ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ
1612 резултата в 17 текста от 4 книги
КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СКРОЛНЕТЕ НАДОЛУ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

Елеазар Хараш – лекции
1043 резултата в 14 текста от 2 книги

Елеазар Хараш – книги
121 резултата в 1 текста от 1 книги

Елеазар Хараш – интервюта
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – предговори
16 резултата в 1 текста

Елеазар Хараш за Старците
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – В Храма на Учителя
432 резултата в 1 текста от 1 книги

Елеазар Хараш - Съставител - Из Словото на Учителя Беинса Дуно
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Словото на Учителя Беинса Дуно
Разширено търсене
1/17 страници, 1 - 100 от 1612 резултата, за 'Елеазар'.
  1. Дървото за познанието обладава привързващи свойства към материята, то завлича. И първите хора, които го вкусили, не могли да издържат на неговата сила, която видоизменя съзнанието. Т.е. много дълго време трябвало да се хранят с Дървото на живота, докато постигнат неизменна любов. Тогава щяха да се раждат богове, синове Божии и т.н., каквато е била и целта. Разбира се, след време пак ще стане така. Значи те е трябвало да ядат от Дървото на живота, ако искаха да се развиват и те щяха тогава да умеят да се хранят с това Дърво. И тогава щяха да постигнат същественото, великата и неизменна любов към Бога. Защото според Учителя още тогава е имало такива същества, които са яли от Дървото за познанието на доброто и злото, от черния поток, но не са пропаднали, защото тяхната любов е била по-силна от черния поток и съзнанието им не се променило в земно. Те са яли и са го преодолели. Казано по друг начин: на Адам и Ева им трябвало развитие и пълно единство с Бога и тогава нямаше да се случи това, което е наречено светът. Но те сега ще се развиват в света, но по трудния начин, за разлика от другите същества.

    Що е змията? Що е дяволът? Дяволът е само въздействие, а не реалност. Адам и Ева са допуснали злото, а който е допуснал злото, той е изпъдил, забележете, своята интуиция, своето вътрешно ръководство. Както съм ви казвал, интуицията е много особено устроена. Тя не е предчувствие, тя е връзката между духа и душата. Тя е вътрешен орган на духа, а предчувствието е друго пътуване. Предчувствието е пътуване от душата към сърцето, и то зависи, ако сърцето е чисто. Тука е много важно да разберем, че Сатана, или змията, не е враг на Бога. Въобще Бог няма врагове, няма как да е враг. Сатана е враг на човека, враг на още по-точно — нисшия човек, който няма правилна любов към Бога. Сатана е враг на нисшия живот. Сатана е само явяването на злия импулс в човека, а саморазрушението е в приемането. Ако човек приеме, ако човек допусне, той отваря врата. Думата допускане означава да отвориш врата на този импулс, злия импулс.

    Бог е неотделима същност от Прасъщността и затова Той движи сам Себе Си. Прабитието е създало вътрешно битие, а по-късно се е явило и външното битие, друго отражение. Бог сам ръководи Себе Си. Ето защо Бог е независим от време и от пространство. Той сам поддържа Себе Си. Бог е странно начало на тази Бездна. И когато е бил вътре в Бездната, по-скоро Той е бил тъмен. Което означава не тъмен в човешки смисъл, а непознаваем, това означава тъмен. И затова Той се е родил навън. По-късно Той се ражда като начало от Началото, може да го кажем от Праначалото, за да стане по-достъпен. Разбира се, по-достъпен, но отново непознаваем, понеже е подобен на Бездната; но все пак по-достъпен. Затова Мохамед казва: Бог е създал света, защото Бог е скрито съкровище и Той е искал всички да познаят това съкровище. — Т.е. това съкровище е искало да бъде по-познато, по-близко, по-достъпно.

    Казано е: Не хвърляйте бисерите на свинете, т.е. не говорете Истината на обикновените хора, на неподготвените хора. И сам Христос не отговаря на Пилат. Пилат го пита: Що е Истина? Не му се отговаря. Пилат не е готов, не е подготвен. Тук Христос мълчеше. Разбира се, посветените разбраха мълчанието, а то казваше: Пилат, Пилат, не търси Истината, защото ти не си достоен за нея. — Истината е само за готовите, за подготвения човек, пречистения човек. Истината е живот в Бога, а не в света. И няма отговор за този, който пита, но вярва в света, т.е. в илюзията. Докато на своите ученици Христос казва: Аз съм пътят, истината и животът. А на друго място: И още много неща имам да ви кажа, но не можете да понесете. — И за тези неща той бавно ги е подготвял, докато ***, както знаем отпреди, е съвсем друго нещо. Той е познавал Истината, с него разговорите са били други.

    И така съдбата е глас на ума, а Истината, Промисълът е глас на Бога. Живей за душата и за духа си, а не за ума си и тогава ще познаеш Истината. Който не разбере това, остава в съдбата и там на помощ му идва най-полезното нещо — страданието. Защо? Защото страданието е съкровището за душата, но ако човек е в ума, и това няма да разбере. Страданието за пробудения човек е друго нещо. В такова страдание пробуденият човек разбира каква е неговата любов. Тази любов, която е скрита навътре в него, страданието му помага той да я види и да види даже дали въобще има любов навътре, или си я е въобразявал. Така ако той е в правилността, ще види дълбоко в себе си любовта и своята Истина. Тогава ще види има ли онази неизменност, която е абсолютно необходима. Учителят казва: Една река, която тече, могат ли да я откраднат? Но една вода, затворена в бутилка, могат да я откраднат. И казва още: Щом сте се посветили на Истината, вече от нищо не се смущавайте. Това е закон.

Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.