ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ
1 резултата в 1 текста от 1 книги
КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СКРОЛНЕТЕ НАДОЛУ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

Елеазар Хараш – лекции
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – книги
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – интервюта
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – предговори
0 резултата в 0 текста

Елеазар Хараш за Старците
1 резултата в 1 текста от 1 книги

Елеазар Хараш – В Храма на Учителя
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш - Съставител - Из Словото на Учителя Беинса Дуно
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Словото на Учителя Беинса Дуно
Стандартно търсене
1 резултата, за 'аарити'.
  1. Мъдростта на Старците - КНИГА 2
    Избраха Върховития Единствен

    И случи се в Прадревността Върховната Мистериозна Изчезналост на Аваромоните. Това бяха девет Прасъщности. Те избраха в себе си Върховития Прадревен и отрекоха живота и съществуванието. И избраха Върховития Единствен, Който е без живот, без съществувание, без Лик и Образ и Безименен. И те пожелаха да бъдат като Него. И забули ги Той в девет Мистериозности. И отвън те имаха було, а отвътре всеки светеше повече от 10 милиона слънца. И отдели ги Той седмината от двамината. Седмината бяха величествено ярки Прасветлини, Подобия на Скрития Прасъздател. Те са предвидени в Замисъла Му да огряват бъдещите светове. А двамината Аваромони бяха Нехавири Аарити — Неустоимо Ослепителни. За тези двамината още не са предвидени светове, още ги няма в Замисъла. За тях ще има Замисъл, който ще се изяви в бъдеще. И ще минат много времена и епохи, докато се създадат същества не от явната Прасветлина, а от Скритата Прасветлина. И тогава тези същества ще могат да устоят на приближение до двамината Свръхаваромони. Ако само една част от Блясъка на тази Свръхослепителност бъде пусната сега, световете ще изтлеят и погаснат.