. Защото животът е проява само на едно Същество. Няма друга воля. И злото е Негова воля, и доброто е Негова воля, и Любовта е Неговата воля. Всичко е само една воля. Животът е проява само на едно Същество, тук това не означава, че животът е произлязъл от Бога. Животът е проява само на едно Същество, Което е (казва Учителят) по-високо от самия живот. И наистина Абсолютът, наречен на еврейски Святият или Древният по дни, или Абсолютното Същество, според Учителя, е по-дълбок от живота и от реалността, както ще видим после. Накратко ще обясня. Когато Абсолютът, а не Бог, когато Абсолютът е слязъл надолу, Той се е превърнал в реалност. Но Той е извън тази реалност. Превръща се, обаче не е. Превърнал се е в реалност, но Той е отвъд тази реалност. Той е Абсолютно Небитие. Но веднъж слязъл надолу, понеже така е решил, Той вече се е превърнал в реалност и в реално Същество на един по-нисък план. Част от Него е станала реалност. И това Същество е наречено Бог. Има дори и разлика между думите Бог, Господ и т.н., но друг път ще се спирам. Условно това е наречено Бог. На това Същество е дадено да работи и със светлината, и с тъмнината, макар че те са ограничения. Но за да можеше да се създаде този свят и световете въобще, трябваше да се наложат, да се създадат и тези ограничения. И те бяха допуснати. Всичко това не е въпрос на разбиране. Това се владее много добре в седмата чакра, но то няма нищо общо с разбирането. Но там тези неща се владеят отвътре по други закони. Защо? — Защото Учителят казва следното: Щом разбереш едно нещо, то вече е старо. Това означава — казва Учителят — че само неразбирането е ново. Винаги ново, винаги вечно, винаги бодро, винаги свежо, винаги дълбоко. Вие знаете и в случая с приказките, умът винаги обича приказката да има край. Ако му се представи една приказка без край, той не я харесва или не я разбира, или бяга от нея. Има такива притчи, такива легенди, те не са писани за ума, те са писани за душата. Само душата може да ги разбере по свой си начин. Но те не са разкрити на ума. Така неразбирането е ново и в него е животът, но после трябва да обясня точно това, тъй като не всеки, който има невежество и неразбиране, може да разбере живота. Неразбирането е ново и в него е животът, но това неразбиране, за което говоря, няма нищо общо с невежеството, нищо общо с мрака. То е животът отвъд. Извън причини, извън последствия. Това е седмата чакра. Някакви малки частички от това неразбиране има и в петото, и в шестото тяло, и най-вече в седмата степен. В седмата степен вече това неразбиране е дълбоко, но това неразбиране е пълнота от съвсем друг род. Както ви казах за Рамакришна, той стигнал до един извод и се отказал от разбирането. Защо му е разбиране при такава пълнота. И за себе си е прав. Душата му е толкова изпълнена с Любов, че за какво му е разбиране. Но има други мъдреци и посветени, за които това не е достатъчно, те искат да имат и пълнота, и Мъдрост, защото с тази Мъдрост могат да внесат нещо даже и в неразбирането. Истината винаги е много проста, но човешкият път е много сложен и умът обича да усложнява постоянно този път.

  И така, върхът на пирамидата, от друга гледна точка, символизира не Бога, а Абсолюта. Тук вече говорим не за видимия връх, а за невидимия. Върхът на пирамидата символизира, от друга гледна точка, Абсолюта. Но Учителят казва нещо особено за Него. Учителят казва, че даже Абсолютът не може да каже всичко за Себе Си. Защо? Защото Той е нещо толкова тотално и необятно, и непознаваемо (става въпрос за четири степени непознаваемо), че затова Той не може да говори за Себе Си. И затова, слизайки надолу в по-нисшите светове, Той е казал, след като се е ограничил: “Аз съм Този, Който съм.” Просто не може да каже нещо повече. Това е един окултен израз: “Аз съм Този, Който съм.” Това е много дълбок израз, след време ще се спра да го коментирам. Това е чисто кабалистически израз, както и думата Учител. Думата Учител е една от най-дълбоките думи. Учителят казва: “Строго кабалистически и математически издържана”. В нея се разкриват най-дълбоките тайни на живота. Защото думата Учител в най-дълбокия смисъл не принадлежи нито на Битието, нито на Небитието. Тя отива отвъд, защото и Небитието, дори и безграничната Любов, казва Учителят, е ограничение за Абсолюта. За Бог тя не е ограничение, но за Абсолюта тя е ограничение. После ще кажа нещо и по този въпрос.

  ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИТЕ СТАРЦИ - (идея за размишление)

  Според Учителя Абсолютът може да се огледа не в Творението, а само в двадесет и четирите Старци, говорим за пълнотата, за пълното огледало, за най-висшия проводник, за най-висшата врата. В Творението Той се оглежда частично, тъй като Творението не може да Го побере. Както ще видим после, и Учителят казва нещо за Творението. Колкото и да се проявява, и през цялата вечност Той не може да се побере и не може да се изяви напълно. Абсолютът, както казах, може да се огледа не в Творението, а само в двадесет и четирите Старци, т.е. в тяхната велика Любов, защото, както казах, те са “образът и подобието” в най-висш смисъл, в най-висша мярка. Те са именно “образът и подобието”. Двадесет и четирите Старци познават Бога като чиста Духовна Истина, но те познават и Незнайния като Абсолютна Истина. В Библията се говори за трима младежи Седрах, Мисах и Авденаго, които царят Новуходоносор ги хвърля в огнената пещ, но казва се, че те не са изгорели. За тях се знае, че са ученици на един от двадесет и четирите Старци и че са научени да познават Абсолюта като Абсолютна Истина, т.е. Незнайния, не като Духовна Истина, не като относителна Истина, а като Абсолютна Истина. Затова огънят не ги е докоснал.

  ИСТИНАТА - (идея за размишление)

  Истината не може да се каже. За нея може да се загатва, но тя не може да се каже. Тя се живее. За нея само се загатва. Учителят казва: “Истината включва цялата вечност — тука говорим за безпределната вечност — тя е краят на всички неща”. Любовта е началото, а Истината е краят. Който мрази Истината, обича смъртта, обича по някакъв начин злото, той вече няма избор. И да иска, и да не иска, ще бъде привързан, смъртта ще бъде прикачена към него. - Истината е в най-висшия смисъл самият Абсолют. И Учителят казва: “Истината - това е самият Абсолют”. Учителят казва, че Абсолютът изпълва всички светове и остава непроявен. Значи няма място, където да се побере, включително и в безпределната Вселена. Учителят казва, че така ще бъде през цялата вечност, винаги, за Него няма да има място за пълна проява. Значи в цялата вечност няма да може да се прояви напълно. Ще си остане Непроявен и завинаги Незнаен. Според Учителя досега Той се е проявил в триста и петдесет милиона форми, но всички те са ограничение. После Учителят казва: “Сам по Себе Си Той не е нито светлина, нито слово”, защото всичко Го ограничава. Но Учителят казва: “Ако Великият Непознат, или Великият Незнаен, реши да ни се изяви по особен начин, тогава ние Го разбираме като Светлина без сенки, като Живот без прекъсване и като Любов без промени, и като Знание без грешки” — става въпрос за истинското Знание, което е без грешки. Когато Истината е слязла, тя се е превърнала в Любов, а Любовта, казва Учителят, е най-великата реалност. Истината е нещо повече от реалност, но това е друг въпрос. За Него всичко е ограничение. Дори и безпределната реалност е за Него ограничение.

 6. ”НЕ СЪДЕТЕ, ЗА ДА НЕ БЪДЕТЕ СЪДЕНИ” - (лекция 14)

  Любов към Бога не означава, че ще го видиш. Това означава обаче, когато го търсиш, че ще се обожествиш. Няма да го видиш, но когато го търсиш с любов, ти ще се обожествиш. Именно затова е създадена идеята за Бога. Това е въпрос на отношение. За да имаш отношение. Затова слизат Учителите, не да те обучават, а те слизат като присъствие на Любовта, като присъствие на Бога, като присъствие на Нищото, за да имаш отношение. След време когато Учителят изчезне, ти ще имаш отношение към себе си, свещено отношение и ще постигнеш Бог в себе си. Т.е. ще постигнеш съкровената си същност, ще постигнеш обожествяване. Затова Абсолютът се е излъчил надолу и е създал Бога. Затова Учителят казва, че има Същество, което е над Бога. Това е Абсолютът. Абсолютът означава Абсолютното Нищо. Понеже е толкова недостъпен, че никой не може да го разбере, никой не може да го познае, нито имена, нищо; няма врата към Него, казва Учителят, няма никаква врата към Него. Не може да го търсиш и да го намериш, не може да се молиш и да го намериш. Той превъзхожда всичко. Затова Той е излъчил от Себе Си Бога, дал Му е безпределност, но Той самият, Нищото, надминава всякаква безпределност. Но Той е създал Бога като идея, за да бъде човек обожествен и да намери себе си, да познае себе си, своята собствена Божественост. Това е всъщност целта.

  Пробуденост означава, че просто ще станеш Божествено същество. И както казах, Бог е само една идея, за да можеш да откриеш себе си, своята най-дълбока и съкровена същност. Когато откриеш, тогава вече нещата се променят. Тогава вече можеш да се наречеш ученик. Това е мярката за ученик. Това означава още познаване на себе си. Но тука искам нещо да уточня, преди да завърша. Познаването на себе си е вечен процес. Ще се познаеш на едно ниво в един живот. В следващото прераждане на още по-високо ниво. В тази връзка ще ви обясня нещо, което смущава в окултизма някои хора. Понеже някои мислят, че Бог е съвършен. Не знаят, че само Абсолютът е съвършен. Бог е несъвършен. Пак ще го повторя. И точно това е красивото. Ако беше съвършен, щеше да има застой. Но Бог е несъвършен. Той вечно се усъвършенствува в човека. На все по-високи нива. Той постоянно обожествява всичко. И няма спиране. Ако имаше съвършенство, щеше да има застой, щеше да има смърт. Затова всички, които се стремят към съвършенство, пропадат. Някои даже смятат, че са стигнали до края на съвършенството, такива като Сатана и поискаха да превземат престола на Бога, понеже са много съвършени. Има и такива хора, които смятат, че край, знаят всичко и вече няма какво да учат. Оттук нататък те почват да умират, застой.

  Бог е несъвършен, за да има вечно развитие, вечно усъвършенствуване. А съвършен е само Абсолютът, но не в смисъл на съвършенство, а в смисъл на проява. Той няма нужда от качества. Бог има нужда от качества. Той е добър, Той е Любов, Той е благ, Той е търпелив. Абсолютът няма нужда от нищо, понеже има всичко в себе си, абсолютна пълнота, Той е наистина съвършен, но в съвсем друг смисъл. Той е съвършен чрез Бога, в смисъл такъв, трябва да търсим Бог по пътя на Любовта, Мъдростта и Истината. Учителят казва, че Любовта, Мъдростта и Истината са съвършени. Не може да усъвършенствуваш Любовта. Не може да усъвършенствуваш Истината. Тя е абсолютно завършена и вечна. Но тя вечно е нова, вечно се обогатява и чрез Любовта вечно се открива. Когато човек познае Бог в себе си, т.е. Божествената си природа, той вечно ще се преоткрива на все по-високи нива. Но първо трябва да стане Син на Бога, Син на Любовта. Тогава той ще разбере тези неща в един друг по-вътрешен смисъл. Съкровеното – това е самата Любов. Тази Любов никога, никога не осъжда, никога не спори. Любовта е последната дума, последното слово на всички науки и религии. Те трябва да завършат там всичките си спорове, всичките си открития, те трябва да завършат там. Трябва да се превърнат в Любов. Затова Учителят казва: Не е достатъчно да обичаш. Трябва да се превърнеш в Любов. Любовта е последното слово. Не само в този живот, не само в бъдеще, а и в далечното бъдеще. Любовта е последното слово.

 7. ДРЕВНИ И НОВИ ЕЗИЦИ - (идея за размишление)

  На езика на Мали има две ключови думи. Първата се казва така: МАА НГАЛА, означава Върховният, но това не е Бог. Даже някои такива народи имат различни имена за Бог и за Абсолюта и не ги смесват. Другата дума е КУМА — означава инструмент на съзиданието, това е Бог. Тъй като има народи, които ги смесват и казват, че има само един Бог, даже и в такива народи има различни думи, различни идеи, а те обогатяват много. Кума, това е сила, вложена от Върховния още преди времената, вродена сила, да може Той да създава. Това означава, че Бог е замисъл и има причина Той да съществува и затова Той съществува. Докато Абсолютът не може да съществува и да иска. Според Учителя Той не може да бъде побран нито във външната вселена, нито в духовната, нито в Божествената; няма къде да се побере. Не може да се изрази, надминава безкрайността; трябва да се ограничи и става Бог. И е дал на Бог също безпределност, но Абсолютът е друга идея.

 8. ТАЙНАТА НА ЛУЦИФЕР - продължение - (лекция 24)

  Злото е нещо дадено, за него няма обяснения. Защо е дадено? Защото и злото е Любов, защото в дълбочина зло няма – на повърхността има, стават много неща, но в дълбочина зло няма. Съществува само един Тотален Бог. Бездната и Абсолютът не можем да ги наречеме тотални, защото там нещо ще унижим, тук няма да се отклонявам. Съществува само един Тотален Бог, само една велика воля, която движи всичко без изключение, включително дава сила на злото, злото няма собствена сила. Тя му дава и то чрез своите методи има право да я вади и от хората, и отвсякъде. Само една велика воля! В своята дълбочина злото няма избор, защото Бог е Любов, а това означава, че и злото е Любов, само че прикрита, прикрит замисъл на Бога. Ето защо никой не може да го унищожи – нито Христос, нито Учителят, нито който и да е от Старците. Злото е част от силата на Бога и Бог има план – никой не може да го унищожи или да го изкорени. Но всеки човек в себе си може да го преобрази и да го заведе при светлината, там, където злото не иска да отиде, но може да бъде заведено; в краен случай човек може да заведе себе си. Прикрит замисъл на Бога в името на едно скрито и много по-голямо добро. Затова съществува злото.

 9. ТАЙНСТВОТО, НАРЕЧЕНО НУН - (лекция 12)

  Накратко: тя се издига от океаните във вид на капки, които се извисяват много нагоре към небето. Там ги посреща мълнията и ги пресича, и внася в тях много силна енергия. Именно тази енергия му трябва на човека, но тази вода трябва да се пречисти, ще говорим друг път по-специално. Чистата енергия носи в себе си идеята за Бога, идеята на правилното развитие. Тази вода, наречена Нун, е създадена от Нетер Нетеру, на египетски означава Върховният, или Абсолютът. Тази вода е създадена в състояние на съвършена възприемчивост. Това означава следното: водата е жива същност, жива енергия и тя наистина символизира живота. Освен това нещо много важно: водата има памет. Като пътуват във вселената, капките проучват всички светове и приемат всичко. Ако имате едно шише в стаята си и наоколо има съответна музика, водата я попива. Когато пиете тази вода, идеите от тази музика влизат във вашата кръв и стават начин на мислене. Затова после ще говорим и за осветената вода. Нечистата вода има в себе си друга памет. Тя съдържа информация от Дървото за познание на доброто и злото. Затова Учителят е карал учениците дълго време да пътуват, километри наред да ходят за чиста вода. Защото чистата вода има информация, която произлиза от Дървото на живота. Това е друго Дърво, съвсем друг път. Има памет в себе си, има древно знание складирано, което постепенно разкрива тайните на Дървото на живота.

 10. ОКУЛТНА ИСТОРИЯ НА ВЕЧНОСТТА - (лекция 24)

  Самият Бог е по-древен от историята така, както Бездната е по-древна от Него. В историята има тайна неразгадана, останала невидима за цялото човечество. Това е въпрос на петото съзнание. Защо? Защото това съзнание има способност, която е видяла Абсолюта, не Бога. Значи то може малко или много да се докосва, даже малко да общува с тайната на Бездната. Разбира се, Абсолютът е скрит и в Бога. Абсолютът е Бог вътре в Бога, затова някой път го наричат и това е също правилно – Бог в Бога, можем и така да го наречем условно, тъй като е много трудно с думите. Дори и древните езици не помагат много, но все пак това е много близко до идеята. Можем да Го наречем Таен Бог, вътре скрит в Бога, който има вътрешно начало. Така както Бог пък е скрит в Христос. Това са неща вътрешни, които се преливат и се обменят.

  Какво се случва после? Василид обяснява: И тогава Бездната, т.е. Абсолютът, е поискал да създаде Несъществуващ Бог. Както ще видим после, той става съществуващ, но на вътрешен план, това става постепенно. Значи поискал да създаде Несъществуващ Бог, който по-късно става съществуващ. Но тук думата поискал е много бедна по значение, но няма как, трябва да я използваме. Защо Несъществуващ? Защото самият Той е Несъществуващ, Абсолютът, Бездната, и Той е създал Бога в началото подобен на Себе Си. Забележете, Той го създава подобен на Себе Си, Той създава Бог вътре в Себе Си. Значи в начало Несъществуващ, което предполага, че Той ще стане съществуващ, както и става. Този Несъществуващ Бог впоследствие става съществуващ Бог. Но в началото как Го е създал самият Абсолют? Без мисли, без чувства, без желания, непреднамерено, безстрастно. Това било нещо като висша идея, можем да го наречем условно Висшия свят, защото тогава той още не е проявен. Много по-късно идват расите, за които ще говорим после. В нашата бедна човешка история за тях почти не се говори, почти нищо не се знае или някакви общи приказки, такива като Блаватска казват неща, които едва съдържат нещо, но са далеч от Истината. Почти нищо не се знае за първата раса бархишадите, които са изиграли огромна роля. Нашата история изобщо е много бедна и много далече от Праизвора и тя ще си остане такава. Но трябва да има и такива, които обичат заблужденията, които обичат да се заблуждават, да се занимават с нея, обичат да я изучават, защото това е все пак нещо. Самото изучаване някога ще се превърне в друго изучаване…

 11. ИСТОРИЯ НА ВЕЧНОСТТА - Василид - (лекция 6)

  По-нататък ще ви обясня: тъй като Василид е нещо много специално, той не е просто посветен. Той има специално посвещение, което означава съвсем друго нещо. Той обяснява (след време ще се спрем на това) грехопадението, въобще падението по съвсем друг начин. Много малко същества във вселената, в това число много рядко и учители, са обяснявали така. Той обяснява, че главната причина на Второто същество да падне е именно в неговата светлина – оттам започва грехопадението. В светлината имало недостиг. Обяснява, че боговете са паднали поради главната причина, която е божествеността, и го обяснява по един страхотен начин, друг път ще се спрем на това. Това са главните причини на падението – светлината и божествеността. В тях двете липсва абсолютното качество на Бездната – липсва Абсолютът, но друг път ще се спрем на този въпрос.

 12. МЪДРОСТ ПРЕДИ ВСЕЛЕНАТА - Продължение - (лекция 12)

  Абсолютът е Мистерията, която се крие в Нищото, но Тя е по-дълбока от това Нищо. Думата Мистерия в най-древните езици е много особена. Тя не е някаква тайна или загадка. Тя е отвъд. Ще обясня: Загадката, както ви казах преди, може да бъде разрешена само чрез тайната. Тайната може да бъде разрешена само чрез Мистерията. Но Мистерията никога, никога не може да бъде разрешена, защото в нея оперира Абсолютът. Той ще остане, според Учителя и според Майстер Екхарт, вечно непознаваем и неведом. Има разлика между невидим и неведом. Неведомият свят е по-дълбок от невидимия, той е създал невидимия. На едно място Учителят обяснява това. В една книга, която подготвяме — „Книга на тайнствата”, която към края на годината трябва да излезе, с мои коментари, там Учителят много говори за други светове и на едно място обяснява разликата между невидимия свят и неведомостта.

  И така Абсолютът твори незабелязано, неизказано. Той живее неуловимо и царствува скрит в Абсолютното Нищо, Неговата сфера. Това е и част от Неговата велика Мистерия. Бог, вселената и световете са само отражение на Абсолюта. Тогава какво означава раздялата на човека с Бога? Майстер Екхарт казва: “Тя носи много радост”, забележете, раздялата на човека с Бога, тя не съществува, но Екхарт казва, че тя носи много радост и много светлина, защото който я разбере, ще се слее с Бога по съвсем нов начин, чисто духовен и божествен начин. И оказва се какво? Че раздялата е била несъществуваща, невъзможна, защото просто Бог е тотален. Няма как да има раздяла нито между Него и Луцифер, нито между Него и човека, въобще няма как да има раздяла. Голяма илюзия е, казва Ал Халладж, че Сатана бил враг и противник на Бога. И затова много харесвам Ал Халладж, за него много ще говорим пак, персийският Христос. Той казва: Всички религии са секти. Само Любовта е Бог. — Изключителен мъдрец и Учител. За него ще говорим другия път — Ал Халладж, нещо грандиозно.

  МИСТИКА - Енох - (трета идея за размишление)

  Земните хора са заключени в своите тела (вижте как го обяснява), за да не влязат в много по-големи и тайни изкушения, които ще привлекат много по-дълбоко, тайно и страшно зло. Това ще ви обясня след време, когато говоря за Звяра. В Луцифер, който слиза в злото по замисъл на Бога, и във всички тези демони влиза най-древният Звяр, отвъд трите шестици, отвъд Антихриста. Само Абсолютът, Бездната го съхранява, само Тя може да го управлява. Това е най-древният застой, най-твърдият материализъм във всяко отношение. Това е Звяр, който превъзхожда всяко зло, но то е друга тема, не е днешна тема. Тук само го вмъквам между другото. Значи има такива изкушения тайни, които ако не беше това зло, щяха да навлязат в хората и даже тогава демонизирането щеше да изглежда като нещо приятно. Голямото демонизиране е също от голямото зло, но то е нещо приятно в сравнение с това, което имам предвид.

 13. ПИРАМИДИТЕ - (Първа идея за размишление)

  Гласът е Тайна. Ще обясня. (Тъй като учените не знаят как е създаден…) Гласът е особен род тънка енергия, слязла от Същността, от нашия Дух, т.е. Духът е отделил от Себе Си специално енергийно излъчване, огнено излъчване; после влиза в него, в този отломък, в това излъчване - и този Дух слиза надолу и се превръща в глас. Нещо е слязло от Духа и се е превърнало, преобразувало се е в глас. Друго излъчване на Духа пък е създало огъня - друга Тайна на живота. Въобще Тайните на живота се намират в Духа, а не в звездите. Човешкият Дух знае пътя към Божия Дух и затова Библията казва, че само той има право да изследва Тайните на Бога, човешкият Дух има дълбоко право… Ще обясня само защо. Бог е създал Душата, Абсолютът е създал Духа; Бог е създал Вечността, Абсолютът е създал Безкрая. И понеже Учителя казва, че Абсолютът никъде не може да се побере - нито във Вселената, нито извън нея - Той се ограничава, слиза на по-ниско ниво, пак несътворено, и става Бог. Той е Един и същ. След време този Бог ще насочи всички същества към Абсолюта, т.е. от Вечността - към Безкрая и Мистерията.

Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.