ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ
194 резултата в 155 текста от 77 книги
КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СКРОЛНЕТЕ НАДОЛУ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

Елеазар Хараш – лекции
78 резултата в 66 текста от 24 книги

Елеазар Хараш – книги
50 резултата в 41 текста от 26 книги

Елеазар Хараш – интервюта
20 резултата в 17 текста от 9 книги

Елеазар Хараш – предговори
11 резултата в 9 текста

Елеазар Хараш за Старците
8 резултата в 5 текста от 4 книги

Елеазар Хараш – В Храма на Учителя
5 резултата в 3 текста от 2 книги

Елеазар Хараш - Съставител - Из Словото на Учителя Беинса Дуно
22 резултата в 14 текста от 12 книги

Словото на Учителя Беинса Дуно
Стандартно търсене
1/2 страници, 1 - 100 от 194 резултата, за 'абсолютен'.
 1. ЗА ХРАНАТА

  Всяка свещена идея е едно същество, което ще прекара толкова време с вас, колкото можете да го храните. Щом няма храна, то си отива. За да можеш да извлечеш висша сила от храната, трябва да имаш велика сила в себе си - един велик Идеал. Чистата храна ще ви донесе вяра без съмнение. Там, където няма раздвояване, злото си отива - то няма вход. При една лоша мисъл, допусната при хранене, вие внасяте разногласие в елементите. Всяка хапка внася в Посветените Абсолютен живот. Тези, които са изгонили Бога от себе си, се хранят с отпадъци и в трите свята. Когато човек има само хубави мисли и чувства, той се храни с небесна храна. Чистата храна разрушава астрала. Който яде и не може да превърне храната в чисти мисли, чувства и постъпки, неправилно яде. Заблужденията и лъжата са знак за лошо хранене. Лошата храна замъглява ума. Лошото хранене прави човека инвалид. Първо той е бил инвалид в ума си.

  ЗАКОНИТЕ НА ОГЪНЯ

  Свещеният Огън вечно Се утвърждава в чистите качества. Необикновената енергия постига необикновени резултати. Тази енергия се постига чрез контрол на змията. Извън Огъня е падналият живот. Злото не може да проникне в огнената сфера, ето защо ние трябва да възстановим огнения си произход, защото нищо нечисто не може да влезе в Огъня. В единство с Огъня - ти си неуязвим. Духът е Този, Който дава живот на концентрацията. Постоянството определя концентриране на енергията за целите на Духа. Чистото Слово е най-чистият проводник на Огъня. Когато човек се пречисти, тогава Духът ще му даде подтик да постигне всичко, което обича. Огънят материализира всяко чисто желание. Аум е доказателство за Божествено присъствие. Чистите качества стават стихийно оръжие на Духа - оръжие за всяка победа. Черното Братство е безпомощно в огнената сфера, защото Огънят е абсолютен проводник на Бога. Огънят е кристална чистота.

 2. СРОДНИТЕ ДУШИ

  Когато намериш своето първично сродство, в теб се ражда окултната сила на Огъня. Ти си оптимист при всякакви опасности. Твоят оптимизъм е абсолютен и пред лицето на смъртта. Ти надрастваш света чрез Божията сила в себе си, която е самият Огън. Който обича Бога, е оптимист при всички условия на живота, а не само при някои. Чрез първичното сливане със сродната душа в ученика се увеличава духовната светлина. Истинската Любов издържа над 35 милиона градуса. Градусите и топлината, това са вибрации на силата. По пътя на пречистването ученикът се подготвя за най-великата среща в своя живот. Защото ако ученикът не е победил изкушенията, той не е готов за среща на високо вибрационно ниво, не издържа Свещения Огън. Той не е готов за тази динамична среща. Бог знае целия вътрешен живот и всичко е предвидил, но трябва време и търпение от ученика, докато се образува новото съзнание. Това съзнание създава благата на живота. Човешкият дух не може да развие своето окултно могъщество, ако няма пълнотата на живота.

  ИСТИНАТА

  Чрез Истината волята събира и групира умствените енергии и те материализират желанията (желанията на Посветените са и желания на Бога). Истината дава сила на волята да материализира чистите желания. Волята е най-висшият символ на тайното учение, защото чрез волята се влиза в Истината, в Огъня. Волята осъществява всички цели, защото чрез волята се влиза в Истината, т.е. в Огъня. Само чрез развитието на волята се постигат петте лъча. Силната воля е силна светлина. Ако волята е абсолютна - и резултатът ще бъде абсолютен. Ако волята е огнена - и резултатът ще бъде огнен, т.е. така се приема само чистата Истина, без примеси. По друг начин казано, виждането на Бога е един огнен процес на волята, една специфична динамика, която се дължи на петте лъча. Силата на волята се губи и при най-малкото съмнение, от най-малкото допускане на съмнението (съмнението е паднал свят и показва нечистота). Волята е разумна, ако се ръководи от Мъдростта. Волята изпълва човека с живот, ако се ръководи от Любовта. Волята освобождава човека, ако се ръководи от Истината. Любовта се вселява във волята като живот. Мъдростта се вселява във волята като разумност и светлина. Истината се вселява във волята като свобода. Волята увеличава силата на живота, силата на светлината и същността на свободата. Волята разрушава злото, защото всичко, което е против Истината, се разрушава. Но и злото завладява и руши всички със слаба воля. С пентаграма могат да работят само тези, които имат развита воля, защото Огънят може да се даде в ръцете на една могъща воля. Окултният ученик преди всичко трябва да придобие разумна воля. Чрез тази разумна воля той ще стане Първичен, т.е. изпълнен с Огън. Този Огън се постига само чрез развитие и постижение на волята. Чрез волята човек става Огън. Чрез Огъня човек е над вибрационния свят, защото върхът на Истината се нарича Огън и само чрез този Огън човек може да тържествува над света. Всяка казана Истина внася огнен елемент в човека. Този огнен елемент влиза в кръвта (свещената течност), докато всяка лъжа влиза в кръвта разрушително. Истината се разбира само от Огъня, защото в Огъня няма свят, няма ум. Огънят, това е чистият Дух. Какво значи постоянство във формулите? Значи постоянно израстване на вътрешните сили.

  АСТРАЛЕН СВЯТ

  Ако искаш да срещнеш в себе си действителността, трябва да станеш абсолютен господар на астрала. При това положение ти можеш да влезеш в астрала, но той не може да влезе в тебе. Разговорът с Посветените може да става посредством невидими трептения, които надминават трептенията на светлината. Щом и до днес още не си намерил своя Бог, своя Учител, това е доказателство за тебе, че си подвластен на друга воля, на друга сила. Този, който те държи обвързан с невидими окови, е също невидим. Той получава своята сила от твоите грешки. Той не е противник на Бога, защото Бог няма противници - пред Бога всичко е нищожно. Той е опасност за теб, защото те е вързал с твоите грешки и с твоето неразбиране, но преди всичко ти си най-голямата опасност за себе си. Опасността се намира в твоите земни стремежи. Тези, които имат земни стремежи, са подвластни на тъмните сили. Само тъмните сили имат земни стремежи. Князът на тъмнината обича твоето земно естество. Само с едно изключително развитие на волята можем да се отскубнем от неговата власт. Земното не може да се извисява. Волята е велика сила в човека, която може да обяви война на този княз на тъмнината. С волята работи Бог. Сатана е князът на тъмната материя. Волята трябва да се насочи главно навътре в себе си и да си разчисти пътя до своя Бог. Велико е да обявиш война на своите недостатъци и неразбиране.

 3. ЕВАНГЕЛИЕТО НА ЛУКА. БЛАЖЕНСТВАТА.

  Чистото сърце е орган за виждането на етерния Христос. Чистото сърце е проявление на етерния свят във физическия, т.е. вътре в сърцето е скрита тайната на етерния свят. Затова и Учителят говори за „сърце, чисто като кристал“, защото това е есенцията на етерния свят. И този етерен свят на чистото сърце е абсолютен проводник на Духа. В този първичен етерен свят на сърцето Черното Братство е безсилно, затова само чистите по сърце познават Бога. Според окултната наука в човешкото тяло - етерно и астрално - се намират много възприемателни центрове, наричани „лотосови цветя“ или чакри. Една от най-могъщите е чакрата на сърцето. Човек има не само физическо, но и етерно сърце. Преди грехопадането в човека е преобладавало етерното, вътрешното сърце. След грехопадането вече надделява физическото, външното сърце. Така физическото сърце заглушава истинското сърце и прави човека студен. Така финото сърце е слязло и е станало плът, а за някои хора се казва, че имат каменни сърца. С това сърце се познава Сатана и Черното Братство. Това са два различни метода за познание. Чистото сърце става етерно, т.е. виждащо. Физическото сърце е тъмница, затвор за етерното сърце. Да имаш земно, или човешко, сърце, значи да си безсърдечен. Божественото сърце е „цветето“, „лотосът“. В Божественото сърце има специфична етерна топлина. Когато човек се освободи от нечистото сърце, той се освобождава от тъмницата. Чистото сърце е първична чакра, първичен орган за възприемането на Христос. Чистото сърце става Око за виждането на Христа. Затова е казано, че чистите по сърце ще видят Бога. Чистотата премахва слепотата. Вярата е способност на сърцето и когато тя е истинска, тук Христос излива Своята Любов. Така човек се подготвя за окултната Мъдрост, която ще дойде отпосле. Цветето-сърце е център на вътрешното виждане. Чистото сърце схваща Истината, но в скрита форма, както цветът е скрит в пъпката. Само чрез чистотата вярата ще се превърне в истинско виждане. Тогава от пъпката ще се разтвори цвят, цвят на светлината. „Лотосът“ ще засияе и това е светлината на Христос. Така че, когато се казва, че чистите ще видят Бога, това е буквално, а не абстрактно. Така човек ще види Христа в себе си.

 4. ОКУЛТНАТА ИСТОРИЯ НА АТЛАНТИДА - (лекция 2)

  Тази мрачна и опасна подраса е имала второстепенна роля в Атлантида и затова няма да говорим с големи подробности. Ще говорим за другите раси, от които са се родили висшите атланти – много висши същества, напреднали посветени, адепти и т.н. Всъщност става въпрос за третата подраса, това е най-висшата подраса, която е изиграла най-голямо значение в древната Атлантида. Те се наричали Толтеки. За тях ще говорим много, а след време ще имаме лекции, където ще ви обясня тяхната изключително дълбока Мъдрост. Тук ще кажа някои неща за толтеките. Това са били хора на силата и тяхната сила е идвала от почитанието на техните вождове – старите и мъдри толтеки. Тук става въпрос именно за почитание, а не за уважение, защото уважението има друго значение. Старите толтеки са имали космическа връзка, пряка връзка с Първата коренна раса (Слънчевата раса). Това са Белите космически Братя. И те били много надарени поради тази връзка с изключително висша Мъдрост, която им давала много тънко прозрение за всички неща – за всички науки, за всички религии, за всички учения – те са прониквали в нещата. Тази Мъдрост им е давала свещено прозрение за всички неща. Самите те са желаели да имат свещено прозрение, свещено знание за нещата, не са желаели нищо друго. Тяхната Мъдрост и сила се е предавала стотици хиляди години от баща на син. Те са живели наистина стотици хиляди години в изключителен мир, в много високо развитие и през тази раса величието на религията е стигнало до своя връх. Войната е била забранена със закон, абсолютен закон, който не е позволявал никаква война между техните царе. Законът се е съблюдавал, техните водачи (на толтеките) са се събирали и винаги са се подкрепяли, и са настоявали на този закон, и стотици хиляди години е било така. При тези условия тяхното могъщество е било недосегаемо за един много дълъг период, докато траело почитанието, почитанието като отношение към космическите Бели Братя. Но тук преди да продължа, искам да кажа, че повечето са останали верни и са отишли в определени планини, и са се спасили. Докато една малка част от тях са изменили и са се съединили с четвъртата подраса на Атлантида, където вече се е разраснала черната магия. Тяхното почитание е било тяхната сила и чрез почитанието те били абсолютно непредсказуеми и заключени в своята тайнственост. По този начин те постигнали едно особено религиозно величие и сила, истинска сила, истинска религия, истински идеали.

  СВЕТАТА ДЕВА - (идея за размишление)

  Тук искам да ви кажа следното, което се потвърждава и от Учителя, и от Кабала, че Древният Незнаен има много лица. Някои са объркали и Го наричат Бог-Отец, което е само един символ и не е вярно в абсолютен смисъл. Накратко ще ви обясня. Древният Незнаен, който е Абсолютната Пустота, има много лица. Например едното е така нареченото в Кабала Белият Старец, който символизира вечната Мъдрост, но Той не е Баща, а нещо много по-дълбоко. Но някои хора, за да Го разберат и да им стане по-близък, са започнали да го наричат Баща – както баща се грижи за син. Но най-древното име на Бога е било от женски род – Авва. Тогава се е наричало Авва Отче – женски принцип както водата, за която ще говорим след време. Това е най-дълбокото нещо, а не е било както сега искат да го наложат като мъжки принцип. И това по-късно абсолютно се е изопачило. И сега искат да кажат, че мъжът трябва да командва жената, което е едно голямо невежество, тъй като мъжът не владее себе си, а как може да владее други. Накрая с това той става смешен. И когато жената го напусне, когато Любовта го напусне, животът му става фатален, тъй като тази Любов е неразбрана. Освен това Древният Незнаен може да се материализира и като Син. Това е една проява на Бога. Много Синове има в момента, казвам го в името на Истината и в името на свещената кръв, има над четиридесет милиона Синове. Някои мислят, че само Христос е единороден, но тук го казвам заради Истината, още от Атлантида има над четиридесет милиона Синове. Древният Незнаен може да се проявява по много начини, но един от най-дълбоките начини, това е Майката Богиня. Не случайно водата гаси огъня, за което ще говорим друг път. Майката е нещо наистина свещено, нещо, което не може да бъде докоснато нито със земна ръка, нито с астрална, нито с ума, това е много висока позиция.

  АТЛАНТИДА - (лекция 12)

  Тук преди да продължа, трябва да припомня нещо. Когато са били създадени всички съвършени души, в невидимия свят се е наложило да се направи едно изключително събрание, универсално събрание на Всемирното Братство, което да покаже път на тези души. Всички са гласували в това Всемирно Братство, макар и някои със задръжки от универсалните братя. Спорът е бил дали да се даде абсолютна свобода на душите, абсолютен свободен избор – това означава, че всеки, който наруши законите, трябва да извърви своя път на страдание, своите лични страдания, т.е. всеки трябва да изстрада своя път – или да не се даде свободен избор. Болшинството гласувало за абсолютна свобода и най-вече Христос (тогава, по него време с друго име), който също участвал като един от най-важните в това събрание. Тогава Отец, Който тогава се е проявявал много близко, или Абсолютното Нищо, е слязъл в полето на невидим глас с много ясна сила и казал: “Така да бъде – абсолютна свобода за всички същества!” Но ако има голямо отклонение, Христос трябва да носи отговорност и след време да слезе и да изкупи, както след време става. Душите са направили много погрешни избори, и то многократно, и са стигнали до такива страдания, до такива отклонения, че вече за някои е трудно да се върнат, а някои ще се върнат даже след милиони години. Това е обвързало Христос и затова Той е слязъл, тъй като Той е длъжен да слезе, след като е дал тогава обещание. Когато един велик Учител даде обещание, дори и да влезе в седмото тяло (тотално разтваряне в Нищото), той си запазва тайно няколко тела (до петото тяло или до четвъртото, ако реши), за да слиза при своите ученици и да им помага.

  ТАЙНИЯТ ПЪТ НА ЗЛОТО - (лекция 18)

  Устрем има само тогава (тук трябва да разберем откъде идва устремът), когато си поставил доброто, казва Учителят, като абсолютна основа на живота си. И затова Учителят казва, че който иска да познае Бога, трябва да има абсолютен устрем – той произлиза от огъня на Любовта. А който просто търси Бога, значи извън този устрем, така просто, както е третото и четвъртото тяло, той ще се натъкне на относителната реалност, той ще се ражда, ще умира и все ще пита. Значи който няма свещена жажда за Истина, който не е запален и който няма такава основа – абсолютното добро – той все ще умира и все ще пита. И Учителят казва така: Казвате: “Трябва да бъдем добри”. И Учителят сам отговаря, казва: Не, трябва да бъдете абсолютно добри. Това е голяма разлика. Накратко ще обясня. Ако си просто добър, това означава, че ще има изключения – изведнъж в един момент ще станеш лош. Тогава можеш да направиш всякаква поразия – едно хубаво духовно развитие може да пропадне само за няколко мига, една красива дружба с една душа може да пропадне само от една дума. Това е изключението, което злото го използва и в един миг казваш: Този човек двадесет години беше ангел за мене, а сега дявол, сякаш не го познавам. – Това е за тези, които не познават тези закони. Значи ще станеш лош. Но ако си в абсолютното добро, ако си го избрал, няма изключения.

 5. ТАЙНИТЕ НА ПИРАМИДАТА - (лекция 8)

  Пирамидата е абсолютен принцип. Това означава, че тези, които се занимават с фактите и законите, свързани с пирамидата, никога няма да се докоснат до нейната мистерия. Защото фактите отговарят на идеята за загадки, загадката ще си остане загадка. Това означава, че този човек не може да познае Истината. Човек, който се занимава със загадки, той не може да познае Истината. Човек, който се занимава със закони, той може да стигне най-много до тайната, но тайната също не разкрива нещата. Защото има по-вътрешна тайна, която е скрита в принципа, и тя се нарича вече мистерия. Значи думата тайна отговаря на идеята за закони и с тях най-много може да се домогнеш до някаква тайна. С фактите най-много ще се домогнеш до някаква загадка. А с принципа ще се домогнеш до мистерията на пирамидата. Затова казвам, че пирамидата е абсолютен принцип, т.е. принцип означава, че няма никакво изключение. При законите има изключения, затова там има правила, има методи. Но при принципите няма изключения.

  ТАЙНИЯТ ЖИВОТ НА СЕРАФИМИТЕ - (лекция 17)

  Благоговение, не уважение, а благоговение, иначе изпускаш и вътрешните послания, и Учителя, и връзката с посветените, с техния Дух и т.н., и т.н. Значи това прилича на човек, който е застанал с благоговение пред лицето на океана, гледаш, гледаш и нещо безпределно те обхваща. Потопяваш се в нещо бездънно, в нещо неизразимо. Даже и в този свят човек може да преживее нещо, ако застане пред лицето на океана, макар че неговата вода е ограничена като дълбочина. Най-дълбоката вода в най-дълбокия океан е около единадесет — дванадесет километра. В сравнение с Неизразимото, което наблюдават Серафимите, тука вече няма такива граници с километри, а просто е бездънно. Когато говорим за Съкровеното, говорим за друга вода, вода, която няма дъно. В тази вода на Съкровеното Серафимите утихват и се изпълват с абсолютен и свещен трепет. Именно от тях е произлязло благоговението, те са го предали на другите същества в Дървото на живота и именно от тях който го е възприел правилно, той го има и го носи, и чрез това ще израсне. Серафимите утихват и се изпълват със свещен трепет от това скрито величие, но това е само едно бегло описание и сравнение, тъй като аз не мога да го опиша, използвам приблизителни сравнения. Разбира се, това е бедно сравнение, което ви давам, но все пак то е нещо. Серафимите са в непрестанно съзерцание на неизразимото море на Неговата безпределна Любов. Те даже не се интересуват от мъдростта Му както Херувимите. Те се интересуват единствено от Неговата Безпределна Любов. Те знаят, че тя е тайна и постепенно се приближават към нея, разбира се, без да я достигнат. Значи гледат, наблюдават, проникват в известен смисъл, съзерцават, но край няма. И така благодарение на това постоянно съзерцание на Любовта, на Неизследимото те се изпълват със свещения огън на живота. По този начин те се изпълват с огън, наречен “свещеният огън”, и с това превъзхождат всички други йерархии. Затова Учителят казва, че любовта е основата на всяко развитие, че любовта превъзхожда всяко знание, че любовта превъзхожда съдбата и т.н. Основата на развитието е любовта. Имаш ли любов, имаш Бог, имаш и развитие. Нямаш ли любов, всичко се променя. С това те превъзхождат всички други йерархии и затова те са най-близко до Древния Старец — Древния Незнаен. Казвам това, защото Херувимите се вглъбяват по съвсем друга причина. Те се интересуват изключително от Неговата Мъдрост и Премъдрост. Те също имат Съкровеното в себе си, също имат голяма любов, но те се интересуват повече от Неговата скрита Мъдрост. Думата Серафими поради това, че са изпълнени от този огън, в превод означава “свещен пламък”. Означава още от ватански превод “огнен отломък” — от същността на Съкровеното. Затова те са наречени пламтящи огнени същества, пламтяща огнена любов и още ги наричат живи святости, и това е точно така. Това е тяхната същност, защото те горят само в любовта, в любовта си към Древния и с тази любов те се възпламеняват в самите себе си.

  ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИТЕ СТАРЦИ - (идея за размишление)

  Двадесет и четирите Старци, според Учителя, са смисълът на нашата вечност, а ние знаем от Учителя, че думата “смисъл” превъзхожда всички светове, т.е. всички ограничения, защото думата “светове” означава ограничение. Според Учителя има два вида Вселени: пределни и безпределни. Двадесет и четирите Старци помагат и на Бялото Братство, и на Всемирното Братство, но живеят отвъд. Техният истински живот е в Абсолюта, а не в Бялото и Всемирното Братство. Те не са ограничени. Двадесет и петият Старец, който се подготвя, е Христос. Учителят казва, че Той ще мине още през две Голготи и две Пришествия. Ще има и трето Пришествие и чак тогава, ако Той издържи, ще влезе в това свято число и ще докаже по един абсолютен начин, както Старците са доказали, абсолютния принцип на Любовта, Мъдростта и Истината. Затова Учителят казва за Него, че Той дойде на земята на Голгота, за да научи нещо, което не знаеше. Това още не означава, че е постигнал абсолютната Мъдрост, пък и Той е достатъчно смирен и след време ще я постигне. Затова Той не приема да го хвалят. Дори и когато му казват “Учителю благи”, Той казва: ”Как така ме наричате благ?” Докато Учителят казва, че тази формула за Него самия може да се прилага, след време ще говорим по този въпрос, и тя е много важна. Друг път ще говорим за ватанската идея на “Учителю благи”.

 6. СЕДЕМТЕ ДЪЩЕРИ НА ЗМИЯТА - (трета идея за размишление)

  Петата чакра вижда душите, има много неща, които не вижда, но тя вижда душите, не вижда Боговете, не вижда Върховното духовно Слънце, т. е. ВЪРХОВНИЯ БОГ, но тя има способност да вижда душите. На египетски петата чакра се нарича СЕХЕМ, наричат я още МЕДУ НЕТЕР, което означава Съкровената Реч. Значи само този може да отвори тази чакра, който е постигнал в абсолютен смисъл Съкровена Реч. В Египет е казано, че който ползва МЕДУ НЕТЕР, т. е. Съкровената Реч, божествен начин на говорене, той не се различава от безсмъртните. ХЕПЕР означава да обичаш, или преведено на египетски – да одухотворяваш. Това означава да обичаш каквото и да е. Няма значение дали това ще е човек, животно, птица или камък, скъпоценен или обикновен камък. Щом обичаш, ти го одухотворяваш. Докато ХЕПЕР означава да обичаш, да одухотворяваш, то СЕХЕМ – петата чакра – означава въведение към НЕТЕРИТЕ, въведение към Боговете. Петата чакра води към Боговете. ХЕПЕР означава, че когато някой те обича или когато ти обичаш някой, го насочваш към вечността. Значи ако някой те обича истински, те насочва към вечността, ако ти обичаш някой истински, ти го насочваш към вечността, към реалността. СЕ-ХЕМ е въведение от духовността към Чистата Святост като тайнство. Това е въведение в огнените енергии на Третото око към голямата динамика. За ХЕПЕР доброто е вечната религия. За СЕ-ХЕМ Съкровената Реч е вечният разумен път.

 7. ТАЙНАТА НА ИБЛИС - Ал Халладж - (лекция 22)

  И така сам великият Бог е отнел силата и божествеността на Сатана, докато изтече времето на Неговия замисъл. И после сам Бог отново ще му върне и силата, и божествеността. Тогава Луцифер ще бъде още по-близък с Бога и затова той е приел това бреме, защото знае, че след време, обещано му е, ще има нов съюз с Бога на по-дълбоко вътрешно ниво. Но пак няма да познава напълно Бога и Неговата тайна, нито Христос я познава. Това е само между Бога и Бездната. На никои други не е позволено да станат съвършени в абсолютен смисъл, само две същества. Другите могат да имат единство, да постигат единство на по-високи степени и да гонят съвършенството. Но абсолютното съвършенство е скрито само в Бога и в Абсолюта. Но Сатана иска старото единство и той знае, че там ще получи още по-висока степен на светлина, както е било при Луцифер, само че една нова, по-дълбока степен. И тогава той пак ще сияе особено, но засега между Бога и херувима има само скрито единство.

 8. ТОЛТЕКИТЕ, или Третата подраса на Атлантида - Мъдреците - (Лекция 2)

  Очистването от паразитите е постоянно бдение над думите. Но има много нечисти думи паразити, които усърдно търсят своите жертви, много натрапчиви думи. Много е просто: написваш си на стената пред тебе думата ИЗКЛЮЧВАНЕ - и ако почнат да те нападат, натискаш туй копче… Или пък, пишеш си: КОНТРОЛ, АБСОЛЮТЕН КОНТРОЛ; или думата БОГ: почваш да си мислиш все повече за Бога и тези натрапчиви думи почват да не издържат - и ако ти си по-упорит от тях, те ще почнат да те напускат. След време, ако това ти стане навик, много-много няма да идват при тебе, защото ти ще се научиш да се съсредоточаваш в Бога. Но както казах, тези паразити търсят своите жертви, най-малката разсеяност, най-малката отпуснатост. Бдителност и Безупречност е това, което отстранява паразитите, защото тази бдителност и Будност те водят в Истината - мястото, от което паразитите бягат. Лошите думи изкривяват нашия път и ограбват нашата енергия; те ограбват Древния ни мироглед и носят погрешен начин на мислене, т.е. болен начин. В нечистите думи са вложени неправилни възгледи, според Толтеките. И така, нечистите думи, или паразитите, ги предават на хората, за да ги провалят. Нечистите думи са образи на старото човечество, наречено Тескатлипока, по друг начин - Дяволът, и по друг начин - илюзията, на християнски език наречено падението: това, което ние наричаме Дървото за познание на Доброто и Злото.

 9. ДРЕВНОТО ЗЛО - (Лекция 2)

  Така те нарушили Свободния Избор, който им бил даден, и това ги разрушило. Това, което Боговете не разбрали, е, че Абсолютът не може да бъде обсебен, защото е Нищо – Той е Несъществуващ. Няма там какво да се улови; няма как да се хване Неговата Свръхсила. Това означава, че (става въпрос за Несъществуващ и Нищо) – това означава, че Той съществува по специален начин, по Абсолютен начин: не сътворено и несътворено, а Неведомо – това е по-висока степен: като Велика Несътвореност отвъд несътвореността. Не можеш да Го уловиш, както не можеш да уловиш вятъра… Но те не знаели това – и това било Първото грехопадение, което създало Древното зло. Онова, което се случва после, то е последствие. Тези, които са се съгласили, малко или много, с него, и в Рая то се е знаело, че ще паднат, обаче те имат шанс да изкупят – там е Великата Любов на Бога. Така, както и при Второто грехопадение в Рая, адамитските същества не разбрали, че не грехът е грехопадението, а липсата на стремеж към Бога. Това вече е истинско грехопадение – онова не е... Онова е само провал, обаче оттам можеш да израснеш чрез Стремеж.

 10. ТОЛТЕКИТЕ, ИЛИ ТРЕТАТА ПОДРАСА НА АТЛАНТИДА – МЪДРЕЦИТЕ - (Лекция 2)

  Очистването от паразитите е постоянно бдение над думите. Но има много нечисти думи паразити, които усърдно търсят своите жертви, много натрапчиви думи. Много е просто: написваш си на стената пред тебе думата ИЗКЛЮЧВАНЕ – и ако почнат да те нападат, натискаш туй копче... Или пък, пишеш си: КОНТРОЛ, АБСОЛЮТЕН КОНТРОЛ; или думата БОГ: почваш да си мислиш все повече за Бога и тези натрапчиви думи почват да не издържат – и ако ти си по-упорит от тях, те ще почнат да те напускат. След време, ако това ти стане навик, много-много няма да идват при тебе, защото ти ще се научиш да се съсредоточаваш в Бога. Но както казах, тези паразити търсят своите жертви, най-малката разсеяност, най-малката отпуснатост. Бдителност и Безупречност е това, което отстранява паразитите, защото тази бдителност и Будност те водят в Истината – мястото, от което паразитите бягат. Лошите думи изкривяват нашия път и ограбват нашата енергия; те ограбват Древния ни мироглед и носят погрешен начин на мислене, т.е. болен начин. В нечистите думи са вложени неправилни възгледи според Толтеките. И така, нечистите думи, или паразитите, ги предават на хората, за да ги провалят. Нечистите думи са образи на старото човечество, наречено тескатлипока, по друг начин – Дяволът, и по друг начин – илюзията, на християнски език наречено падението: това, което ние наричаме Дървото за познание на Доброто и Злото.

 11. ОКУЛТНАТА ИСТОРИЯ НА АТЛАНТИДА - (Лекция 2)

  Тази смътна и опасна подраса е имала второстепенна роля в Атлантида и затова няма да говорим с големи подробности. Ще говорим за другите раси, от които са се родили Висшите атланти – много висши същества, напреднали посветени, адепти и т.н. Всъщност става въпрос за третата подраса... Значи: третата подраса, това е най-висшата подраса, която е изиграла най-голямо значение в Древната Атлантида – те се наричали Толтеки. За тях ще говорим много, а след време специално ще имаме лекции, където ще ви обясня тяхната изключително дълбока Мъдрост. Значи: това са били Толтеките. Тук ще кажа някои неща за тях. Това са били хора на силата и тяхната сила е идвала от почитанието на своите вождове. Тука не казвам уважението, защото уважението има друго значение, точно почитание – почитанието на своите вождове, т.е. старите и мъдри Толтеки. Старите Толтеки са имали Космическа връзка с Първата коренна раса – Белите Космически Братя, пряка връзка. Значи: старите и мъдри Толтеки са имали връзка, пряка връзка с Първата коренна раса, слънчевата раса, това са Белите Космически Братя. И те били много надарени, поради тази връзка, с изключително висша Мъдрост, която им давала много тънко прозрение за всички неща – за всички науки, за всички религии, за всички учения. Те са прониквали просто в нещата. Тази Мъдрост им е давала много тънко прозрение за всички неща, точно Свещено прозрение за всички неща. Самите те са желаели да имат Свещено прозрение, Свещено знание за нещата, не са желаели нищо друго, освен Свещено знание. Тяхната Мъдрост и сила се е предавала стотици хиляди години от баща на син. Те са живели наистина стотици хиляди години в изключителен мир, в много високо развитие и през тази раса величието на религията е стигнало до своя връх в развитието в религиозен смисъл, най-висшата религия е била постигната там. Както казах: стотици хиляди години Мъдростта се е предавала от баща на син. Войната е била забранена със закон, абсолютен закон, който не е позволявал никаква война между техните царе. Върху закона се е съблюдавало, техните водачи (на толтеките) са се събирали и винаги са се подкрепяли, и са настоявали на този закон, и стотици хиляди години е било така. При тези условия тяхното могъщество е било недосегаемо за един (както казах) много дълъг период. Значи: при тези условия тяхното могъщество е било недосегаемо за един много дълъг период, докато траело почитанието – почитанието като отношение към Космическите Бели Братя. Но тук, преди да продължа, искам да кажа, че повечето са останали верни и са отишли в определени планини, и са се спасили. Докато една малка част от тях са изменили и са се съединили с четвъртата подраса на Атлантида, където вече се е разраснала черната магия, както ще видим по нататък. Значи: тяхното почитание е било тяхната сила и чрез почитанието те били абсолютно непредсказуеми и заключени в своята тайнственост. По този начин те постигнали (както казах) едно особено религиозно величие и сила, истинска сила, истинска религия, истински идеали.

  ДЕВА С МЛАДЕНЕЦА ИЛИ СВЕТАТА ДЕВА - (Четвърта идея за размишление)

  Тук искам да ви кажа следното, което се потвърждава и от Учителя, и от Кабалата, че Древният Незнаен има много лица. Тъй като някои са объркали и Го наричат Бог Отец, което е само един символ и не е вярно в абсолютен смисъл. (Накратко ще ви обясня.) Древният Незнаен, който е Абсолютната Пустота има много лица. Например: едното е така нареченото в Кабала Белият Старец, който символизира вечната Мъдрост, но Той не е Баща, а нещо много по-дълбоко. Но някои хора, за да Го разберат и да им стане по-близък, са започнали да го наричат „баща“, тъй както човек, който помага – както баща се грижи за син. Но най-древното име на Бога е било от женски род – Авва. Тогава се е наричало Авва Отче – женски принцип както водата, за която ще говорим след време. Това е най-дълбокото нещо и тогава се е наричало Авва Отче, а не е било както сега искат да го наложат като мъжки принцип. И това после абсолютно се е изопачило. И сега искат да кажат, че мъжът трябва да командва жената, което е едно голямо невежество, тъй като той, човекът, мъжът не владее себе си, а как може да владее други. И с това той става накрая смешен. И когато жената го напусне, когато Любовта го напусне, животът му става фатален, тъй като тази Любов е неразбрана. Освен това, Древният Незнаен може да се материализира и като Син. Това е една проява на Бога. Много Синове има в момента, в името на Истината го казвам и в името на Свещената Кръв, има над четиридесет милиона Синове. Някои мислят, че само Христос е единороден, но тук го казвам заради Истината. Още от Атлантида, като вземем Посветените и техните ученици, тези, които се прераждат и т.н. – над четиридесет милиона Синове. Древният Незнаен може да се проявява по много начини, но един от най-дълбоките начини, това е Майката Богиня. Мога да кажа даже най-дълбокият. Неслучайно водата гаси огъня, за което ще говорим друг път. Майката е нещо наистина свещено – нещо, което не може да бъде докоснато нито със земна ръка, нито с астрална, нито с ума, това е много висока позиция.

  АТЛАНТИДА - (Лекция 2)

  Тук трябва преди да продължа, трябва да припомня нещо. Когато са били създадени всички съвършени Души, в невидимия свят се е наложило да се направи едно изключително събрание, универсално събрание на Всемирното Братство, което да покаже Път на тези Души. Всички са гласували в това Всемирно Братство, макар и някой със задръжки – от Универсалните Братя. Спорът е бил дали да се даде абсолютна Свобода на Душите – абсолютен Свободен Избор. Което означава, че всеки, който наруши законите трябва да извърви своя път на страдание, своите лични страдания, т.е. всеки трябва да изстрада своя път, или да не се даде Свободен Избор. Болшинството гласувало за абсолютна Свобода и най-вече тогава, по него време с друго име Христос, който също участвал като един от най-важните в това събрание. Тогава Отец, Който тогава се е проявявал много близко, тогава Абсолютното Нищо е слязло в полето на невидим глас с много ясна сила и казал: Така да бъде! Абсолютна Свобода за всички същества! Но ако има голямо отклонение Христос трябва да носи отговорност и след време да слезе и да изкупи. Ако станат нарушения, Той се задължава да слезе да изкупи. И както след време става: душите са направили много погрешни избори и то много пъти, многократно, и са стигнали до такива страдания, до такива отклонения, че вече за някои е трудно да се върнат, а някои ще се върнат даже след милиони години. Това е обвързвало Христос и затова Той е слязъл, тъй като Той е длъжен да слезе, тъй като Той е дал тогава обещание.

 12. Правият път - това е чистотата. Да постигнеш чистото слово, това е същността. Щом словото е нечисто, животът е падение - това значи да излезеш извън царството Божие. Всички, които се стремят към пречистване, имат огнено ръководство - те имат мощно подсъзнателно влияние от висшият свят. Словото има божествена природа - ето защо то превръща човека в Божество. Главното победно оръжие за всички неща е вътре в теб, това е духът - цар. Когато духът е с вас, никакво лошо внушение не може да проникне във вашето подсъзнание. Планове, обстоятелства, среда - всичко се нагажда на словото - цар - словото Бог. Словото задвижва легиони могъщества и сили за своята цел. Казвам: словото е същност - словото е власт Божия, словото е живият огън. Пътят на разумните същества е пътят към словото. Осъзнай чистото слово като могъщата и покоряваща сила на Бога. Словото е основата на всички успехи и постижения. Словото работи мощно по всички направления на живота. Да се съмняваш в словото значи да се съмняваш в Бога. Казвам: съмнението е нечистота, съмняват се само нечистите - това е отклонение от пътя към Царството. За чистото слово - препятствия не съществуват, защото чистото слово и Бог са една същност, т.е. едно и също нещо. Чистото слово се предава могъщо на всички разстояния. Словото е, което спасява, но ние трябва да го пречистим, за да възвърнем неговата божественост и сила. Чрез чистотата ние постигаме телепатична връзка с висшия свят. Чрез чистота и преданост Учителят се настанява в нашето подсъзнание и свръхсъзнание и работи там. В чистото слово работи висшият свят. Всички сили във вселената са слуги на словото. Зад словото стои Бог и работи универсално. Да вървиш в правия път значи да изградиш мощна аура - ето пътят към царството. Ясното осъзнаване на словото е великият секрет на живота. Ако словото не може да те изпълни с живот, тогава никой друг не може. Словото носи живота, а това славно и победно оръжие е вътре в тебе. Чистото слово побеждава всички видове влияния. Застани здраво на чистата основа. Вярвай в словото, за да се прояви неговата същност, която е Бог. Пътят на предания в пътят към царството. В предания влиза словото и чертае неговите планове. Словото е Бог - ето защо отговорността е голяма и се изисква абсолютен контрол. Контролът е пътя към царството.

 13. Един от най-простите и същевременно един от най-съвършените методи - това е методът на абсолютна неподвижност. Той се е ползвал в Школите на Египет. Той се нарича още „метод на преоткриване на себе си“. Заставаш в най-удобната си поза и в пълна неподвижност - най-малко 3 минути. И нищо не трябва да мърда в теб - нито отвън, нито отвътре. Очите трябва да са затворени, за да отстранят света. Това, което мърда в човека и се движи - това са мислите, чувствата и желанията. Те принадлежат на света. Затова човек трябва да прониква все повече в себе си, в своите по-вътрешни тела - там навътре, откъдето е произлязъл. Когато човек свиква да става неподвижен и отвън, и отвътре, рано или късно от Дълбините му ще изплува Откровението. Той ще познае своя Абсолютен и Неизменен Център. Тогава вече той ще избира мислите, чувствата и желанията си, а не те него. Така ученикът става пълен господар на себе си. Каквато и лоша новина да му съобщят, той я видоизменя. И понеже той вече е господар на себе си, той приема новини само от своя Неизменен Център. А тези новини са всякога хубави. Те винаги нашепват почти едно и също нещо, което приблизително е следното: Ти си вечен. А всички новини, които ти се казват отвън, заедно със света, който ти ги казва, са временни. Ти вече нямаш мисли, чувства и желания, които са обвързани със света, защото ти позна своята Вечност, своя Център. А в този Център няма място за новини. В Библията това е наречено Тайната стаичка. Наречено е още Дух и Истина. Нима Истината се нуждае от новини? Нима Истината се нуждае от минало, настояще и бъдеще? Нима Истината се нуждае от живот на звездите и живот в отшелничество? И ето, виж: Истината, това си ти! Това малко упражнение побеждава света. Упражнението е много просто, а светът е много сложен. И затова човекът на света не може да го разбере. Човекът на света разбира само сложните неща. Сложните неща са капанът, в който мишката жадува да влезе. А простите неща са неразбираеми. Те са Дар за децата на Незнанието. Тези деца са, които обичат Духа на простотата... Ето, дадох ви Подарък. Не разсъждавайте върху Подаръка. Приемете го с цялата си душа, за да не го изгубите.

 14. Съвършен Мистик и Учител
  роден 1976 г. - Адепт на Бялата магия
  Френски Мистик и Кабалист
  Китайски Мъдрец и Учител
 15. Пирамидата е Абсолютен Принцип. Това означава, че тези, които се занимават с фактите и законите, свързани с пирамидата, никога няма да се докоснат до нейната Мистерия. Защото фактите отговарят на идеята за загадки, загадката ще си остане загадка. Това означава, че този човек не може да познае Истината. Човек, който се занимава със загадки, той не може да познае Истината. Човек, който се занимава със закони, той може да стигне най-много до тайната, но тайната също не разкрива нещата. Защото има по-вътрешна Тайна, която е скрита в Принципа, и тя се нарича вече Мистерия. Значи: думата тайна отговаря на идеята за закони и с тях най-много може да се домогнеш до някаква тайна; с фактите най-много ще се домогнеш до някаква загадка; а с Принципа ще се домогнеш до Мистерията на пирамидата. Затова казвам, че пирамидата е Абсолютен Принцип, т.е. Принцип означава, че няма никакво изключение. При законите има изключения, затова там има правила, има методи; но при Принципите няма изключения.

Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.