ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ
2 резултата в 2 текста от 2 книги
КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СКРОЛНЕТЕ НАДОЛУ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

Елеазар Хараш – лекции
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – книги
2 резултата в 2 текста от 2 книги

Елеазар Хараш – интервюта
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – предговори
0 резултата в 0 текста

Елеазар Хараш за Старците
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – В Храма на Учителя
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш - Съставител - Из Словото на Учителя Беинса Дуно
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Словото на Учителя Беинса Дуно
Стандартно търсене
2 резултата, за 'аба'.
  1. Кабалист, ръководител на международния Център по изучаване на Кабала от 1969 г.
  2. 257. Думата Израел означава... Святост или Божествена Мъдрост. Следователно Израел е Името на Бога, което изразява не само Неговата земна проява под формата на Избрания Народ, а също така едновременното разкриване на Неговите два аспекта - “Свят” и “Мъдър”, които преобладават в душата на този Народ. “Казал рави Йосе: Бог нарече Израел първо “свят” (Кадош), както е писано: Защото ти си един свят народ пред YHVH, твоя Бог. (“Второзаконие” 14:2) После го нарече “Святост” (Кодеш), както е писано: Израел е Светостта на YHVH, първият от плодовете. (Иеремия 2:3) Каква е разликата между двата термина (“Свят” и “Святост”)? Казал рави Аба: Светостта е най-високо от всичко (което се излъчва от Бога - Неговото Първо излъчване, Хокма, Върховната Мъдрост), ...когато всички добродетели се съчетаят, те се наричат Святост и всичко се съединява в това място (или Божествено състояние), което е наречено Святост (или Мъдрост). Казал рави Елиезер: Началото и краят на всичко се съдържа в Светостта и Върховната Мъдрост (Хокма, от която всичко изтича и в която всичко се връща) е наречена Святост...” (“Зохар”, Ха’азину 296б, 297а) ...Израел е Първичното, Свято и Божествено състояние на Душата, чисто и празно “огледало”, което не отразява “други богове” - жизнените илюзии, а само съзерцава Единствената Реалност: YHVH - Елохену - YHVH.