ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ
833 резултата в 19 текста от 1 книги
КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СКРОЛНЕТЕ НАДОЛУ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

Елеазар Хараш – лекции
799 резултата в 17 текста от 1 книги

Елеазар Хараш – книги
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – интервюта
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – предговори
34 резултата в 2 текста

Елеазар Хараш за Старците
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – В Храма на Учителя
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш - Съставител - Из Словото на Учителя Беинса Дуно
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Словото на Учителя Беинса Дуно
Разширено търсене
1/9 страници, 1 - 100 от 833 резултата, за 'Елеазар'.
 1. Разбирането на живота е Път към Посвещението в Любовта. Знае се, че Посвещението в Любовта е Безсмъртие. (Ще обясня накратко.) Любовта е тясно свързана с Учението за Свободата. Но Учението за Свободата е най-дълбоката Окултна Бездна. (Все пак аз ще кажа нещо за тази идея.) И точно затова трябва да имаш Истинско Разбиране за Живота. Това означава, че само Будност никога не е достатъчна. Най-трудното нещо за човека е да се справи със свободата си. (В тази връзка ще обясня нещо.) Това е така, защото силата и величието на свободата е в това, че тя не ти посочва Път и методи, а те оставя сам да си ги намериш. Това означава: Доверие от най-висш порядък. (По друг начин казано.) Това означава, че трябва сам да станеш творец и сам да носиш своята отговорност. Свободата е твоя Път, двоен Път - към Бездната и разрушението. От една страна, Свободата е Път към Бездната и разрушението; от друга страна, Свободата е твоят Възход и твоята Вечност. Значи, както виждате, Свободата дава два Пътя. В тази връзка искам все пак да ви кажа, че Учението на Учителя не е дадено за своето време, а за всички векове, които са Път към Вечността. Ето защо ние не може да искаме то да стане масово учение и то няма да стане - в този живот ще го разберат само тези Души, които са Определени, а за другите - то ще бъде предмет на изучаване в бъдеще.

  ТАЙНИЯТ СМИСЪЛ НА ЖИВОТА - (Лекция 2)

  Казано е: В началото бе Словото - това означава В начало бе Бог или Мистичният Дух на Вечността, а само по себе си това вече означава, че Словото е необикновено Същество, и че то съдържа в себе си целият смисъл на Битието. (Става въпрос за Словото.) Това, което говоря главно се отнася за Словото и за Любовта. (Ще обясня.) Човекът на Любовта е също необикновено Същество. Той също съдържа в себе си целия Смисъл на Битието. В тази връзка искам да ви кажа, че Човекът на Любовта, когато го срещнете (може да го наречете Учител, любимо същество и т.н.), се превръща в съдба и Път за милиони Души. Но понякога един такъв човек слиза дори и за една Душа. Говоря за Посветени, които са незабележими. Понякога той може да направи специална жертва да слезе, да живее долу за една Душа, близко покрай нея, без да е обвързан. Това е така, защото Любовта претворява човешкото битие отвътре. В тази връзка ще обясня някои неща за Любовта и за любимото същество, в най-общ смисъл казано. Човекът, който обичаш, е могъща алхимия. Той те пренасочва във съвсем нов Път на развитието - в друг Път и в друго бъдеще. Ето защо съществата на Любовта стават смисъл за целия ни живот. Любовта дава на ученика невидими очи, или по друг начин казано: Този, който те обича, те променя. Това е Мярка, че Любовта е истинска, че говорим за Любов, а не за другите неща.

  Казва се още: „В началото Бог създаде небето и земята“. Тука накратко само ви загатвам, че в еврейския език се използва една дума: „Бара“ - тази дума има пет значения. Но, според Кабалата, и петте не отговарят. След време ще се спра да ви обясня значението на тази дума, която не фигурира в речниците, и която се различава от тези пет значения. Засега само ще ви кажа, че когато тази дума е произнесена, тя е произнесена от Бога. А другите значения - петте - са произнесени от Висши Същества. И вече разликата, смисъла и нюансите се променят. Така че тази дума има много специално значение и по-нататък, когато ще ви разкрия за тайния произход на животните и на човека, и за шестте дни, тогава ще стане по-ясно използването на тази дума. Значи: „В началото Бог създаде небето и земята“ - тука ще се спра по-подробно на тези думи „небето“ и „земята“. В случая „небето“ означава скритият или невидимият свят а „земята“ идва отпосле като видимост, или - видимият свят. „Небето“ - това е скритото дихание в човека и то символизира невидимия свят.

  В тази връзка искам да кажа още нещо: Най-великият миг в живота на ученика е да види Любовта, да види Неговото Лице, Лицето на Бога. Учителя казва: „Достатъчно е само един истински миг, и вече твоят живот коренно се променя“. (Тука ще обясня за каква промяна става въпрос.) Промяната се състои в следното, и тя се явява като Мярка, че наистина си видял Бога: Когато Го видиш, ти вече по никой начин, никога не може да искаш да имаш личен живот. Въобще тогава разбираш колко жалко е да имаш личен живот. (И затова, между другото, само ще ви кажа, че във вътрешните кръгове, които се подготвят тука, в София, в Шумен, и на две места в чужбина, лично аз няма да имам хора в тези кръгове, няма да допусна, които планират да имат личен живот. Те няма да са годни за най-високата работа за Учителя. Другите пак ще ги уважаваме, ще ги приемем, ще ги ценим, ще ги им помагаме, но те няма да са годни за една по-мощна Космическа работа, на друго поле, в Невидимото поле.)

  Пътят на Христос е Великото Учение на Любовта и това е необходим и неизбежен Път за всички времена. Според Окултната Наука: Любовта е над всички видове цивилизации и културни придобивки, защото тя има съвършен образ и е Начало на произхода. Но преди ученикът да навлезе във Великото Учение, той трябва да извърви Пътя на мълчаливия Вътрешен Подвиг на себепознанието. В тази връзка искам да ви кажа, че този Подвиг е повече от всички науки и религии. От друга страна, някой път може да се спра, да ви обясня, че себепознанието отива по-далеч и от самия Подвиг, но това е друг въпрос. Себепознанието е ценно, защото в него умират всички астрални, т.е. всички непотребни желания. Тук човек се домогва до Величието на своя Дух. (Значи при себепознанието няма познаване на Бога, а на своя Дух). Духът е велик, защото в него няма и помен от личен живот.

  Силите, които са действали в Сатанаил, са били в началото си Божествени, но при слизането си, те се поляризирали и с това са станали негативни, защото на тях им е била дадена друга посока. Затова те са започнали да сгъстяват субстанцията и така се е създал видимият свят. Това е станало в седем дена, които са седем Космически периода, в които се е създал физическият свят. Сатанаил е отрицателната творческа сила на Бога. Сатанаил, който в последствие е става Сатана, не е самостоятелен Бог, а изпълнител на Божията Воля. Това означава, че чрез отрицателните сили в битието, Бог е създал видимия свят. Това е сила, която сгъстява материята и я принуждава да еволюира. Греховната плът е създадена от отрицателните сили на битието, а Душата е вдъхната от Бога. За да се освободи човек от тази греховна плът, Душата трябва да я одухотвори чрез добродетелите. Това е единственият начин, по който Душата може да се избави.

  Науката си е наука, религията си е религия, но добродетелите са Истинският Път, по който трябва да се мине. И колкото повече се одухотворява човек, толкова повече злото се обезсилва. Бог първо е създал материята, от която е произлязло злото (След време ще говорим за това създаване, защото тука става въпрос за три вида материя, но тука няма да се спирам на този въпрос.), но понеже това зло и тази материя не могат да организират света, тогава е бил създаден вторият Принцип, който одухотворява и освобождава пленената Душа. Вторият Принцип е Словото. Така че Богомилите са точни и то много точни, но все пак - трудно разбираеми, защото са херметици. Те са дълбоко окултно общество, и затова все още не са разбрани, и няма да бъдат разбрани, защото тези Тайни на Окултното Учение няма да бъдат изнесени. Тука, което ви говоря повече е като загатване.

  При Бог се отива с Любов и Смирение. За да разбереш това, трябва да мислиш духовно. Едно кратко обяснение: всяко нещо, за което разсъждаваш без Любов, е празно дело. Няма значение дали много разсъждаваш, това е Мярката. Щом обичаш истински, тогава Словото навлиза в твоя живот… (Това го казвам, защото искам да ви обясня една разлика, а тя е много важна - между Словото и знанието.) Щом обичаш истински, Словото навлиза в твоя живот а щом не можеш да обичаш, тогава се занимаваш със знания. Това означава, че твоята воля трябва да се насочи към Любовта на Бога, защото Любовта към Бога е методът, който определя вечната и неизменна връзка с живота. Тази неизменна Любов е най-чистата храна в битието. Ако волята на човека не се насочи изцяло към Любовта на Бога, той постепенно става на камък (става въпрос за втвърдяването на субстанцията). Всичко това означава, че Любовта е сътворена (думата „сътворена“ е условна), за да търси Мъдростта. Любовта е посоката към Вечността, а Мъдростта е необходимото, защото без Мъдрост ти не можеш да съградиш Вечността в себе си.

Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.