ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ
1686 резултата в 19 текста от 2 книги
КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СКРОЛНЕТЕ НАДОЛУ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

Елеазар Хараш – лекции
1255 резултата в 9 текста от 1 книги

Елеазар Хараш – книги
137 резултата в 1 текста от 1 книги

Елеазар Хараш – интервюта
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – предговори
294 резултата в 9 текста

Елеазар Хараш за Старците
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – В Храма на Учителя
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш - Съставител - Из Словото на Учителя Беинса Дуно
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Словото на Учителя Беинса Дуно
Разширено търсене
1/17 страници, 1 - 100 от 1686 резултата, за 'Елеазар'.
 1. Светът на Словото е свят на могъщи постижения - в това число и Пирамидите. В Словото е всяка наука; но Словото, в дълбокия смисъл, е Мистерия. Словото е Древно Учение. Жреците са Го познавали пряко като Бог - изначално действащата Сила, Която е създала и Пирамидите. Самата Божия Дейност - това е Изначалното Слово: Бог в действие. Сам Бог дарява Своето Слово на всички Свои Избрани. В Словото е скрито Учение за прозрение на Тайните. Словото е велико Дело, то е Изначално - докато действието идва по-късно. Значи: Словото е първично, действието е вторично. Практиката на Словото е най-висша. Ще припомня, Библията казва: „Ще плащате за всяка дума“. Не за цяло изречение, вече е късно. Всяка дума, всяка изпусната дума - тя ще те гони. Някои мислят, че като кажат „извинявай“, се решава въпросът. Не. Ти с думи може да убиеш някой човек. Няма „извинявай“ - трябва да започнеш искрено да тренираш, за да се освободиш, да станеш неспособен да обиждаш, да критикуваш, да завиждаш. И както казвах и преди: да знаеш кое е забележка, кое е критика, защото трябва да различаваш.

  За малко ще се отклоня. През октомври ще имаме най-силната лекция - за Тайните на Злото. Само ще ви кажа нещо: толкова е Велика Божията Любов, че Бог е създал Луцифер, после е посял семе и го е превърнал в Сатана. Създал е Зло, силно в света и във Вселената, за да ни спаси от Тайно Зло извън Вселената. И каква е разликата? Само ще ви загатна, а октомври ще говорим. Има друго Зло, при което, ако умреш - няма прераждане, ако си на кладата - няма Възкресение, ако си на Голгота - няма Възкресение. Тотален Мрак, който Бог не е пожелал да го освети. Тайно Зло, скрито Зло - по-хубаво е хората да не го знаят, за него малко се говори, но октомври ще ви кажа някои неща. И ноемврийската лекция ще бъде богомилска, и там има нещо важно, дълбоко за т.нар. ужасна богомилска Тайна. Тука само малко ще загатна, тогава ще говорим. Тази Тайна се състои в това, че дяволите и демоните се обединяват, за да изпъдят Богомилите и Бог от света. Бог е искал да слезе чрез Чистите - Богомилите… Най-големият грях, който е извършен. Църквата и Инквизицията се обединяват, за да изпъдят Чистите - да изпъдят Бога, Който иска да влезе в света и да наложи правилния начин на живот. Няма по-голям грях от това изпъждане и от тези клади. Но понеже Бог е Велик Майстор, превръща кладите в Добро, а на другите дава огромен застой. За тях ще има и хиляди, и милиони години застой. Точно за това е Страшният Съд - и за това ще говорим през ноември. Така, исках само някои неща да ви кажа като посока, за да разберете наистина колко е Велик Бог и за каква Любов става въпрос.

  Успехът се намира в Любовта, в Божествения начин на мислене. Само човекът на Любовта може да стане истински добър. Знаещият не може, но човекът на Любовта може да стане истински добър. Умствените хора се провалят. Те ходят в знанието и не ходят, както е казано, в Любовта. Това ходене означава да растеш в своята Вечност, а не да растеш в ума и в умствените неща, въображаемите неща. Докато ходиш в ума, Любовта няма да дойде. Любовта е Океан от сияеща енергия и сила, сияеща Древност. Цялата Вселена е съставена от Взрива на Любовта. Първичният Взрив е чисто Духовен - Взривът на Любовта. Богомилите искаха да покажат Пътя на завръщането в този Океан от Любов. Но човекът се е хванал за тази локва, наречена свят, и той смята, че извън тази локва няма други светове и няма други населени светове и същества; един вид - само този е разумният свят. Това е наречено светът - и като жабите, когато не познават океана, казват: „Локвата е приятно нещо“.

  Самият Абсолют е потекъл надолу, слязъл е и Се е превърнал в Бог. Така Мистерията е станала Живот, защото Бог е потекъл. Истинският Живот е течение на Духа, течение на Бога; и затова истинският Живот няма произход - защото Бог няма начало. Животът е течение на Бога, течение без произход, защото Бог е бил всякога и е без начало. Безкрайният е потекъл надолу, Той е слязъл от непознатата област, която е Неговата собствена Мистерия. Това е Древна Окултна Праистория. Тук Бог е една Безгранична Тайна, която е скрита зад нещата. Разкриването на Бога се дължи на тази Тайна, която Той изпраща върху човека - и така Той прави човека част от Себе Си. Такъв човек става Мъдрец, Посветен, Учител; но той е Божествено обречен да не може да обясни Бога, т.е. Посветеният е Божествено обречен да живее в Бога, но да не може да Го обясни - пък и той и не иска, но той и не може. Тука човекът е преживял Бога и се е преобразил, но Бог пак си остава скрит.

  Изгубили сме Бога, когато сме решили да Му дадем познаваемост, но Бог не е познаваем. И това никога не е целта. Както и преди съм ви казвал: целта също не е и Съвършенството - това е погрешна цел. Целта е Единството с Бога и колкото може по-дълбоко приближаване до Него - Съвършенството е Негово. Бог не разкрива напълно Своята дълбочина; защото, ако я разкрие, хората няма да могат да Го обикнат. Бог е явлението, а всичко друго е само събития. Който е видял Бога, изоставя обикновения, външния живот. И Учителя казва: „Живей в Бога - и няма нужда да си устройваш живота“. Защото то не е твоя работа, това е работа на Висши Същества и на Бога. Това е погрешна цел - да си устройваш живота и да го осигуряваш. Стара, погрешна цел. Значи: „Живей в Бога - и няма нужда да си устройваш живота“. Без Бога, дори и да си устроен, ти си провален. Казвал съм ви: има милиардери, които са богати бедняци. Такива ще останат и занапред. Нищо не е устроено там - всичко е провалено. Без Бог всичко е провал, каквото и да си постигнал, включително и хубави дарби. Дарбите са също отклонение. Целта е Бог и Истината. Никакви дарби и никакви резултати не трябва да искаш. Но Бог и Истината - на това казвам: ДА!

  След време ще ви разкажа за Тайната на Лазар - когато Христос е казал: „Лазаре, излез вън!“. Преди съм ви говорил малко по този въпрос, но това е много дълбока окултна Тайна. Всички дяволи от ада и от пъкъла, включително и демоните, са били смутени. Щом Христос може да произнесе и да изкара един човек от техния ад - те мислят, че са го заробили - те изпитали страшен страх, защото Той може да измъкне и други души. И започнало голямо гонение срещу Христос само от това Тайнствено изречение, на което друг път ще посветим една лекция и ще ви го обясня. Едни от най-големите стихове, едни от най-големите страхове за целия ад и за целия пъкъл. В ада са дяволите, в пъкъла са демоните. Всички настръхнали и направили многобройни събрания как да атакуват Христос, защото Той бил за тях голяма опасност - Бог е слязъл на Земята. Всякога, когато Бог слиза, това е опасност за всички неразумни същества.

  Преди Творението, Христос е Бог, Единен - а долу, в Творението, Той става Син Божий. След Възкресението - отново завръщане, отново заживява като един от Боговете. Христос е част от Тайната история на света. След време ще ви обясня, от окултна гледна точка, какво означава история. Тука само ще ви загатна: на един древен език думата история означава падение. Точно падение - тези, които имат история, имат падение. Истинските Същества нямат история, те са вечни и безкрайни, тях историята не ги ограничава. Историята е ограничение. И затова един истински окултист не се занимава с история - особено с тази, външната. Христос е част от Древната история на Бога, а не на световете. Той е част от мистериозното Първо време, Изначалното време, когато въобще е нямало часове и календари, т.е. Безкрайното време. Христос е история на Духа, история на Свръхсъзнанието; а човечеството е история на ума и на съзнанието. Христос е образ на т.нар. Плерома, т.е. Великата Пълнота, Цялост. Христос е роден като Цялост от Целостта на Бога. Затова и Христос действа като Бога и казва: „Както Отец Ме е научил“. Наистина няма нужда от земни училища, но все пак човек трябва да се подготви с Чистота, за да може Бог и Истината да искат да го учат.

  Христос ясно е показал с думи и с дела Пътя към Бога, а не пътя към Църквата. Конкретно и ясно: Пътя към Бога и към Истината. Христос не носи в Себе Си религия, а Истина, неподвластна на времето; и тази Истина е самият Бог. Според Толтеките Христос е променял окръжаващата среда, защото е бил Майстор на намерението - така го тълкуват те и са прави. Той може да променя събитията, т.е. окръжаващата среда не може да Му влияе - Той е над събитията… Същото е било и по време на Толтеките, казвал съм ви: имало е четири големи потопа. Когато потопът е дошъл, Толтеките са го сразили - не той тях, а те го сразяват. Влизат в Духа, защото това за тях е часът на Истината - това може да го направят само подготвени, Безупречни Същества. Те променят всяка ситуация. А за обикновения човек няма нужда, тъй като той може да превърне и добрата ситуация в лоша, лошата - в още по-лоша, и т.н. - той е друг майстор.

  Христос - това е Абсолютната Любов към Бога. А „изгубената Любов към Бога - това е изгубеният Рай“ - казва Василид. На кръста, на Ангелите не им беше позволено да помагат на Христос. Той може да задвижи Бог и страшните сили на Бога, но Той има и величествено Смирение. Наистина един човек, който е постигнал огромно въздържание - Брахмачария. Много индийски Учители, много Толтеки са го постигнали… и т.н. Когато човек има такава Брахмачария, такъв контрол над себе си, той никога не иска да прави чудеса. Дори и когато Бог иска, той не иска; но ако Бог настои, тогава стихията се разгръща - и това е най-правилното действие, защото той влиза в тотално Единство с Бога и няма никаква карма, а има позволение. Но великите въздържатели избягват дори и такива неща. Избягват да помагат даже и на близки - но ако Бог поиска, тогава те искат по изключителен начин.

  Смирението: според бойните изкуства Смирението е чисто Ци, чиста енергия, и затова то е смърт за злото. Не можеш да се бориш с човек, който е победил себе си. Човек трябва да владее енергията си, да я учи, да я обучава, да я разгръща и да я пречиства - защото това е Път към себе си. Истинският Войн постига целта - Себепознанието. А това означава да намериш вход към Дълбините в себе си. И това място, до което можеш да достигнеш в себе си, е изумително - това е твоята Божественост, твоята Безкрайност. И тогава започваш да живееш като нея, като Безкрайността. Ако си спомняте онази заповед от атлантския Учител, която преди години казахме: „Никога не нарушавай Безкрая в себе си“. Значи, да нямаш такава постъпка, с която да нарушиш, да посегнеш на Безкрая. Тука ти можеш да видиш своето Сияние, своята Несътвореност, макар и вътре в Битието - своята Древност.

  Истинността е Абсолютният ритъм на Вселената, Вечният поток на Живота. Пътят на Война е Пътят на самопостижението в Истината. Стихията на истинския Войн е мека и отстъпчива, забележете - както водата. Никой не може да победи водата и вятъра. Мека и отстъпчива - но тя може да помете всичко по своя път. Тази мекота може да помете всичко по своя път. Самото просветлено съзнание се явява като действие, което е над всички други действия. Според Мъдреците професионалистът не постига Целта - достига я Мъдрецът. Истинското бойно изкуство не е професия, то е безусловна Любов. Професията не е Любов - както някои са превърнали вярата в професия. Това е Любов към Бога, няма нищо общо с професия. Професията не е Любов и затова тя е враг на придобиването на Истината. Професионалистът прави много неща - а според Даосите, Истината е в неправенето.

  В правилното поведение няма его, няма смърт, няма и грях. Такова нещо казва и Христос в апокрифите на Петър. Петър Го пита: „Има ли грях?“. Христос казва: „Няма, но ако ти постъпиш лошо, грехът вече е влязъл“. Не съществува, но ако ти постъпиш неправилно, ти вече го вкарваш - ставаш врата. Правилното поведение е създателят на Вечния Човек. Това поведение не е от света, но се случва в света. В правилното поведение е съхранена Вечността. Затова Учителя казва: „Една грешка, една погрешна постъпка - цялата ти философия свършва“. Всичко свършва. Това е Учението и на Толтеките. Толкоз много трениране на Безупречност, че накрая ставаш неспособен. Това същото нещо Христос го е учил при Есеите. И накрая есейският Учител казва за Него: „Той постигна такава степен на съвършенство, че стана неспособен да греши“. Такова Свещенодействие, такъв Подход - вече е изгубена способността да се греши.

  Правилното поведение не е от света, както казах. В правилното поведение е и се намира Същността, Дао. А в Същността няма смърт, няма его, няма произвол. Правилното поведение е Вечното поведение, а земното поведение е изпратено тука, на Земята, да се учи. Земното поведение е болно, пресметливо, то винаги търси ползата, а не Истината - поради това е губещо. Правилното поведение е Меч - вътре в него Истината е Мечът. Ето защо човек с правилно поведение може да управлява враговете си, може да управлява и хаоса, може да управлява и бедствията. Неправилното поведение е свързано с паразити и се управлява от тях - малко или много навлезли, проникнали, нахлули паразити. Правилното поведение изисква много строга бдителност - това означава да си постоянно в Духа, в Същността. Постоянно да виждаш като Войн - не като човек, а като Войн. Не и като боец, а като Войн. Да виждаш ходовете и на видимите, и на невидимите врагове. Същността ги вижда.

  Правилното поведение - това е най-чистата Добродетел, наречена на китайски Де. Това е древно, китайско, дълбоко разбиране за Същността. И това няма нищо общо с морала, защото моралът нищо не знае за Пълнотата и Безкрая. Той умува, въобразява си, че е постигнал някаква чистота, но моралът не е мярка. Нито светостта е мярка. Безкраят е мярка. Тази Пустота, или Велика Пълнота - това е сияещият в Тайната си Човек: нещо, което е над всички правила, техники, медитации, методи, дисциплина и някакво си здраве. Този, който е лишен от тази Същност, от тази Пълнота, той никога не може да бъде Учител, никога не може да бъде Мъдрец. Такъв Мъдрец невинаги събира хора около себе си. Но ако реши, може да ги събира - но той се съобразява с Бога: когато е Божията Воля. Той не държи да събира хора и въобще не държи на хората. Но ако Бог каже, той събира около себе си хора - когато Божията Воля пожелае това.

  ПОКОЯТ - (Втора идея за размишление)

  Покоят е Покой, защото в него отсъстват мисли. Покоят е Същност - той е Същността на тази Безпределност, а движението е само способ за съществуването на тази Безпределност, която се ограничава. Покоят сам по себе си е Пълнота и освобождение. Освен това, Покоят е изцеление и от Рая - за Ада не говорим. Покоят е пределният Образ на всяка деятелност. Покоят е Древно Себепознание. Покоят е Пълнотата на Мъдрия Човек - и това е краят на света. Който е постигнал този Покой, той е отстранил света. Той е приключил със света и се е завърнал - и този край на света е много хубав, защото той се е завърнал в Несътвореността: това, което избраха и Чистите Богомили. Само си представете: нечистите, хора от Църквата, правят проклятие на Чистите, правят проклятие на Богомилите и на Бог в тях. Представете си какво огромно падение… Но както ви казах, за това ще говорим през ноември.

  Мъдрият: Мъдрият носи в себе си Покой и Дълбочина, които ги няма в бойните изкуства, нито в света. Той носи в себе си Дао и затова той може да ръководи и да помага - но според както Дао иска. Тук, в Покоя, умират всички движения - те са произлезли от него и в него умират. Покоят е матрицата, майката на всички движения, той е Древното състояние. Едно мигновено и истинско преживяване на Покоя, според Даосите, разрежда времето за една година. Значи, ако съумееш да влезеш не в състояние на спокойствие, за мир не говорим въобще - в състояние на Покой. Спокойствието е от Душата, мирът е от ума - той все сключва договори за мир, но няма мир в себе си. Покоят е Тайна на Духа. Само едно малко преживяване на Покой - времето е разредено за една година. Една година вече не си под влияние на времето, ако преживееш истински малък миг от Тайната на Покоя.

Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.