ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ
37 резултата в 33 текста от 21 книги
КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СКРОЛНЕТЕ НАДОЛУ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

Елеазар Хараш – лекции
17 резултата в 15 текста от 10 книги

Елеазар Хараш – книги
2 резултата в 2 текста от 2 книги

Елеазар Хараш – интервюта
5 резултата в 4 текста от 3 книги

Елеазар Хараш – предговори
1 резултата в 1 текста

Елеазар Хараш за Старците
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – В Храма на Учителя
1 резултата в 1 текста от 1 книги

Елеазар Хараш - Съставител - Из Словото на Учителя Беинса Дуно
11 резултата в 10 текста от 5 книги

Словото на Учителя Беинса Дуно
Стандартно търсене
37 резултата, за 'абсолютни'.
 1. ОКУЛТНА ИСТОРИЯ - втора лекция

  Има едно Велико Братство, което е над Черното и над Бялото Братство - това са свръхйерархии, които са абсолютни същества на принципа. И Учителят, и Христос идват от това поле, но по различен път и с различни задачи и методи. Тези свръхйерархии всъщност участват в съчетанията на тези учения. Те коригират и Черното, и Бялото Братство. Те ръководят съдбата на целия космос. На тези свръхйерархии са подчинени и Бялото, и Черното Братство. На тях са подчинени и злите същества, за да се изпълни силата на доброто, която има дълбока основа и в битието, и в небитието. За целта на Христос Учителят казва: „Да се всели чрез Своя стремеж в душата на човека и така той да стане безсмъртен и вечно стремящ се към Отец, към Извора“. Но това вселяване трябва да стане по закона на Любовта и свободата. Павел в Библията казва: „Не аз, а Христос в мене“.

 2. ОКУЛТНАТА ИСТОРИЯ НА АТЛАНТИДА - (лекция 3)

  Още тогава е имало висши и нисши толтеки. Едните се наричали десният път, другите – левият път. Висшите толтеки имали свои абсолютни принципи. Най-важният принцип за тях е бил абсолютно овладяване на съзнанието. За тях това е означавало овладяване на Битието и на сътворението. Другото най-важно нещо за тях е Истината. Те са смятали, че тя е най-важната и жизнена същност – от една страна, като енергия, от друга страна, като субстанция и от трета, като есенция. Според висшите толтеки над всичко е Истината и тя може да се овладее, но трябва да се извърви строго определен път. Този път се нарича пълно овладяване на скритите намерения. Както ще видим по-нататък, оттам започва пропадането в Атлантида. Поради тази причина даже и при жреци на Слънцето при действието на големия мрак върху тях се оказало, че те не били истински служители и не са владеели тайната на своите намерения. Имало е много жреци в Атлантида, които са постигнали пълно владеене на намеренията. Те са устояли на големия мрак, но това е едно малко число – от над седемстотин жреци само тридесет са издържали, всички други са станали черни адепти.

 3. ОКУЛТНАТА ИСТОРИЯ НА АТЛАНТИДА - (Лекция 1)

  Още тогава е имало и висши толтеки, и нисши. Едните се наричали десният път, другите – левият път. Висшите толтеки имали свои абсолютни принципи. Най-важният принцип за тях е бил следния: абсолютно овладяване на съзнанието. За тях това е означавало овладяване на Битието и на сътворението. Другото най-важно нещо за тях, това е Истината. Те са смятали, че тя е най-важната и жизнена Същност – не само енергия, а и субстанция и същевременно – есенция. Според висшите толтеки над всичко е Истината и тя може да се овладее, но трябва да се извърви строго определен Път. Значи: Истината, според тях, може да се овладее, това е казано в един много чист смисъл, но трябва да се извърви един строго определен Път. Този Път се нарича пълно овладяване на скритите намерения. Както ще видим по-нататък: оттам започва пропадането в Атлантида. Поради тази причина се оказва, че даже и жреци, жреци на Слънцето, изведнъж се оказало, при големия мрак върху тях, се оказало, че те не били истински служители и не са владеели тайната на своите намерения. Например: имало е много жреци в Атлантида, които са постигнали пълно владеене на намеренията. Те са устояли на големия мрак върху себе си, но това е едно малко число. От над седемстотин жреци само тридесет, само тридесет са издържали. Всички други са станали черни адепти.

  МИШКИТЕ И КОТКИТЕ В АТЛАНТИДА - (Първа идея за размишление)

  Първо, пак искам да припомня някои неща, които загатнах преди. В Атлантида мишките са били много едри, някои са били като овце, а някои са били два пъти по-големи. Били са много опасни за цялата човешка раса и за цялата еволюция, подобно на термитите, за които ще говорим по-нататък, може би сте чували. Това са същества (термитите) от рода на хлебарките – те са смалени, преди са били много едри и жестоки. Но смалени пак са опасни. Това са съществата, които имат най-жестоките зъби. За двадесет и четири часа една каменна къща се изяжда, ядат и олово, а за дърво и пластмаса не говорим. Абсолютни разрушители на цивилизацията, но за тях ще говорим по-нататък и ще видим, от какво се страхуват, както дори и древните котки, които са изключително интелигентни, също има нещо, от което се страхуват, за което ще стане въпрос.

 4. Дробите изразяват преходни състояния

  Първата дроб - 1/2, представлява човек с положителен характер, който не отстъпва от своите убеждения. Намисли ли си нещо, той ще го направи; могат да минат 10 - 15 - 20 години, но той ще направи така, както някога си е намислил. Вие може да му давате ред философски доказателства или примери от живота на Мойсей, на Христа: той ще ви слуша и ще си мълчи, но след години ще го видите, че е постъпил така, както той си знае. За такъв човек казваме, че той е израз на дробта 1/2. Разбира се, това не е общо правило. Човек може да измени тоновете на тази гама. Гамите не са Абсолютни закони, те търпят промени. Дробта 2/3 представлява човек с крайно отстъпчив характер. Той е съгласен с всички хора само за да живее в мир и съгласие. В това отношение той е като калта: можеш да я месиш, както искаш. Този човек често побутва джоба си и казва: „Пълен ли е джобът, и умът ти ще стига. Нямаш ли пари, нищо не струваш“. Такъв е човекът на числото 2. Тройката обаче внася равновесие. След това ти отиваш при един човек, който представлява дробта 3/4, и му казваш: „Хайде да направиш еди-каква си работа“. Той ще ти каже: „Почакай малко, тази работа трябва да се обмисли, да се види какви са условията. Ако условията благоприятстват, тогава ще предприема работата, но дотогава не мога да дам дума“. Този човек мисли вече. И след това, като обмисли всичко, той казва: „Господине, това мога да направя за тебе, онова не мога“. Честно и справедливо ще ви докаже защо именно не може да направи нещо. Той никога не лъже, но искрено ще ти каже: „Сега моите работи не позволяват да направя за тебе това, което искаш, но след една година ще ти услужа“. Най-после дохождате до човека, който представлява дробта 4/5. Той е крайно взискателен, намира погрешки във всички хора и малките неща прави големи. Види ли един малък недостатък в някой човек, той го туря под микроскоп, увеличава недостатъка най-малко десет пъти и казва: „Човек трябва да знае какво нещо е културата, какво нещо са отношенията!“. Строг е този човек. Тази строгост се дължи на числото 4, което е огън, барут. Ако остане само на него, то би запалило целия свят. Този огън изгасва благодарение на числото 5. Това число смекчава силите, енергиите на числото 4. То постоянно кваси барута, за да не изгори всичко около него.

  Разяснение на геометричните проекции

  Като говоря за числото 5, вие ще започнете да мерите носа си и ако излезе 5 см, ще се уплашите. Когато мери носа си, човек трябва да знае как да мери - в тези числа играят голяма роля и дробните части. Не е все едно дали вашият нос е дълъг 5 см, или 5 см и 1/2 или повече милиметра. Природата работи с цели и дробни числа. Целите числа са разумни. Физическият свят е съграден от разумни числа. Който не разбира смисъла на целите числа, той не може да работи с тях. Дробните числа пък водят човека към по-широк свят. Ако не разбирате дробите, вие се натъквате на големи усложнения в живота. Ако видите човек, на когото челото е 6 см, носът - 5 см, а брадата - 4 см, този човек ще мисли много, но малко ще реализира. Защо? Защото 6 е число на илюзия, той живее в илюзорен свят. Понеже носът му е 5 см дълъг, той има женски ум; числото 4 пък е мъжко число, но всякога е недоволно. Като съберете 6+5+4, ще получите 15 - число на катастрофи. Човек, на когото челото е 6 см, носът - 5 см, а брадата - 4 см, в края на живота си ще фалира; ако е бил богат, всичко ще изгуби, ще остане последен сиромах. Когато числото 15 играе роля в живота на отделния човек или на цялото общество, или народ - то разклаща основите на всичко криво и старо; то разклаща старите и криви разбирания, вярвания и убеждения на човека; то разклаща основите на всички стари къщи и ги събаря. Къщите, разбиранията, вярванията се разклащат и падат, но Земята и Божественото в света си остават непоколебими; човешкото се изменя и колебае, но не и Божественото. Ако към числата 4, 5 и 6 има малък придатък в милиметри, сборът им не е 15, но 15 и някакъв малък придатък, който изменя вече значението на числото 15. Ето защо, когато гадае, човек трябва да си служи с абсолютни мерки: най-малката грешка в числата води към погрешни тълкувания.