ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ
1219 резултата в 22 текста от 5 книги
КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СКРОЛНЕТЕ НАДОЛУ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

Елеазар Хараш – лекции
1028 резултата в 19 текста от 4 книги

Елеазар Хараш – книги
167 резултата в 1 текста от 1 книги

Елеазар Хараш – интервюта
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – предговори
24 резултата в 2 текста

Елеазар Хараш за Старците
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – В Храма на Учителя
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш - Съставител - Из Словото на Учителя Беинса Дуно
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Словото на Учителя Беинса Дуно
Разширено търсене
1/13 страници, 1 - 100 от 1219 резултата, за 'Елеазар'.
 1. Бог изчаква и в това велико търпение злото си образува голямата присъда. Съблазняването на съществата, небесните, не започна в рая, а в горните светове по времето на тайната реч, за която ще говорим, която се състоя пред Бога и пред всички небесни жители. Тук в този момент Бог беше допуснал да бъде за първи път обвинен и както ще видим по-нататък, всеки, който обвинява Бога за нещастията си или за злото, става съдружник на злото. После ще видим, че Бог има по-дълбок план, който нито Сатана го е знаел, нито Божият Син, който е стоял отдясно. В тази много тънка съблазнителна реч, логична, донякъде разумна, Сатана е повлиял на многобройни интелигентни същества. Според Библията една трета от ангелите са последвали неговото слово. А то, както казах, изглеждаше много логично и с голямо красноречие, и в известен смисъл даже разумно. Сатана имаше искания и те изглеждаха в известен смисъл благородни.

  С власт и красноречие тогавашният Луцифер, впоследствие Сатана, защото той вече се преобразява после, се обърна към Бога и живеещите ангели в Неговото присъствие със следната реч. Сатана започна своята реч. Тя е следната: О, Боже, безкрайно съм признателен – Сатана се обръща към Бога и всички същества – че мога да излея словото и пред Твоето Свято Присъствие (както виждате, всичко изглежда логично и точно) и пред твоите служители. Моите желания може да изглеждат несъвършени пред лицето на една съвършена Вселена, но всички ние не можем да изявим Твоето съвършенство, защото нямаме Твоята мярка и дълбочина. – И после Сатана казва към Бога: Искам да съм подобен на Тебе и само Тебе признавам, но Твоето съвършенство за мен е неразбираемо и непостижимо. Всички искат да приличат на Тебе, на Твоята Святост, Мъдрост и Велико Съвършенство. Но кой може да докаже, че нашето абсолютно послушание към Тебе не Те удовлетворява и даже превъзнася. – Значи оттук започват вече тънките отклонения. Сатана казва на Бога пред всички небесни жители: Ние сме изцяло зависими от Тебе. – Това е изключителна реч. Тя се е състояла на Алфиола. Това е невидимото Слънце във Вселената, което управлява всички други Слънца – център на Космоса и на Галактиката въобще. Значи: Ние сме зависими от Тебе и от тази голяма зависимост се зароди и нашето безпокойство, а безпокойството е бреме. Какво развитие може да има в един завързан ангел, защото зависимостта е въже. – Забележете колко мъдро и колко дълбоко. – Твоят Син отдясно – тука вече се обръща и към Неговия Син, става въпрос за Христос – не познава други правила, освен единствените, Твоите правила. Твоите правила и закони необходими ли са и за нас? – Сатана казва на Бога и небесните жители: Ние имаме вътрешното убеждение, че можем сами да се управляваме чрез мъдростта, която Ти си вложил в нас, и затова сме ти признателни и Те обожаваме за това, което си вложил в нас. Ние всички живеем от Твоето изобилие. Но защо да нямаме свое изобилие и своя щедрост? – Сатана казва на Бога: Ние дължим на Тебе всичко, но не можем ли да бъдем независими и щастливи с това, което си вложил в нас? Защо не ни дадеш свобода и ние сами да открием своето щастие и своя път? Защо не чуеш нашата молба и ще пострада ли Твоето Величие от това, ако ни дадеш свобода и свободен избор, чрез която да извървим своя път и да изработим своето щастие? – И после Сатана казва: Ние винаги ще почитаме Твоето безкрайно знание и всемогъщество. Има ли риск да бъдем оставени самостоятелни, защото нали Ти Великият си навсякъде? Нали всички сме Твои деца? Нямаш ли ни доверие,след като сме всички от възвишен род? Дай ни свободата. Нека да сме свободни. И каквото мислим, да го изразяваме свободно. Ние не искаме нищо друго, освен свобода. Да действуваме в свобода. Защото Ти си ни направил разумни, за да отговаряме за своите действия. Зависимостта е подчинение – той говори от името на една група ангели, които вече са били съгласни с него – и окови за нас. Освободи ни от Себе Си. Твоят закон на зависимост ни пречи и затова те моля, дай ни свободата, дай ни свободния избор. И ако Ти, Боже, ни обичаш, дай ни жадуваната свобода и покажи ни Своята безгранична доброта. Твоето могъщество е безпределно, а аз съм само едно малко дихание пред Теб – тука има и признание – което е произлязло от Твоята щедрост. Ако ни дадеш свободата, тогава плашиш ли се от нещо, Боже мой, защото Ти си Съвършеният. – И после: Боже, приеми нашата молитва и позволи ни да опитаме непознатото, и ако наистина ни обичаш, дай ни свободата.

  Много небесни същества слушаха тази изключителна реч и оттук започна, както ще видим, после грехопадението. Райската градина е само последствие. Тези, които не умееха да слушат, се поддадоха на тази много тънка, красноречива и съблазнителна реч. И те не разбраха, че всъщност грехът, както постепенно след хиляди и милиони години се изясни, беше злоупотреба със свободата. Значи не отделяне от Бога, защото кабалистичната дума за думата грях в еврейски език означава злоупотреба със свободата. Не отделянето от Бога, защото човек може да се отдели и да жадува абсолютната разумност и тогава той щеше да расте в Бога по един друг закон. Значи грехът е злоупотреба със свободата, с доверието. Но повечето небесни същества не умееха да слушат – после ще обясним какво означава думата слушане – но тези, които бяха с Божия Син и на Неговата страна, те умееха да слушат. Те познаваха тайната на думата “шема”. “Шема” е една дълбока еврейска дума. Една от най-дълбоките молитви на древните евреи започва с “Шема Израел”. Тази дума, дешифрирана по законите на буквите, означава “блаженото слушане”. Тук не става въпрос само да слушаш с чисто сърце, а с цялата душа, с цялата любов на душата – това означава блаженото слушане – “шема”. Това е слушане, което те пробужда, а не онова обикновеното, което те приспива. Едното слушане те пробужда, а другото те приспива. Това означава, че всеки, който умее да слуша, ще се превърне в Божествено същество, ще се преобрази. Всеки, който познава “шема”, който умее да слуша, той ще се преобрази, ще се превърне в Божествено същество, т.е. това, което е бил в първичната си същност. Това се отнася до човека.

  ТАЙНСТВОТО ВЯРА - (първа идея за размишление)

  В по-следващите лекции ще говорим за най-великата наука на света – става въпрос за тайните и мистериите на молитвата. Ще говорим по-нататък и за великата наука за радостта. Защото ако Сатана ти отнеме близките, жилището, ако ти запали колата и какво ли не ти направи, но ако той не може да ти отнеме радостта, трябва да знаете, че той е победен. Радостта, истинската радост е качество на петото тяло – Висшата Душа. Ако той това не може да ви го отнеме, ако не може да ви отнеме радостта, всичко друго може да ви е отнел, но ако не може да ви отнеме радостта, след време нещата ще ви се върнат седмократно. Това е библейски закон и вие ще израснете в Духа и после ще различавате неговите ходове, ходовете на Сатана. Но ако той може да ограби радостта ви, той посяга вече на безсмъртието на вашата душа и вие ставате смъртни. При всички условия той атакува най-много радостта. Има хора, на които им е отнето почти всичко, но радостта не е отнета. Те са победители. След време ще говорим за тази наука по законите на Учителя, казва се науката за радостта.

  Другият важен момент е, че абсолютната вяра се превръща в “шема”, т.е. абсолютно ухо, което слуша в света на Бога и на висшите същества. Това е един метод. Целият се превръщаш в ухо. Трябва да имаш абсолютна вяра, не говорим за деветдесет и девет процента, при деветдесет и девет процента всичко се разваля. При стопроцентовата вяра се превръщаш целият в слух. Няма нищо друго. Цялото ти тяло и очите ти стават ухо, и ръцете ти стават ухо, целият ставаш слух. Тогава проникваш и слушаш в света на Бога или в най-лошия случай в света на ангелите. Това ухо слуша само разумните неща и няма нужда да вижда, защото вярата прониква в Бога и тя е по-дълбока от всяко знание и от всяко ясновидство. Със знание не можеш да проникнеш в Бога, а с вяра, която произхожда от любов. Със знание не може да проникнеш в Бога, може даже по пътя на знанието да си станал мъдрец, но ако нямаш тази вяра, ще се заблудиш, дори и когато си в известен смисъл и мъдрец. Аз съм дал примери преди, има мъдреци, които не са посветени. Такъв е Конфуций, мъдрец, но не е посветен. Вярата е реалност преди знанието.

  Другият важен момент е, че вярата е врата към свръхестественото. Вярата те прави необикновен. Вече не си обикновен човек. Тука не говорим за възгордял се човек, а говорим за смирен човек, който влиза в необикновеното. Вярата е врата към свръхестественото. Лично аз съм проверил тази вяра стотици пъти – и когато живях в гората и преди да живея в гората, и много други пъти, но сега не искам да говоря за себе си. Защо не искам да говоря? Защото макар че моят опит ще помогне на много хора, аз съм избрал мълчанието по моя път, защото в мълчанието съм разбрал, че най-много израства доверието към Бога. Има едни тихи вътрешни чудеса, ежедневни понякога, те се случват често, понякога са на най-различни степени, като се почне от обикновени, силни, необикновени и т.н. Имах възможността да преживея буквално в този живот стотици неща, както и да е, това е друг въпрос. Разбира се, имаше хора и които не ме послушаха, но това остава за тях. Някои от тях се разболяха, някои от тях заминаха в другия свят, някои се самоубиха, защото просто не изпълниха няколко думи, а законът на любовта не ми позволява да се натрапвам да искам да помагам. Просто казах, каквото трябваше и се оттеглих. Не можаха да чуят, защото нямаха идея за разумен живот. И Учителят казва, че който е избрал неразумния живот, той няма “шема”. Той няма истинско слушане и оттам нататък вече те го повличат. За тези, които чуха, така само бегло ще спомена, една майка и една дъщеря, която беше от неизлечима болест болна, и Учителят пожела да помогнем, за шест минути болестта изчезна. Една жена с тумор в мозъка – за кратко врече туморът изчезна, всички с подобни операции около нея умряха, но тази жена имаше “шема”, имаше някакво желание за разумен живот. Тя се яви само един път на моя лекция и аз разбрах, че това не е нейният път, и тя после си тръгна в църквите, защото нещата трябва да са естествени. Аз не държа хората да идват при мене неестествено. Както и да е, много такива случаи има, но те са нещо странично в моя път и аз не ги смятам за нещо важно, защото смятам други неща по-важни, за които ще говорим постепенно тази година в лекциите.

  След тази реч Бог насочи погледа си навътре и погледна в ангелите и във всички висши същества и Той видя тяхното колебание. Неговата Велика Любов и Святост бяха поставени под съмнение – тука става въпрос за милиони същества – и Той трябваше да реши как да постъпи. Бог знаеше, че ако даде тази свобода, Сатана щеше да зарази цялата Вселена. Лично аз съм видял изостанали същества на много други планети и звезди и съм разговарял с тях преди време, когато Учителят ме водеше на Марс, на Луната, на Венера, на Юпитер. Там също има лунни погребения, също има неразбиране, също не разбират тайната на покаянието, тайната на задгробния живот, тайната на вярата, като изключим адептите и посветените, които са малко и живеят там. Например на Луната живеят около сто и петдесет посветени от най-висока степен. Учителят конкретно е говорил за тези неща и те, разбира се, познават законите, но обикновените жители също страдат много, също имат много неразбирания, също имат много проблеми. Там има лунни погребения вместо земни. Там се смята за наказание, ако след смъртта човек не е предаден на огъня. Смъртта с огън е награда. Ако те изгорят, това е една награда, освобождава се душата, за да осмисли своя път. Но когато човек е живял лошо, той е наказан, когато умре, да бъде придружен там от своите приятели и близки. Да го придружат, да видят с кой са общували и е погребан в лунен гроб, където няма огън, защото той трябва да изстрада всичко в себе си, в своето астрално тяло, и постепенно ако обича разумността, ще се пречиства и ще се освобождава, но това са други неща. По този въпрос аз много малко знам, докато Сведенборг в тази област е говорил много. Аз имам само някакви четирипет посещения, тъй като Учителят ме спря, докато Сведенборг има осем тома небесни мистерии където описва с много подробности много от тези неща. Една от хубавите книги на Сведенборг съм дал в печатницата и след няколко дена ще излезе. Но това е друг въпрос. Да се върна към лекцията.

  Но както се знае, Бог винаги решава въпросите по един единствен начин, с Божествена Мъдрост, съчетана с Любов. Това е Неговият начин. При това условие винаги се взима абсолютно правилното решение. Тука никога няма грешка, няма изключение. Когато Любовта е съчетана с Мъдростта в човека, той също винаги ще взима най-правилното решение. От Библията знаем, че Сатана е имал достъп до Земята. Самият той е пожелал, след като Бог му е дал свободата, той е пожелал да има и достъп до Земята. Защото заради свободата вече Бог трябваше да даде свободен избор. И Бог му даде да контактува с жителите не само на земята, но на всички сътворени светове. Бог вече му позволи да контактува с всички сътворени светове, защото вече въпросът за свободата беше решен. Разбира се, Учителят казва, че имаше таен разговор между Бога и Христос – това е съвсем друга тема за друга лекция – но Бог попита Христос дали гласува за свободата и Христос гласува. На тайно събрание на Всемирното Братство Христос гласува и след време Той трябваше да слезе да изкупи всичко, което се случи в името на свободата, всички злоупотреби. Той вече имаше дълг, Той вече беше длъжен, нямаше избор, Той трябваше да слезе на земята, за да изкупи това гласуване, това одобрение на свободата. Това е друг въпрос.

  Нашите прародители, които бяха по това време на Земята, бяха предупредени. За тях можеше Бог да направи само едно нещо, да ги предупреди. Бог ги предупреди за опасностите, които щяха да дойдат, но както знаем, само с един въпрос от Сатана Адам и Ева бяха разколебани във вярата си към своя Творец. Беше достатъчен само един въпрос. Нямаше нужда от два. Бяха предупредени за дървото, но те сгрешиха. Сатана им каза – в Битие, трета глава, пети стих в Библията – аз ползвам Библията, която е ползвал лично Учителят, и затова цитирам точно нея, защото, според Учителя, това е една от най-близко преведените Библии, от най-точните, тя е от предния век, една стара Библия, това е друг въпрос. Буквално е казано следното, Сатана им казва: Никак няма да умрете, но знае Бог, че в който ден ядете от него – става въпрос за дървото на познанието – ще се отворят очите ви и ще бъдете като богове. – Така. Те бяха предупредени, но нямаха “шема”, нямаха истинското дълбокото слушане. Защо? Защото те пожелаха в себе си неразумния живот. Това означава, че всеки, който пожелае този неразумен живот, той вече няма уши, той чува, но не слуша. Всеки, който е избрал неразумния живот, ти можеш да му говориш цял ден, цял живот може да искаш да му помагаш, но той даже не може да разбере, че молитвата е изключително важна. Най-важното нещо на този свят е молитвата и молитвеният дух. И колкото повече проблеми има един човек, толкоз повече молитва трябва, толкоз повече енергия трябва да даде, но за това ще говорим в по-следващите лекции. Значи той избра неразумния живот и вече изгуби нещо от слуха си. Чуваше но не умееше да слуша, вече не можеше да различава. Да пожелаеш да бъдеш като Бога е много голяма примка. Защо? Защото ако си богоподобен, тогава няма нужда да имаш отговорност пред някакво върховно същество. Почваш да мислиш, че ти си всичко и нямаш нужда от отговорност. Както Учителят казва за мързеливите хора, защо искат да се осигурят. За да мързелуват. В крайна сметка някъде скрито в подсъзнанието има идея да се осигурят, да мързелуват. Обаче истинското осигуряване се намира в познаването на Истината, придобиването на Истината и виждането на Бога чрез абсолютна вяра. Това е друг въпрос, за други лекции, за истинското осигуряване.

  И така, злото предложи на Адам и Ева един много привлекателен и непознат свят. Това се намира в думите: Ще бъдете богове. Това беше един много привлекателен и непознат свят и те искаха да го опитат, след като той им каза: Ще бъдете богове. Ако трябва да кажа за себе си, ако Сатана на мен беше ми предложил да опитам от това дърво и че ще стана Бог, аз щях да му кажа: Я първо ти опитай и ми докажи. Ако ти станеш Бог, може да помисля. – Но това е друг момент. Значи: ще бъдете богове, т.е. господари на себе си, независими. Те го послушаха и заедно с него оглупяха, защото в това желание за независимост от Бога е много тънко скрита гордостта. Който иска да бъде независим от Бога, трябва да знае, че в това желание е много тънко скрита гордостта, както ще разберем по-нататък. А за гордостта беше определено само едно дърво, дървото за познанието на доброто и злото, дървото на скръбта.

  Зависимостта е естествен закон във Вселената. И всички са зависими. Включително и най-великите Учители, и Учителят, и Христос, и двадесет и четирите Старци са зависими. Но да разбереш своята зависимост по правилен начин, значи да бъдеш истински свободен. Трябва да разбереш своята зависимост, от кого да бъдеш зависим, а когато си от Бог, това означава да си зависим от Абсолютната Разумност, това значи да ставаш все повече свободен, защото свободата е на много степени, но във всички степени тя дава красота и в човека се развива истинският Божествен разум. По друг начин казано: ние сме свободни дотолкова, доколкото следваме Абсолютната Разумност. Това се отнася и до волята на човека. Колкото повече волята следва Абсолютната Разумност, толкова е по-свободна. Познавам много хора с парализирана воля. Те искат свобода, но нарушават ежедневно законите на разумността и волята им е все повече парализирана. При някои е дотолкова парализирана, че ще ни отнеме много време да обяснявам, а това е друг въпрос.

  Ако не следваме тази разумност, ние сме в илюзията на свободата. Ние си мислим, че сме свободни и можем да правим всичко, можем да посягаме на живота на други същества, на животни, но ние винаги грешим. Както преди време ви казах, дори и когато настъпваме една мравка, ние сме в опасност, просто в бъдеще ще заплатим. В древността мравките са били много едри същества, много опасни, даже по-опасни и от термитите. Единственият най-опасен враг на термитите са мравките. Мравките знаят едно тяхно слабо място, което се намира в корема. Термитите могат да се спасят от почти всички същества, могат да разрушават, една къща от камък могат да я изядат за двадесет и четири часа. Страхотни зъби, страхотна концентрация, страхотни същества, но мравките знаят тяхното слабо място. И в миналото мравките са били много опасни. След време ще говорим за тайния живот и на мравките, и на пчелите, и т.н. Ще разберем тайната на пчелите, защото това са девствени съзнания, съвсем девствени същества, които служат на едно бъдеще и на една свобода, на една истинска еволюция, но това е друг въпрос, няма да се отклонявам. Ако не следваме тази разумност, ние сме в илюзията на свободата. Например тези мравки, които сме настъпвали, след време те ще искат своето, те забелязват всичко, те забелязват кой ги настъпва и кой ги подминава, и кой ги благославя. Абсолютно всичко се регистрира. Нещо повече. Учителят казва, че и животните носят карма, ако те правят грешки. И не само животните. Учителят отива по-далече, даже и растенията имат карма и тези, които се увиват около някои дървета, около някои цветя, около някои други растения и изпиват техните сокове, също ще плащат. Абсолютно всичко носи отговорност. Защото във Вселената всичко е живо, всеки атом е жив, включително и камъкът. Туй, че ние не можем да видим неговия живот и неговата история, това е съвсем друго. Във всеки камък има централен скрит атом, и в най-малкото камъче, и ако човек направи връзка с него, ще получи нещо много ценно. Това е друг момент.

  Сатана въпреки всичко си остава неразумно същество, защото той не притежава живот в самия себе си. Само Бог има живот. Сатана не притежава живот в себе си. Адам трябваше да се грижи за земята, но той сгреши и чрез непослушанието си той предаде земята на тъмните сили. Но Бог имаше план. Той имаше отдясно до Себе Си Син, Който трябваше да изкупи и да плати цената. Защото Бог беше справедлив. В една от по-следващите лекции ще говорим за тайната на скритата справедливост. В момента заради тези лекции аз продължавам да имам много врагове, макар че вече приятелите да са около хиляда, обаче и враговете ми са много. Тези, които не разбраха лекциите, продължават да се заканват, включително в това число и много опасни хора, и то такива, които воюват и с оръжие, търгуват с оръжие, деца, наркотици и т.н., не искам да изреждам. От много време ми се заканват, тъй като техни близки идваха на тези лекции и в София и продължават да се заканват и това ми коства допълнителни енергии и формули, за да се справям, макар че въобще не искам да се занимавам с такива неща, но трябва да се съобразявам с всичко. Но това е друг въпрос. Искам да кажа, че моите лекции не създават само истински хора, здрави хора, успели хора в живота, а създават и врагове. Но аз ще продължа да говоря по този начин, по който иска Учителят, и никога няма да изменя.

  Бог беше справедлив, защото Той имаше в Себе Си една велика Любов, не просто любов, а една Велика Любов, която впоследствие щеше да стане велика основа за всички разумни същества във Вселената. Адам изгуби живота си – става въпрос истинския живот – но Бог има изобилен живот и пожела да му го върне отново, защото законът на живота, т.е. да живеем, е толкова свят закон, колкото самия Бог. Това важи и за всяка тревичка, за всяко цвете, за всяко животно и за всяко същество без изключение. И така Бог изпрати своя Син на Земята, и то на територията на тъмните сили. И така в цялата Вселена висшите същества бяха концентрирани да наблюдават какво ще се случи. Христос беше изпратен, затова Той и промени календара, едно обикновено същество ако се роди, не може да се промени календара, да се нарече нова епоха. Това е Божият Син и Бог, Който променя света. Христос разкри величието на своя Отец, Неговия истински характер, разкри величието на Неговата Любов. Той живя по законите на Великата Любов и разкри точно какъв е неговия Отец. Христос разкри Неговия характер, защото самият Той беше сърцето на Бога. Тука няма сега да доказвам, че Учителят не е сърцето на Бога, а Духът на Бога и това е съвсем друг момент и за друго време и място. Сърцето на Бога беше слязло на земята, за да изпълни една велика мисия, която засяга цялата Вселена и всички същества, които наблюдаваха събитието. Христос показа, че Любовта е ключът към познаването на Бога. Вярата е само едно спомагателно средство, важно, но именно Любовта, Божествената Любов е ключът за познаването на Бога. Христос желаеше да бъде зависим от Бога. Именно от тази зависимост Той придоби силата на възкресението и самият Той стана носител на живот. Затова Учителят казва, че Христос носи изобилния живот и може да го даде на всеки, който има тайнството вяра. Не просто вяра, не вярата на църквите; трябва да кажа, че в момента в света има около шест – седем вида църкви, тъй като аз проучвам и тях, някои от тях са много напреднали, отказали са се от всички земни желания и слабости, молят се горещо да разберат мъдростта и някои от тях са израснали, имат вдъхновение, което за съжаление аз не го виждам в много окултни ученици. Имат изключителна вяра, много изчистена любов и тук става въпрос за едно три – четири хиляди същества от определени църкви в Корея, в Америка и т.н. Така че нищо не може да бъде подценявано, в някои области църквата наистина расте, и то в хубав смисъл, в най-хубавия и чист смисъл. Някой път може да ви запозная с тези същества, истински същества, които разбират наистина своя път.

  Сатана и Адам искаха независимост и получиха своето, Адам стана смъртен. И той все още търси еликсира на безсмъртието. А еликсирът се намира в закона, даден от Учителя: “Люби Бога повече от себе си”. Който иска безсмъртието – това е законът. И всеки трябва да го разбере. Ако един човек се посвети една година на този закон да го проучва най-дълбоко, той ще разбере тайната на безсмъртието. “Люби Бога повече от себе си.” Христос нямаше за цел да покаже своята тайна сила пред Сатана. Той можеше, но нямаше такава цел. Той имаше за цел да покаже величието на любовта и величието на доброто, истинското добро. Преди време ви казах думите на Учителя, Учителят казва: Ние не трябва да бъдем добри, а истински добри, абсолютно добри, т.е. без изключения. По-нататък когато ще говорим за тайната справедливост, ще видим, че скритата справедливост на Бога наказва и добрите, и злите. Не само злите, а скритата справедливост на Бога наказва и добрите. Защо? Защото това са добри в относителен смисъл и това наказание, тази справедливост идва да им покаже пътя към истинското добро, защото ние много често мислим “той е добър човек”, а не знаем неговия вътрешен замисъл, не знаем скритите му желания и намерения и много често лесно се произнасяме и казваме, че той е добър. Само че мярката за доброто е друга. Това е друг въпрос в другите лекции.

  От тука много ясно се вижда древното намерение на Бога, което показва, че Бог е наистина Любов. Оттук наистина се разбира, че Бог е Любов. И всички небесни същества трябваше да разберат това свято откровение, което се случи на Голгота: че Бог наистина е Любов и Бог пожертвува най-съкровеното от Себе Си, за да може да преобразява не само земята и хората, а и другите същества на другите планети, които са също в грехопадение. Това е всъщност тайната на откровението на Йоан. За нея сме говорили – за откровението – и след време пак ще говорим. Всеки трябва да разбере закона “Бог е Любов” и после който разбере, може да постъпва, както си иска. Но който е разбрал наистина, че Бог е Любов, той ще направи правилния избор. Той ще посвети живота си не на знанието, а на Любовта, на неизменната, на вечната Любов. Тогава истинското знание само ще го търси, а не той да го търси. Истинското знание ще му даде различаване. Защото който е избрал Любовта, ще има различаване, защото ще му бъде изпратена интуиция. Ангелите имат тази грижа да управляват човека чрез неговата интуиция. Сведенборг много хубаво обяснява как ангелите и хората се сливат, имат едно общо чувство, обща мисъл, това става чрез интуицията, чрез сливане, но това е друг въпрос.

  Сатана не можеше да предвиди величието на Любовта и въобще величието на Бога, пък и нямаше никакъв шанс. Сатана не можеше да предвиди това величие на Любовта, това величие на Божия план и величието на Бога. Защото Любовта и нейните пътища и дълбини, до които тя стига, стигнаха и до Земята, докоснаха Земята. Отговорът на Бога е в книгата на Йоан, трета глава, шестнадесети стих от Библията, (буквално, пак казвам, от тази Библия, която е ползвал Учителят, и аз също предпочитам нея да ползвам, старата Библия). Казано е следното: “Защото Бог толкова възлюби света – повечето от вас са го слушали този стих, чували сте го – щото даде Сина Своего Единородного, за да не погине всякой, който вярва в Него, но да има живот вечен.” Слизането на Христос, според Учителя, определя спасение не само за земните жители, но както казах, засяга цялата Вселена. Това е събитие на целия космос, на всички, които са участвували в онази реч и които са се отклонили. Тука те слушаха по друг начин. Защото в Божия Син е скрита тайната на предвечното намерение на самия Бог. Планът на Бога е по-дълбок от всичко, което се е случвало и което някога ще се случи. Ако по-нататък Учителят ми позволи, ще ви кажа нещо за тайния план на Бога и за Неговата стратегия. Бог промисля нещата – най-точната дума е промисля – много издълбоко и това е свързано с едно от тайните му имена, което е дадено от Учителя. Ще говорим и за тайните имена на Бога и по този въпрос подготвяме цяла книга, защото има много видове обръщения към Бога. Различните обръщения означават обръщане към различни видове сили от Неговия характер. В имената няма противоречие, те са стотици и всяко име означава точно към коя Негова сила конкретно се обръщаш. В случая говорим за името, което е дадено в еврейския език “Йова и ре”, и Учителят го ползува. “Йова и ре” означава: Бог ще промисли. Буквално означава: Бог ще промисли – но всъщност е нещо много по-дълбоко, но най-близкият превод е този. Бог е подготвил своя отговор отпреди основаването на световете, защото Той е, Който промисля. Това е една много древна формула и много дълбока. Ако човек всеки ден си кара тази молитва, тя е кратка: “Йова и ре”, това означава, че той призовава Бог да промисля за неговите задачи, за неговите решения, да му помага да взима по-правилни решения в живота си. Както казах, за тайните имена ще говорим. Много е важна чистотата на човека, чистотата на молитвата. Тогава обръщението вече е попълно. И затова има голямо значение как се обръщаш. Например дали казваш, както казах, “Йова и ре” или пък “Йова и рой” – това е друго тайно име, другото тайно име е “Йова шалом”,означава “Бог дарява мир”. Друго тайно име е “Йова рафа”, означава “Бог е изцелител” или “Бог е моето изцеление”. Значи призоваваш силите конкретно на изцелението. Има и “Йова шама” – една от най-дълбоките формули, за нея специално ще говорим.

  БЛАГОГОВЕНИЕТО - (втора идея за размишление)

  Според Учителя целта на ученика не е да се учи от Учителя, а да се домогне до свещено отношение към Него. Забележете тънката разлика. Защото от това се решава съдбата ви за хиляди години. Тука няма никакво подражание. Има нещо по-важно, което трябва да се разбере. Затова пак ще повторя. Целта на ученика – в една по-нова книга, която ще излезе след няколко месеца, тези неща ги обяснявам много надълго, даже книгата ще бъде много дебела, над триста страници, подробно за пътя на ученика във всички сфери – не е да се учи от Учителя, а да се домогне до свещено отношение към Него. Ако ученикът придобие това свещено отношение към Учителя, той ще се освободи от знанията на света – едно от нещата, от които ще се освободи – и ще придобие живот в дух и истина. Ще придобие съвсем друг живот. На земята това е незабележимо, ученикът няма да бъде познат така, както трябва. Истинските ученици са посветени. В България те са малко, но все пак те растат. Но той ще живее тайно в дух и истина. И после Учителят казва: Когато имаш вяра в себе си, ще познаеш своята душа. Но когато имаш любов към Бога, ще познаеш своя вечен път. Ще познаеш и дълга си тука конкретно на Земята. Няма да питаш: “какво да правя”, а просто ще познаеш. Но първо трябва да решиш тези въпроси. Когато имаш вяра в себе си, ще познаеш своята душа, висшата душа, петото тяло. А когато имаш любов към Бога, ще познаеш своя вечен път, ще познаеш и своя дълг на Земята. И после Учителят кава: Когато познаеш своята душа и своя път, Аз ще ти се изявя и ще осмисля твоя път. При тези условия Аз ще ти се изявя напълно – тука става въпрос за изявяване от друг род. Аз ще ти се изявя и ще осмисля твоя път. Тогава твоята душа ще има живот, говорим за Божествен живот, а твоят път ще има дух. Значи той ще бъде абсолютно непоклатим. Нито смъртта, нищо не може вече да спре такъв ученик. Когато ученикът е цялостно отдаден на Учителя, Учителят се превръща в отворена врата за своя ученик. Той става духовен поток и ученикът възприема благата, които се изливат от вътрешното измерение на Учителя. Тука вече става въпрос за шестото тяло и в известен смисъл за седмото. За да разбере една душа словото, което изнасям – това са думи на Учителя – тя трябва да има организирани Божествени желания. Докато има още земни желания, тя ще разбира оттук – оттам. Ще вярва, ще живее в приливи и отливи, ще се надява и т.н., но когато има организирани Божествени желания, тогава вече тя ще навлезе надълбоко в своя Учител, тогава ще бъде изпратен в най-лошия случай ангел, който да ръководи този ученик. Това е най-малкото, което може да се случи, най-ниското, най-ниската степен. Моята мярка за ученика, една от мерките е – след време ще говорим много за мерките – че на окултния ученик най-нисшата му степен трябва да е да се занимава постоянно с положителни мисли. Дали е пред прага на смъртта, дали има тежка болест, дали го е нападнало нещастие, дали има много проблеми, дали е уволнен от работа – най-лошото му нещо, най-ниското му състояние е постоянна положителна мисъл при всички условия. Оттук нататък, оттук нагоре започва ученикът. Оттук надолу не говорим за ученик, говорим за слушател, говорим за наблюдател и т.н., но това са съвсем други неща. Целта на знанието – казва Учителят – е смирението. Най-дълбокото знание, до което можеш да стигнеш, е да се смириш, защото другото знание няма да ти помогне наистина в света на Бога. Освен това е много смешно да отидеш при Бога със знание и да мислиш, че знаеш нещо. Ако имаш някакви дарби и способности, какво можеш да покажеш на Бога? Тези неща там не вървят, във висшия свят също не вървят. А тука понякога помагат на хората, но в повечето случаи пречат. Само дарба, която е посветена на Бога, донякъде просветлява човека, но не е това пътят, пътят на ученика е друг. Ще повторя. Целта на знанието е смирението, целта на истинското добро е здравето, т.е. който постигне истинско добро, ако му направят десет злини, ще отговори с десет добрини, ако отговориш с девет добрини и едно зло, вече не говорим за твоето здраве, за истинско здраве, не говорим, че имаш разбиране или че си ученик. Няма изключения. Целта на чистотата е устрем към светлината, т.е. жажда за истинска светлина. Чистотата се трансформира и се превръща в устрем за истинска светлина. А целта на любовта е обожествяване и благоговение към хората. Това няма нищо общо с уважението. Да уважаваш хората е едно, да ги обичаш – Учителят казва – е друго подобно. Да обичаш хората, това означава да ги изядеш, така както вълкът обича агнето, така и хората обичат хората и Учителят казва: Да те обичат по човешки начин, значи да те изядат. Тук става въпрос за благоговение.

Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.