ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ
3 резултата в 2 текста от 2 книги
КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СКРОЛНЕТЕ НАДОЛУ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

Елеазар Хараш – лекции
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – книги
1 резултата в 1 текста от 1 книги

Елеазар Хараш – интервюта
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – предговори
0 резултата в 0 текста

Елеазар Хараш за Старците
2 резултата в 1 текста от 1 книги

Елеазар Хараш – В Храма на Учителя
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш - Съставител - Из Словото на Учителя Беинса Дуно
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Словото на Учителя Беинса Дуно
Стандартно търсене
3 резултата, за 'аахор'.
  1. Мъдростта на Старците - КНИГА 2
    Предание за Амариха

    Живяло в Древността едно същество, което много искало да лети високо. И така то мислило, мислило, мислило и си създало крила. Това били могъщи крила, сякаш като крила от вятър. И дошъл денят, когато му било позволено да полети високо. И издигнали се могъщите крила като вятър, и стигнали до най-високото място. И видял го един Старец, отишъл до него и казал му: Ето, постигна голяма висота и ще се наричаш Аахор. — Това означавало Висотата или Високият полет. И казал му Старецът: Ето, това е вече името ти и това е наградата ти — Висотата. — И тръгнал Белият Старец да си ходи, но Аахор го настигнал и го попитал: Кажи ми, Древний, постигнах такава висота, но не видях Тайната на своя Създател, не видях Лицето Му. — И тогава казал му Старецът: Чуй, Аахор, има и друга висота. Когато постигнеш и нея, Той ще ти покаже Лицето Си. — И тогава Аахор казал: Кажи ми, Древний, коя е тая другата висота? — И казал му Древният Старец: Другата висота се нарича Амариха. И когато съединиш Амариха със своя постоянен стремеж, тогава ще постигнеш цялата висота. Това е зрялата висота и всеки е длъжен да я постигне. — Попитал Аахор Древния Старец: Какво означава тази висота? — И казал му Старецът: Проявление, проявление, проявление. Тук в тази висота ти вече си проявление на Прадревния, Абсолюта. И това проявление е Лицето Му. — И попитал Аахор Стареца: Кажи ми за Тайната на Амариха. — И казал му Древният Старец: Амариха, това е Смирението. Това е Печатът. Така Древномъдрите са се облекли с Върховния, защото Сам Той живее във велико Смирение. — И казал Аахор: Учи ме, Древний Старецо, на Амариха, защото искам да видя Лицето Му.

    Сродният с Истината живее като Дух

    Това било в Древността. Древното Тайнство призовало всички птици и те трябвало да полетят нависоко. И било им дадено да полетят, всяка птица според своето намерение. И попитало Древното Тайнство птиците за целта на техния полет. Една от птиците казала: Полетях заради бързината. — И била наречена Бързокрилата, но не и било дадено Древното име, трябвало да почака. Друга птица казала: Полетях заради пъргавината. — И била наречена Пъргавата. Друга птица казала: Полетях, за да си уловя жертва. — И била наречена Търсещата жертвите си. Дошъл ред на една странна птица. Тя казала: Полетях заради висотата, защото исках да проникна в себе си, да узная Истината в себе си и за себе си. — И била наречена тази птица Аахор — Орелът. И казало Древното Тайнство: Понеже ти търсеше Истината в своята висота, ще живееш като Дух, сроден с боговете. — И досега казват за Аахор, че тя била символ на мистичното проникновение в Същността. А кой живее в Същността? Древното Тайнство, чието друго име е Непроявеният Творец.