ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ
131 резултата в 72 текста от 47 книги
КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СКРОЛНЕТЕ НАДОЛУ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

Елеазар Хараш – лекции
36 резултата в 27 текста от 18 книги

Елеазар Хараш – книги
16 резултата в 14 текста от 10 книги

Елеазар Хараш – интервюта
29 резултата в 16 текста от 7 книги

Елеазар Хараш – предговори
5 резултата в 3 текста

Елеазар Хараш за Старците
37 резултата в 7 текста от 7 книги

Елеазар Хараш – В Храма на Учителя
1 резултата в 1 текста от 1 книги

Елеазар Хараш - Съставител - Из Словото на Учителя Беинса Дуно
7 резултата в 4 текста от 4 книги

Словото на Учителя Беинса Дуно
Стандартно търсене
1/2 страници, 1 - 100 от 131 резултата, за 'абсолют'.
 1. ИСТИНАТА - (идея за размишление)

  Истината не може да се каже. За нея може да се загатва, но тя не може да се каже. Тя се живее. За нея само се загатва. Учителят казва: “Истината включва цялата вечност — тука говорим за безпределната вечност — тя е краят на всички неща”. Любовта е началото, а Истината е краят. Който мрази Истината, обича смъртта, обича по някакъв начин злото, той вече няма избор. И да иска, и да не иска, ще бъде привързан, смъртта ще бъде прикачена към него. - Истината е в най-висшия смисъл самият Абсолют. И Учителят казва: “Истината - това е самият Абсолют”. Учителят казва, че Абсолютът изпълва всички светове и остава непроявен. Значи няма място, където да се побере, включително и в безпределната Вселена. Учителят казва, че така ще бъде през цялата вечност, винаги, за Него няма да има място за пълна проява. Значи в цялата вечност няма да може да се прояви напълно. Ще си остане Непроявен и завинаги Незнаен. Според Учителя досега Той се е проявил в триста и петдесет милиона форми, но всички те са ограничение. После Учителят казва: “Сам по Себе Си Той не е нито светлина, нито слово”, защото всичко Го ограничава. Но Учителят казва: “Ако Великият Непознат, или Великият Незнаен, реши да ни се изяви по особен начин, тогава ние Го разбираме като Светлина без сенки, като Живот без прекъсване и като Любов без промени, и като Знание без грешки” — става въпрос за истинското Знание, което е без грешки. Когато Истината е слязла, тя се е превърнала в Любов, а Любовта, казва Учителят, е най-великата реалност. Истината е нещо повече от реалност, но това е друг въпрос. За Него всичко е ограничение. Дори и безпределната реалност е за Него ограничение.

 2. СЪКРОВЕНОТО УЧЕНИЕ - закони от Учителя - (лекция 4)

  Учителят казва: “Този, който умее да ме слуша, придобива живот, а този, който не умее да ме слуша, придобива знания”. Вижте двата различни пътя. Тука говорим за едно велико послушание и смирение, за една велика любов, както миналия път казахме за “шема” – блаженото слушане, истинското слушане. “Не търси да познаваш Истината чрез хората, а чрез любовта си към Бога.” Значи трябва да знаеш кое е на първо място, защото някои хора са почнали от любовта си към хората и след време, разбира се, са разочаровани. Защото човек още не е Бог, някога може да стане, но на този етап, Учителят казва, че човекът не е нито Бог, нито венец на творението, а една жаба, която кряка в гьола. Трябва да различаваме, защото хората обичат да се превъзнасят, че са богове, но този превод, както ще разберем по-нататък, по дълбокото учение на Учителя е напълно погрешен в Библията, че хората са богове. Никога не са били равни и Бог е толкова различен от човека, а пък скритият Абсолют в Него е толкова различен даже от Бога, че просто въобще не може да става въпрос за мярка, за сравнение и т.н. Разбира се, човек трябва да се стреми към Богоподобие, но без да стига до този момент да казва, че е станал бог, защото оттам нататък се връща назад и ще изпусне онова дълбоко, което е скрито в Бога. Но когато говорим за Абсолюта, нещата са пък вече съвсем други, Той надминава и безкрайността. После ще стане въпрос, в тайното име “Шама, ще кажем нещо за времето, вечността и безкрайността. Включително и безкрайната любов, безпределната, Го ограничава. Той е извън Бога, макар че Му е дал сила и реалност, Той го е създал, но Той е съвсем друга мярка. Той е абсолютно и свято Небитие. Няма понятия, но все пак ще се опитаме да го обясним с някакви понятия, да се приближим, като идея.

  ТРИДЕСЕТ И ТРИ ЗАГАДКИ ОТ УЧИТЕЛЯ - (лекция 5)

  21. Най-неуловимото – Нищото. Тука ще кажа някои неща, макар че след време ще говорим специално за тази дълбока идея. Нищото няма нищо общо с живота и смъртта. Познаване на Истината не съществува. Ако го познаваш, значи трябва да изчезнеш. То е подобно на Истината, иска те целия. Или те поглъща, или не. После ще видим изискването на Истината. Познаването на Нищото не е спасение или възкресение, а изчезване, тотално изчезване. При Учителя то е десетата степен на посвещение – най-висшата. Преди време говорихме за седем степени на посвещение, седмата беше възкресението. Тука при Учителя това е най-висшата степен – десетата – и тя се нарича посвещение в Нищото. Това е условно казано. За това посвещение няма никакво мнение, за него няма слово, то няма история, не може да бъде уловено от нищо. Затова е най-неуловимото, то няма история. Не можеш да вярваш в него. И затова от Нищото, от така наречения още Абсолют е произлязъл Бог. В Бог вече може да вярваш, тука вече може да се хванеш за нещо, но в Нищото не можеш да вярваш и не може да го търсиш. Затова трябвало да бъде създадено нещо, излъчено, за което хората да се уловят. Макар че идеята Бог е също голяма тайна. Тя не е такава, каквато хората очакват да видят. Нищото няма нужда от думи, макар че използвам думи, аз ги използвам символично. Ако влезеш в Нищото, не може да се одухотворяваш, там няма нужда от одухотворяване. Все едно да кажем, че Истината има нужда от усъвършенстване. Учителят казва: Всичко друго може да се усъвършенства, но Любовта, Мъдростта и Истината не се усъвършенстват. Те са вечни и съвършени. Те са мярката на всички видове учения.

 3. Какво се случва после? Василид обяснява: И тогава Бездната, т.е. Абсолютът, е поискал да създаде Несъществуващ Бог. Както ще видим после, той става съществуващ, но на вътрешен план, това става постепенно. Значи поискал да създаде Несъществуващ Бог, който по-късно става съществуващ. Но тук думата поискал е много бедна по значение, но няма как, трябва да я използваме. Защо Несъществуващ? Защото самият Той е Несъществуващ, Абсолютът, Бездната, и Той е създал Бога в началото подобен на Себе Си. Забележете, Той го създава подобен на Себе Си, Той създава Бог вътре в Себе Си. Значи в начало Несъществуващ, което предполага, че Той ще стане съществуващ, както и става. Този Несъществуващ Бог впоследствие става съществуващ Бог. Но в началото как Го е създал самият Абсолют? Без мисли, без чувства, без желания, непреднамерено, безстрастно. Това било нещо като висша идея, можем да го наречем условно Висшия свят, защото тогава той още не е проявен. Много по-късно идват расите, за които ще говорим после. В нашата бедна човешка история за тях почти не се говори, почти нищо не се знае или някакви общи приказки, такива като Блаватска казват неща, които едва съдържат нещо, но са далеч от Истината. Почти нищо не се знае за първата раса бархишадите, които са изиграли огромна роля. Нашата история изобщо е много бедна и много далече от Праизвора и тя ще си остане такава. Но трябва да има и такива, които обичат заблужденията, които обичат да се заблуждават, да се занимават с нея, обичат да я изучават, защото това е все пак нещо. Самото изучаване някога ще се превърне в друго изучаване…

 4. МЪДРОСТ ПРЕДИ ВСЕЛЕНАТА - (лекция 6)

  Третото същество Христос е имало същност и тяло, и крила, но му трябвало едно особено и голямо обновление, за да може тези крила да летят вечно. Не просто да летят, а да летят вечно. Това е било определено от скрития промисъл, който самият Абсолют е внесъл в тези три същества и този промисъл е действал тайно в Бога, вътре, скрито. Този промисъл е определил, че Третото същество Христос е трябвало да слезе на Земята и да мине през Голголта, през велико обновление, за да възкреси себе си с нови крила, т.е. с нови духовни сили, с нова духовна, обновена енергия. И наистина Третото същество Христос станало реално възнесена същност. Третото същество Христос станало само по себе си свободно, напълно свободно, пречисто и същностно обновено. При това положение той вече има постоянна връзка с Бога и нещо повече. Когато ще ви говоря за апокрифите, които са извън Библията, които самият Бог ги е отделил, тъй като те са по-дълбоката Библия, там Христос обяснява в една тайна книга на Йоан какво представлява Съществото, скрито в Бога, но това е друга лекция.

  МЪДРОСТ ПРЕДИ ВСЕЛЕНАТА - Продължение - (лекция 12)

  Бездната, която се нарича още Върховен Абсолют, е една правелика идея, която превъзхожда всичко. Към тази Бездна, която е Абсолют, спадат още някои специални думи, специални идеи — думите Мистерия, Прасъществото, Прасъщността, Върховното Нищо, Праотец. Но има тънки разлики и тънки значения. Например малко хора знаят, че най-точните думи са Върховна Мистерия и Върховен Абсолют. Те не са равни на Върховното Нищо, както някои мислят. Друг път ще ви обясня по-подробно, тук само ще загатна: Този Абсолют е задвижил Нищото. Той може да го движи. Той е задвижил неподвижността, защото е от още по-висш порядък. И чрез това Нищо е създал всичко. Наистина неподвижността движи всичко. Вие знаете, в колелото има там в центъра една неподвижна част, благодарение на нея се движи колелото.

 5. БОГ - (Лекция 3)

  Самият Абсолют е потекъл надолу, слязъл е и Се е превърнал в Бог. Така Мистерията е станала Живот, защото Бог е потекъл. Истинският Живот е течение на Духа, течение на Бога; и затова истинският Живот няма произход - защото Бог няма начало. Животът е течение на Бога, течение без произход, защото Бог е бил всякога и е без начало. Безкрайният е потекъл надолу, Той е слязъл от непознатата област, която е Неговата собствена Мистерия. Това е Древна Окултна Праистория. Тук Бог е една Безгранична Тайна, която е скрита зад нещата. Разкриването на Бога се дължи на тази Тайна, която Той изпраща върху човека - и така Той прави човека част от Себе Си. Такъв човек става Мъдрец, Посветен, Учител; но той е Божествено обречен да не може да обясни Бога, т.е. Посветеният е Божествено обречен да живее в Бога, но да не може да Го обясни - пък и той и не иска, но той и не може. Тука човекът е преживял Бога и се е преобразил, но Бог пак си остава скрит.

 6. ЧИСЛАТА - (Лекция 3)

  Да се върна. Нулата е Бездна - от тук е излязла Единицата, Която е Върховно, проявено, Скрито Същество. Първото неведомо движение на Бездната, на Нулата - и Тя е станала Единица. И затова няма друг Бог освен Бога. Бог е слезлият Абсолют, ограничил Се надолу: станал Бог, за да бъде по-достъпен. Пак не е напълно достъпен, не е напълно познаваем, но при Бога има приближване. При Абсолюта е абсолютно недосегаем. Докато Бог, Той е слязъл надолу и е позволил приближаване към Него. Нулата е извън всичко, тя е състояние на Нищото. Нулата е Великата Нероденост, Безначалие. С появата на Единицата вече имаме Начало. Нулата поставила Начало, слязла надолу, ограничила се е: тя пак остава в себе си, но е пуснала Единицата да движи световете. Поставя Начало, но тя пак си остава без начало. Тя се ограничава, но е Безгранична.

 7. (Роден през 1931 г.) - Индийски Мистик, основател на няколко центъра за медитация в Европа, Австралия и Северна Америка
 8. Съвременен Мистик и Мъдрец
 9. Да, и туй е така, една тънка тема. Има двама Иисус. Има един Иисус, който е Иисус, има и един Иисус, който е Христос. Има двама Иисус в тоз смисъл - първият Иисус, да го наречем, общува с Духовния свят, той върви към Духовния свят и може да черпи сили от Духовния свят, и да черпи помощ от Духовния свят, защото той е свързан. Вторият Иисус е Дълбока Вода, Той вече върви към Христос, върви към Скритото - Той вече е Мистичен Иисус, защото, Той вече има връзка с Мистичния свят и може да задвижва Божествения свят и Бога, не може да задвижва Абсолюта. Абсолютът е много специална тема, за която Гностиците и… Малко хора в света я обясняват. Защото Абсолютът е слязъл като Бог и се е ограничил, защото Той - казва Учителя - не може да се побере никъде, нито във Вселената (забележи), нито извън Вселената. И Той се ограничава, заради хората да стане достъпен и става Бог. Той тогава даже е нямал, туй се е говорело… (Там имаше май въпрос за Тайната Вечеря.) На Тайната Вечеря Христос разкрива такива неща донякъде. Аз също донякъде ще ги кажа. Значи, Той става Бог, тогава Бог е нямал име - нямало е Слово. В началото не е Словото. В начало е било безмълвието и… Словото е заради сътворения свят да могат хората да си говорят. И когато… Той бил наричан Първото Същество - числата са преди буквите - и Той слиза и се ограничава, за да стане достъпен за хората. И пак не е напълно достъпен, защото Той пак е Несътворен, Абсолютът в Него е ограничен, но иска да помогне на хората, понеже като Абсолют, никой няма шанс да Го разбере. А като Бог има някаква достъпност, някаква близост има, и затова Той, там Христос въобще не говори. Той споменава за Бога, но не говори за Бога, а говори за Праотеца, за Абсолюта. Това е Таен Гносис, който Гностиците го знаят и Христос го знае, и Той споделя такива неща на Тайната Вечеря. Но туй е едно дълго Учение, след време ще ти го разкажа, какви страхотни неща обяснява Василид за Абсолюта; за: как Безкраят се смалява, става Вечност, Вечността става време и как Той става Бог. И пак е, Той пак е Самият Господар на всичко и как, какъв е методът Той да се връща в Абсолюта, и как да слиза към Христос и Луцифер. Тя е тънка, Тайна Наука, Тайна Наука.

 10. Там, където Бог го няма, вирусът се вихри... вируса се вихри. Светът е на ръба , както ти казах. От един комар, от един кърлеж. Ако един комар може да унищожи един човек. Аз съм наблюдавал един път, Бог ми да...преживея един комар. Така, с една сестра, той така се уголеми, така напълни стаята с демони - трябваше да го видя, като...и не можеш да се скриеш, защото те атакува и се крие. Дребно нещо, нищожно, като малко атомче, накрая го изхвърлихме с формули, но идеята нали, ако този може да внуши, много тежко внушение във въображението да се забие и да те накара да се самоубиеш - един комар. Бог може да го направи гигант, чудовище, смятай...всеки атом е Негов, Боре, на Бога. Той движи всеки атом и знае всяка бомба как ще избухне и докъде ще стигне и какво ще направи. Бог е Единствения казват суфите, Който знае, колко капки има в дъжда - казвал съм ти го. Забележи за какво става въпрос. Какво владеене на светове, включително на 40 хиляди, казва Кабала - Висши Светове - те са повече, ама туй друг въпрос, низшите отделно - СТрашен Скрит Абсолют в Бога. - И за Абсолюта правим книга - два варианта, книга за Абсолюта, щото има разлики, въпрос на Дълбини.

Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.