ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ
116 резултата в 89 текста от 52 книги
КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СКРОЛНЕТЕ НАДОЛУ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

Елеазар Хараш – лекции
48 резултата в 40 текста от 19 книги

Елеазар Хараш – книги
21 резултата в 16 текста от 15 книги

Елеазар Хараш – интервюта
6 резултата в 6 текста от 4 книги

Елеазар Хараш – предговори
11 резултата в 8 текста

Елеазар Хараш за Старците
6 резултата в 5 текста от 5 книги

Елеазар Хараш – В Храма на Учителя
8 резултата в 1 текста от 1 книги

Елеазар Хараш - Съставител - Из Словото на Учителя Беинса Дуно
16 резултата в 13 текста от 8 книги

Словото на Учителя Беинса Дуно
Стандартно търсене
1/2 страници, 1 - 100 от 116 резултата, за 'абсолютния'.
 1. ЗАКОНИ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА

  Всяка опасност познава концентрирания Огън - това е Бог. Енергията на Любовта се сгъстява и става Бог - който може да Го постигне, се изкачва в истинския свят. Само човекът на Любовта има истинска концентрация. Всяко зло бяга от могъща, огнена проекция. Огнената концентрация разкрива всемогъществото на Духа - тя е Негов процес. Истинската концентрация е чист Божествен процес. За да има истинска концентрация, трябва да участва Бог. Окултният ученик върви по Абсолютния път на Огъня. Огненият Дух има нужда от вселяване, а концентрацията е Неговата най-голяма тайна. Могъществото на концентрацията се определя от вътрешната чистота. Когато човек се концентрира върху една точка (един проблем), този проблем се разрешава. Духът сгъстява Себе Си - това във вътрешния кръг е известно като първично оръжие. Духът дава условията на концентрацията. Ако няма условия, ще има само напрягане на ума.

 2. АГНИ-ЙОГА

  Любовта е огнено влияние, всички други проповеди са по-слаби. Любовта е влияние на Бога. Тук живее Бог и тук е разрешението на всички въпроси. Новото учение на Агни-йога от Учителя бавно навлиза в умовете на хората и ги преобразява. Чрез този Огън Бог се образува в нас. Що се отнася до абсолютния Глас на Бога, той се излъчва от Огъня. Абсолютният Глас изисква абсолютна концентрация, включване на всички качества и добродетели. Те са живи, динамични сили на природата. Огнената енергия спи дълбоко в нашата душа и това е Бог. Огънят има едно основно изискване - абсолютна разумност. Огънят се ражда само в тези, които са се пожертвали за Бога. Следва, че щом Огънят е с нас, то Бог е с нас. Любовта е Огънят, защото Любовта се състои от Първична динамика. Тук злото няма подслон. Огънят е най-голямата защита. Огънят е най-важният инструмент за възприемане на Истината.

 3. Благодарение на слизането на Христос ние днес притежаваме известни духовни сили. Тук ще кажа нещо за Висшия живот. Ученикът трябва да знае, че Висшият живот или Висшата небесна енергия се извлича от трансформацията на нисшия живот. Тази трансформация става чрез съединението с Христос - скритата слънчева сила в човека, защото Христос е силата, която слезе от света на Истината и Той е притежавал Великата космическа Мъдрост в нейната пълнота. Тук искам да наблегна на една разлика, понеже някои смесват Христос с разни учители, окултната наука в това отношение е категорична, а също и Учителят, че Христос е главата на Всемирното Бяло Братство. Промяната на света можеше да бъде направена не от някой Велик Учител, а само от едно Велико Космическо Същество, което е Принцип в цялата Вселена. Христос е Принцип и именно Принципът е във връзка с Абсолютния Дух.

 4. ИБЛИС ¦ ТАЙНИЯТ ЖИВОТ НА САТАНА - (лекция 13)

  В тази връзка Иблис казва на Мойсей: “Аз изгубих влиянието си върху тези, които са изпълнени с любов, защото Истината е с тях”. После Иблис казва: “Аз не съществувам навсякъде”. Например: “Аз не съществувам в любовта. А тези, които съществуват в любовта, са в присъствието на Бога.” И после казва нещо важно: “Но тези, които са в Бога, са ми близки, а които не са в Бога, аз ги отклонявам, за да се завърнат, защото аз съм верен на Божественото Единство. Аз съм създаден от огъня на Божия гняв и знам, че Божият гняв е разумен.” Наистина това е гняв, който излиза от Съвършенството. И този гняв е разумен за разлика от човешкия гняв, който се дължи на слабости и на други неща. “Хората не знаят, че когато аз съм жесток, това е повелението на Върховната Воля и това е Неговата строгост.” Всичко това означава, че Бог и Иблис живеят в абсолютно вътрешно единство, но това единство е незримо, то е на вътрешен план. Тук трябва да ви кажа, че то е незримо даже и за ангелите, не става въпрос само за хората, но дори и ангелите не разбират тяхната тайна, защото тя е на по-дълбок план. И ангелите не знаят този замисъл на Бога. Иблис казва: “И вярата, и неверието са създадени от Бога, защото има само една Воля”. Защото Бог казал на Иблис, става въпрос за тези, които нямат любов към Истината: “Не допускай чуждите до Мен”. Това е условно казано, разбира се, но тези, които не обичат Истината, стават чужди. И после Иблис казва: “Този, който люби само Милостта на Бога, а не Истината — един много важен закон — той е влюбен в себе си, а не в Бога”. В древността сам Бог е надарил Иблис с една висока степен на любов и знание, но не съвършената и абсолютната любов. Значи съвършената и абсолютната любов са останали скрити. Но въпреки това тази висока степен на любов е породила от само себе си една гордост, защото да имаш такава любов към Твореца, каквато той е имал, е нещо достойно, в известен смисъл на думата, но не в абсолютния смисъл.

  ПЪТЯТ ДО СЪВЪРШЕНИЯ МОМЕНТ - (идея за размишление)

  Хората търсят спасение, ученикът търси обожествяване. Учителят може да възкръсне само в Божествени същества. Това са тези, които вечно се учат, те могат да правят някои грешки. Тука само за малко ще се отклоня. Истинският ученик знае какви грешки да прави и какви да не прави. Има грешки, които го изключват и показват, че той не е ученик, а има грешки, които са допустими. Някой път ще се спра по-подробно на този въпрос, тука специално само ще наблегна на лъжата. Едно от нещата, което никога не се прощава на ученика, никакви молитви не могат да му помогнат, това е лъжата и Учителят я нарича двоен грях. Всичко друго, казва Учителят, малко или много може да бъде смекчено, може да ти се прости, но лъжата е космическа атрофия, духовно гниене, това е грях, който е, нарича го Учителят, двоен, за него никога няма прошка. Учителят казва: “Ако аз живея в Бога, от какво трябва да се спасявам”? — И после казва: “При мене въпрос за спасение не съществува”. После Учителят казва: “Аз съм за естествените страдания на човека, защото те ще го освободят от неговото минало и от неговия най-голям враг, който е смъртта”. Според Учителя човек страда, за да се върне в съкровеното. После ще говорим за съкровеното, когато ще говорим за Серафимите, защото това е техният изключителен път. Човек страда, за да се върне в съкровеното, което е източникът на живота. Думата “съкровено” и “съкровена природа” е по-дълбока от думата “дух”. В дълбоките архиви на Бялото Братство и на Агарта се казва, че духът и душата са произлезли от съкровеното, което пък е качество на Древния, или на Абсолютния Незнаен.

  ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИТЕ СТАРЦИ - (идея за размишление)

  Двадесет и четирите Старци са стълбовете на нашата вечност. И никой не може да съзре — според окултната наука — нито основата им, нито върха им, защото, според Учителя, те са истинският венец. Някои казват, че човек е “образ и подобие”, но Учителят казва: ”Не, истинският “образ и подобие” в най-висшия смисъл на думата са именно двадесет и четирите Старци”. Те са загадка и мистерия не само за посветените, но и за серафимите и херувимите. Тези двадесет и четири Старци живеят най-близко до Абсолютния Дух, познават Бога като Духовна Истина и познават Абсолюта като Абсолютна Истина — това са различни неща. Те имат свои ученици, които също познават Абсолюта като Абсолютна Истина. После ще кажем нещо за тях. Те са венецът. На едно място Учителят казва: “Вие мислите, че сте венецът, но не, вие сте жаби, които крякат още в гьола”, т.е. да нямаме големи претенции, независимо какво постигаме, как израстваме, нека да бъдем много по-скромни и смирени, за да може наистина да растем, защото наистина на кроткия и смирения човек могат да му се разкрият много неща и много жалко, ако човек не е кротък и смирен, защото просто ще изпусне много неща, ако няма тези качества. А който е кротък и смирен, наистина ще научи много важни неща.

  Двадесет и четирите Старци, според Учителя, са смисълът на нашата вечност, а ние знаем от Учителя, че думата “смисъл” превъзхожда всички светове, т.е. всички ограничения, защото думата “светове” означава ограничение. Според Учителя има два вида Вселени: пределни и безпределни. Двадесет и четирите Старци помагат и на Бялото Братство, и на Всемирното Братство, но живеят отвъд. Техният истински живот е в Абсолюта, а не в Бялото и Всемирното Братство. Те не са ограничени. Двадесет и петият Старец, който се подготвя, е Христос. Учителят казва, че Той ще мине още през две Голготи и две Пришествия. Ще има и трето Пришествие и чак тогава, ако Той издържи, ще влезе в това свято число и ще докаже по един абсолютен начин, както Старците са доказали, абсолютния принцип на Любовта, Мъдростта и Истината. Затова Учителят казва за Него, че Той дойде на земята на Голгота, за да научи нещо, което не знаеше. Това още не означава, че е постигнал абсолютната Мъдрост, пък и Той е достатъчно смирен и след време ще я постигне. Затова Той не приема да го хвалят. Дори и когато му казват “Учителю благи”, Той казва: ”Как така ме наричате благ?” Докато Учителят казва, че тази формула за Него самия може да се прилага, след време ще говорим по този въпрос, и тя е много важна. Друг път ще говорим за ватанската идея на “Учителю благи”.

 5. АГАРТА - (лекция 23)

  Мелхиседек има свещена власт, защото има право да разговаря непосредствено с Бога – не с висши същества, не с богове, не със серафими даже или с ангели, а непосредствено с Бога. Той е връзката на земния план и небесния план чрез свещената първична традиция. Освен това той служи не само на Бога; той служи и на Абсолютния Принцип, на Абсолюта и на тайната в Бога, която е познал в голяма дълбочина, т.е. той служи и на Праначалото, за което после ще говорим. Ето защо е наречен с право Царят на света, Брахатма, или Мелхиседек. Той обладава качествата на Бога, което означава следното: могъща строгост и велико милосърдие. Тук думата строгост означава истина и правда, а милосърдие означава древната, първичната святост. Това е святост, която никога не е падала, тя не се нуждае от опит да пада, да се опетнява, че после да възкръсва. Тя е вечната древна святост.

 6. Съвършен Мистик и Учител
 7. Не може, защото, и Христос дойде да спаси света, но не го спаси и няма как да го спаси. Този, който ще спаси света е Бог, защото Христос на кръста казва: Защо си ме оставил? Което означава: Кой е Абсолютния Господар? Значи, когато Бог дойде в твоя живот след време, в часът на Истината, Той ще те пита. Няма да те пита, какво обществото направи. А ти позна ли ме? Позна ли Любовта? Позна ли Мъдростта? И когато всички хора в света, чисти хора - те са един народ. Те са обединени, и без да са обединени. Така, че той там Бог го е направил, но въпросът е ние да разберем, какво Бог иска от нас, и да си посветим живота на Бога на Истината, на правилните неща, и правилните неща ще ни заведат в Истината и ако се молим ще разберем. Но Пътя е много личен и няма тука, търсачите, най-ценното нещо в живота са Търсачите на Истината. Това няма нищо общо с обществото, аз, общественото мнение още от 1982г. съм го ликвидирал завинаги. То не е мярка, то не е мъдрост, нито мнозинството е мъдрост нито малцинството. Бог е Мъдростта, Бог е Мярката и трябва да знаем точно...

 8. Нещо от Тот, из Учения за Пра-съществото или Абсолютния незнаен, откъс. „Бог е преди миналото, Абсолютът е преди Древността. Върховната Мистерия е извор в себе си, а не извор навън. Това е Древната цялост, изначалната Пълнота. В Библията е казано: „Аз съм този, който Съм“. Тот казва: „Но в Мистерията има нещо по-дълбоко, дълбинно. В Абсолюта няма: „Аз съм“, той не може да произнесе такова ограничение. Абсолютът никога не може да каже: „Аз съм“, защото това е ограничение. Бог е негово ограничение. Бог е излязъл от Абсолюта и ще изчезне някога в него. „Аз съм“ е състояние в живота, а Абсолютът е отвъд живота и смъртта. Абсолютът е състояние на изначалната Мистерия, която е била преди всяко „Аз съм“ преди всяко „алфа и омега“. Няма начало, безначалие. „…преди всяко ограничение, защото Пра съществото е безначално. Преди всяко Слово, религия, учения и писание, е било върховното Нищо. То е родило Маат, Истината и поради това, насочи се към Истината“, не към религии и учения, към Истината, първичното, „…а не към писания. В тази велика мистериозна Древност, Бог го е нямало“, в началото въобще не е съществувал, нали. „По-късно Абсолютът Го излъчва от себе си и от Истината, и го изпраща като Създател в света. Но Истината е преди началото на света. Тя е сърцевината на Абсолюта. Любовта е родена по-късно, тя е втората велика сърцевина, за да търси тя тази древна Истина, от която тя живее, но Любовта трябва да е мъдра. Фениксът казва, че без Любовта и Бог щеше да изгуби Себе си. Безкраят е съществуващо място“, виж, даже и Безкрая. „Мистерията е великото древно Несъществувание“, казват Тот. Тот казва: „Действителността не е реалността, а Мистерията. Мистерията е.“, тя е и над действителността, и над реалността.

 9. Накратко, Бог е съвършен, а Абсолюта е Върховно Прасъвършенство. Но да се върна на Древното зло. Абсолюта е допуснал Древното Зло и черния разум, за да ги погуби, и да покаже след време, че този разум не може да участва в развитието, и в Пътя към Истината. Хората имат минало, Старците и Божествата имат Древност без история. Защото хората са се отделили още от миналото. Рая е много по-късно. В Древността, целта никога не е била доброто, а чистата Истина. Старците и Божествата никога не са падали. Боговете са паднали - това е падение на Божествения свят, а не на Абсолютния свят. Загатвал съм това нещо. Това Древно Истинско Зло, е дълбоко скрито от този свят. Има малки дребни остатъци, например, частици. Крокодили, акули, човекоядство, Учителя го загатва също. Някои жестоки вируси, които въобще не те разболяват а направо те изяждат, и от теб не остава даже и прах. Тези вируси са друга благодат, нали. И няма какво да се кремира даже, ти ... много такива неща има нали...

 10. За Сияйната Скритост на Учителя

  Казано е, че вселяването на Учителя е станало на няколко етапи. Какъв е записа в Акаша и тн...Първото име Петър Дънов, е, чистата духовност, първото начало. Тука вече навътре. Второто - Беинса Дуно, е Божествената Духовност - Учението. Третото е Учителят, това е вече мистичният път. Истинския Учител е само този, който изхожда от Мистерията. Тука само мога да добавя, Той, усилва Божественото в човека - Учителя, не духовното. От чистата духовност, тука вече, той човек върви към Божествената, и от Божествената , към Съвършенството на Мистерията. За да познаеш Мистерията, трябва да се откажеш от всичко Духовно и Божествено. Някога, Древното Зло е влязло в Духовното и Божественото. Но в Мистерията на Нищото, никога не е успявало да влезе. Божественото е подготовка за Нищото. А в Нищото е сливането с Истината и Мистерията. Нищото е преди Духовното и Божественото. Думата - Учителят в най-дълбок смисъл е Древното Име на Абсолюта - Абсолютния Учител във всички светове. Когато Той е бил, и Бог го е нямало. И от тука слизат изначалните. Само Учителя може да озарява живота, защото е цялост. Учителя е част от съвършенството на Върховното Нищо. Част от Източника. Учителят може да ти се открие и в тяло, но Той не е формата. Той е безформен, защото е част от Нищото - слязла част. Докосването до Учителя, е докосване до произхода, до това, което няма начало и край. В най-дълбокия смисъл думата Учителят, е, тоталност, цялост. Защото в Него се вселяват и Бог , и нещо от Абсолюта. Защото има много Учители, в които заживяват Ангели и Висши Същества, на едно място Ал-Хадир казва: "Аз не черпя откровения от Боговете - а пряко от Бога". За него ще говорим по-нататък. За Боговете, Абсолюта е неизразим, а Бог е достъпен - близък. Учителят, това е Истината , Древната земя, Скритата Мистерия. Да си придобил нещо, от дълбините на Учителя, това означава - завръщане в Храма. Това е в Изначалния смисъл. Ако Учителя те люби в дълбокия смисъл, Той ще ти даде четири неща. Първо - Неизговоримото Слово. Второ - Покой сред тревогите. Трето - безмълвие над Вселената. И четвърто - Сияние сред мрака. Учителя е нещо повече от живота. Той дава нещо на живота, което самият живот го няма. Той му дава нещо от Мистерията. В Мистерията е нямало живот, и за това е нямало смърт. Мистерията е нашето място, нашия произход. Нашата Абсолютна Родина.

 11. Чистотата на ангелите определя чистата енергия – тази енергия е ключът на абсолютния свят. Тази енергия освобождава човека от всички ограничения. Аз съм наблюдавал как ангелите воюват със злото… Те имат много методи…, но преди всичко те воюват със своята енергия. Те я насочват към злото чрез силата на своята воля, а ние знаем, че чистата енергия е всепроникваща, това което прониква – преобразява… Там, където има проникваме, има и завладяване. Колкото по-голяма е чистотата, толкова по-голямо е проникването… Чрез принципа на проникването Бог владее над всички същества. Ако ангелът проникне в човека, ще има преобразяване. Ангелът може да влезе и да учи човека вътрешно, но все още малко са хората, които могат да дадат идеални условия на ангелите да се вселят в тях, да живеят в тях и да ги учат. Ангелът се вселява само там, където има много силен стремеж, там, където има чистота в мисли, желания и постъпки.

 12. Сияещото мислене

  Чистото Слово е единствената реалност, която служи на Бога. Аз разбрах, че да „уважавам“ Учителя и да Го „обичам“ са слаби думи, и затова реших да Му отдам целия си живот… и аз го отдадох – свършен факт; това, което Той ми даде да видя, ме изуми: може ли някой да подозира за какво става въпрос? Категорично не… Но да продължа. Чистото Слово служи на Божията Воля; същевременно то е метод на Абсолютния свят. Този метод царува над злото, този метод е решаващият всичко и наистина Словото е могъщество над всичко. Само там, където има абсолютно Слово, може да има абсолютна Любов. Всички науки са празна работа в сравнение с тази Любов. Има хора, които искат да защитават идеята за Бога. Който иска да защити Бога, нека Го защити, но с Любов и спокойствие, с търпение и мълчание и с чисто Слово. Чистото Слово топи всичко с огнената си сила.

 13. Животът е течение на Бога

  Само чистотата строи бъдеще, само чистотата изпълнява замисъла на Бога… Вътрешната чистота е могъщо оръжие в света. Никой не може да препятства на чистотата, защото в чистотата вибрира Духът, вибрира животът. Чрез волята мощният Бог се развива у нас, а чрез чистотата ние ставаме проводници на висшия живот – това е огнена сфера, в която злото изгаря. Ученико, това е твоят път, това е твоето космическо право. Който живее в Бога, има живот – животът изтича от Бога, от Неговото Слово. Чистото Слово е първичният принцип на живота… Чистото Слово е изява на една висша воля. И това е Волята на Бога, Волята на Живота. Чистото Слово е връзка с абсолютния свят… Чистото Слово е духовно съединение с висшия свят, това е живата връзка с живота, това е живият огън. Ние ви представяме поредицата най-силни книги на Учителя. Ние ви представяме огъня на новото учение. Новото учение слиза от реалността и ни освобождава.

 14. Сияещата Любов

  Чистата любов е закон за съхранението на Божествената енергия. Колкото по-дълбока е Любовта ,толкова е по-могъща стихията на Бога. Новият ученик е по-могъщ от всички изпитания именно чрез закона на Любовта. Любовта вечно утвърждава Божията сила, тя е наречена в Кабалата вечната победа; тя представя огнения вихър на Бога. Новото учение е огън – при нас може да се приближите само по закона на /еш/ огъня. За да се разбере тази Любов, трябва да се излезе от областта на земята и земното съзнание – така излизайки, се влиза в нейната сфера. Който цени Любовта, Бог ще му достави себе си. Има ли по-хубаво нещо да живееш заедно с Бога. Духът трябва да се възпламени в новото учение. Духът гори само чрез Любовта – така той постига всички свои цели. Така се привлича цялата мощ на духа. Любовта е небесна висота. Нечистите духове не могат да достигнат до тази свещена висота. Вие, учениците на бялото братство, трябва да я постигнете – това е вашият път. Тайната на живота се намира в свещения огън. Свещеният огън задвижва висшите сили на духа. Свещеният огън е символ на Царството Божие. Всичко е преходно, освен свещения огън. Свещеният огън, това е мощният живот на Вселената, а човек става могъщ, като открие огъня в себе си – това е най-великото откритие, това е законът на себепознанието. Свещеният огън оперира в абсолютния свят – това е вътрешният свят в човека, най-вътрешният свят. Този свят чака своето откриване, това е законът на себепознанието. Любовта е господар на живота. Там, където има Любов, има господство над всички проблеми и трудности, защото Любовта е присъствие на Бога. Огънят, това е пробуждането на богочовека. Желая да ви видя с необикновен стремеж, този стремеж почива на огнена основа, този стремеж води ученика пряко в целта. Вашето истинско „аз“ е свещеният огън – огненото начало. Тук се намира истинският живот на ученика. Когато се придобие свещеният огън, се възстановява първичното единство, което унищожава всички спънки…

 15. Да умре злото … това е една много красива смърт, да умре гордостта, да умре лъжата – това е все една красива смърт. Формулите се дават на ученика, за да служи с тях той на Бога, а не на себе си. Те са всемогъщо оръжие, а специалните формули са метод на Абсолютния свят – те са решаващи за всичко, те са ключ на Огъня, но само огънят работи с огъня и всеки успех се определя от посоката на огъня. Мислите, с които работите, определят какво ще стане във вашия живот. Мислите, които храните, това и очаквайте… но в това число влизат и мислите ви от минали прераждания. Да пречистиш мислите, значи да се освободиш от бремето на настоящето и бъдещето, а миналото трябва да си го понесеш, понеже си си го посял. Често хората правят добро, а не им отговарят с добро, а даже със зло, и те като не познават законите, мислят, че това е неправда, а това се отнася до жалкото невежество – защото, когато правиш добро, то ще даде плод не в сегашния живот, а в бъдещия, а злото идва от вашето минало и няма значение, че не одобрявате това, защото вие с това не одобрявате миналото си. Все едно дали го одобрявате или не – вие сте го посели и то ще дойде и ще ви намери… Не можете да го скриете от кармата – има само един изход, но това не е моя задача в тази книга, макар че има формули, които давам и които се отнасят до разрушаването на кармата… Само ще кажа, че чистотата е абсолютното оръжие, но тя не е обикновена наука. Чистотата е магическа наука, това значи да си едно с Духа, едно с Истината. Само Истината може да се справи и с миналото, и с настоящето, но нейните методи се разкриват само в окултните и Божествени школи на тези, които имат истински стремеж. Когато те придобият чистотата, те всъщност придобиват огнената сила на Духа, с която миналото се сгъстява и вместо 1000 години страдания всичко става за една година, за месец, а може и за по-малко време, но вашите качества, вашата инсталация трябва да е годна да издържи големите напрежения и страдания – въпрос на качества. Тук няма връзки, тук никой не може да подкупи кармата… Тука валутата не върви – плащаш, умираш – или се влачиш хиляди години в еволюцията.

  Името Беинса Дуно е шифър, то беше шифър още в Египет, когато работехме заедно под пирамидата… Името Беинса Дуно е едно от имената на Абсолютния Дух, но Учителя се е облякъл в такова смирение, че кой може да го види – само този, който се е домогнал до висшата тайна на смирението, а то отговаря на един от великите аркани на Мъдростта. Учителя ще бъде разбран в бъдеще дори и от своите близки ученици… Учителя се познава на едно по-високо равнище само от вътрешния кръг. Учителя не се познава със задаване на въпроси – колкото и разумни да са те… Учителя се познава по друг път, но този път е дълъг, това е пътят, при който силната воля е надрасната и се работи в полето на диамантената воля. Това е един изключителен свят и тогава, когато постигнеш тази воля, ти ще се съединиш с Истината и Той ще ти се открие, а що се отнася до външното име на Учителя – Петър Константинов Дънов, то това е само подготовката – П.К.Д. означава Пътят към Духа – това е пътят на начинаещите… Учителя има и трето име – то се дава само на вътрешния кръг… Ще кажа само, че то съдържа тайната на живота.

 16. Аз гледам на нещата от един Абсолютен Център

  Аз казвам, че това, което пророците са писали в Библията, не произтича от Абсолютната Истина. Ако претегля на Моя кантар колко е вярното от написаното в Библията, остават всичко на всичко 8%. Аз гледам на нещата от един Абсолютен Център. Но ако библейските думи се тълкуват правилно чрез метода на Мъдростта, тогава те могат да подобрят живота на човека. Така неправилният превод ще придобие Светлината си. А Светлината, която произхожда от Абсолютния Център, е тази, която носи истинския живот. Има две неща: едното — неправилно преведени, но правилно изтълкувани стихове — в този смисъл правилното тълкуване възвръща Светлината; второто — правилно преведени, но неправилно изтълкувани стихове — тогава Светлината се изгубва и животът се материализира и огрубява. Това означава, че не преводът е важен, а този, който го тълкува. Ако едно същество на Истината тълкува превода, думите нямат особено значение, защото Истината превъзхожда всяка дума и всяко слово.

Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.