ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ
2 резултата в 2 текста от 2 книги
КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СКРОЛНЕТЕ НАДОЛУ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

Елеазар Хараш – лекции
1 резултата в 1 текста от 1 книги

Елеазар Хараш – книги
1 резултата в 1 текста от 1 книги

Елеазар Хараш – интервюта
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – предговори
0 резултата в 0 текста

Елеазар Хараш за Старците
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – В Храма на Учителя
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш - Съставител - Из Словото на Учителя Беинса Дуно
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Словото на Учителя Беинса Дуно
Стандартно търсене
2 резултата, за 'абба'.
  1. Книга на Съзерцанията на Древните Атланти
    Съзерцание за добрината на злото и за лошотата на доброто

    Първо ще ви кажа за лошотата на доброто. Лошотата на доброто е скрита в добрите намерения на хората. Със своята добрина родителите майсторски съсипват децата си. Те искат техните деца да следват техните желания, техните амбиции. И тяхната добрина постепенно се превръща в насилие. Така детето става образ и подобие на света. И то започва да се съобразява само със законите на света и с общественото мнение. Така доброто е посяло своите лоши семена. И от тези семена се ражда едно дърво с изобилни прогнили плодове. В света това се нарича успех, толерантност, гъвкавост, тактичност, благородство, почтеност, търпимост – и всичко това в името на преуспяването. Това преуспяване е злото в света. Такъв човек е толкова преуспял, колкото е преуспял дяволът. Откакто е загубил Вечния Живот, дяволът се е превърнал в най-преуспяващото същество в света. Той иска вечно да успява във всичко. Милиони вървят по пътя на този успех. Днес хората са нещастни от многото си успехи. Добро, което води към зло, и добро, което носи болести и нещастия, и добро, което увеличава тревогите и безпокойствата – може ли това добро да се нарече добро? Но човекът е станал много хитър. Ако болестта го хване, той казва: „Понеже Таора ме обича, ми изпраща болест“. А не може ли Таора да те обича, когато си здрав? Болният казва: „Болестта ще ме учи“. Така хитростта продължава да живее. Но аз казвам: Ти от хиляди години и прераждания си все болен. И ти си още в първи клас, нищо не си научил, защото това, към което си се стремил, е успехът на света. Ти искаше да надхитриш света и хората около себе си, но сега успехът те надхитри. И днес ти разбираш, че си успял само в едно: успял си в собственото си нещастие. Време е вече да се отървеш от всичките си успехи и постижения, защото опитът, който си натрупал, е пълен провал. Ти си трупал човешки опит, а не мъдрия опит, произлязъл от Таора, Който е в тебе. Възхваляваше доброто, а ти самият стана лош. А не беше ли по-добре да възхваляваш злото и да станеш добър? Ти възхваляваше Светлината, а стана мрак. И защо ти е сега мракът? Има хора, които живеят в условията на злото. Те живеят в тежките условия на бедността, но те обичат Таора и Истината, която е вложена в тях. В тази злочестина те виждат скрития Замисъл на Таора. И живеейки в бедност, но обичайки Истината, те започват да разбират добрината на злото. Когато си в злото, но живееш за Таора, злото ти разкрива скритото добро. И ти започваш да разбираш, че бедността е едно благо, защото само в бедността можеш да разбереш дали си неизменен на Таора. Щом си неизменен на Таора, ти ще имаш правилно ръководство в живота си. И после Таора ще те направи Свой ученик и ще се наречеш Ел Абба, което ще рече „Верният Син“.