ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ
648 резултата в 21 текста от 1 книги
КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СКРОЛНЕТЕ НАДОЛУ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

Елеазар Хараш – лекции
627 резултата в 19 текста от 1 книги

Елеазар Хараш – книги
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – интервюта
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – предговори
21 резултата в 2 текста

Елеазар Хараш за Старците
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – В Храма на Учителя
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш - Съставител - Из Словото на Учителя Беинса Дуно
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Словото на Учителя Беинса Дуно
Разширено търсене
1/7 страници, 1 - 100 от 648 резултата, за 'Елеазар'.
 1. ДУШАТА РАЖДА СМЪРТТА, ДУХЪТ РАЖДА ЖИВОТА - (Първа идея за размишление)

  Мистична идея на Учителя - една сложна идея, затова тя се нуждае от обяснения. Душата се отличава по това, че тя внесе смъртта в живота. Учителя казва: Тя е виновница за смъртта. Духът пък е внесъл живота. Както хората умират - Учителя казва - те живеят по законите на Душата, а когато живеят, то е по законите на Духа. Когато Бог направи Адама, остави го сам в рая. Следва едно обяснение. Бог вложи жива Душа в него, но той като не можа да задържи тази Душа в себе си, извади я навън. Жената е тази жива Душа, която Адам извади извън себе си и така се създаде смъртта. После Учителя задава въпрос и отговаря: Какво нещо е смъртта? В смъртта човек научава велики неща. Когато дойде смъртта, човек започва да мисли за Бога и за живота. А щом дойде животът, хората започват да мислят за по-леки работи. Следователно, всеки ден Душата мени формите си и това сменяване ние наричаме смърт. Душата не е дошла още до една постоянна форма, не е завършила своето развитие. На нея й предстои да мине през още милиони форми (става въпрос за Душата) и когато дойде до последната форма, тя ще приеме безсмъртието и чак тогава ще се слее напълно с Духа. После Учителя казва изключителните думи: И тогава няма да има вече Душа и Дух. И после отговаря какво ще има: Какво ще има? Вечният живот ще излезе на сцената.

  Значи: това са седемте фази на просветлението, които завършват накрая с Да бъде светлина! Изразът Да бъде светлина е една много дълбока и Окултна идея и още по-точно - Кабалистичен израз, в него е скрито Тайното Име на Бога, което е прикрито и се изразява с този стих Да бъде светлина! Понеже името се е скрило и изразеното е: Да бъде светлина! Според Кабалата Вселената се е подготвяла милиони години, за да приеме и да получи Божествената дума, а заедно с нея и великото осветяване. Значи, когато говорим за Да бъде светлина, ние говорим за Великото Име на Бога, което е отправило своята образуваща и изкупителна дума, а тя се е проявила точно като Светлина, която се разтваря от Мистерията на етера. От този момент нататък (става въпрос от момента Да бъде светлина), материалната вселена е започнала постепенно да се разгръща в своето съвършенство. Това означава, че Тайното Име съдържа в себе си Божествените извори на живота. В сътворения свят това е същественото - животът, но в Несътворения свят има едно друго лице, което е по-съвършено от лицето на живота. Разбира се, според Учителя за това се изисква Истинско виждане, а според него Истинското виждане е Дълбоко Знание. (Тук нямам пред вид за отваряне на третото око, защото третото око е много бедно за тези по-дълбоки Мистерии.) Значи: Истинското виждане е Дълбоко Знание.

  Първо: човекът е най-съвършеният образ в цялото Творение (тук говорим специално за Творението), защото в него са всички Космически възможности за проява. Постепенно ще обясним тези неща. Това означава, че човекът е най-явният символ на десетте сефирота, т.е. той обхваща всички светове и това е свързано с Пътя на неговото развитие. В тази връзка ще обясня някои работи. Първо: вътрешната същност на човека е чиста, както всички Първични излъчвания, по друг начин казано: както всички прототипи от Дървото на живота. Това означава, че то е свързано с Ацилут (в Кабалата това се нарича Ацилут, светът на сиянията) и означава всички Първични и Вечни сияния. И още нещо: човешкото същество е главната пресечна точка на сефиротските лъчи във Вселената - става въпрос за всички Ангелски йерархии. И затова Кабалата казва, че чрез думите на човека се излъчват най-големите богатства на Божествения свят. В тази връзка ще обясня нещо. Във Висшия свят богатството се определя от излъчването.

  Божият глас е този, който носи истинското равновесие. (На друго място аз ще се спра повече по този въпрос, но засега само ще ви подхвърля, ще ви загатна, че Божият Глас стои по-високо, ако някой чува този глас, точно Божия Глас, а не друг глас - този Глас е над всички дарби и способности, той е по-важен от тях. А пътят на неуравновесените сили е винаги насочен към хаоса и разрушението.) Значи, казахме, че Божият Глас носи истинското равновесие. А пътят на неуравновесените сили, са винаги насочени към хаоса и към разрушението. Примерно, ако някой от вас развие ума си и е много интелигентен, аз му препоръчвам да не чете толкова книги, а да започне да работи върху устройството на чувствата си, постепенно от там да се прехвърли и на волята си. Значи, ако някой е развил много сърдечност, Учителя казва, че има хора с прекалена сърдечност, такива трябва да започнат да развиват ума си. Когато умът и сърцето се пречистят и хармонизират, волята ще се включи, Духът ще я включи, ще стане много силна и ще се образува равностранният триъгълник - тогава вече може да говорим за истинско равновесие. Сега в окултизма ще срещнете хора, които имат много остър ум, много схващат нещата, но имат много изопачено сърце или пък много слаба воля и все нещо не достига. И те продължават да развиват ума си, и умът става за тях все по-голяма опасност и отклоненията стават по-големи. Давам ви тази идея за размишление, тези, които имат по-развит ум да наблегнат на другото да развиете другото, уравновесявате. А тези, които имат по-голяма сърдечност да почнат повече да четат и да мислят повече за менталния свят. Както ви казах: за неуравновесените сили, са винаги насочени към хаоса и разрушението - това е мястото, в което съществата загиват. Това означава, че неуравновесените сили са винаги обречени. Затова в Кабалата Първата наука, която се смята за най-важната, е Науката за равновесието. Може човек дълго време да е спокоен, обаче ако няма истинско равновесие между ума, сърцето и волята си, в момент на карма, и на големи изпитания той ще се окаже, че е бил много далеч от равновесието. И вие ще се чудите как толкова години този човек беше толкова спокоен и приятен, даже прегръщаше животните, и в един миг се оказва, че той няма нищо общо с равновесието, със спокойствието, и т.н. Значи, както казахме според Кабалата Първата Наука е равновесието. Това е Наука, която се превръща в ключ към Висшите Науки (значи от тука се започва), въобще към всички науки, а те слизат от Невидимия свят. Те са извън астралния свят, където много хора още блуждаят. От тук се започва.

  Четвъртият, най-хубавият начин, даден от Учителя е следният, с много прости думи: Този, когото обичате, не му отнемайте товара, т.е. страданието, мъчението и т.н. Най-хубавото, което можете да направите за него е да не се съмнявате в него. Много прости думи, както виждате, но те играят голяма роля. Значи и формули, и пост и всичко ще се обезсмисли от най-малкото съмнение. Най-хубавото, което може да направите е да не се съмнявате в него, защото чрез Вярата в неговото подсъзнание тече жизнена сила, жизнена струя, която му дава увереност в себе си - много важен момент и някой път той остава незабелязан. Ако трябва малко да продължа тез думи на Учителя, ще кажа още нещо: Ти можеш да помогнеш на един човек, който обичаш, при едно условие - ако можеш да го изтърпяваш докрай, безусловно. И настина, ако можеш да го изтърпяваш до край, значи - силата на твоята Любов... Защото: Търпение до край - това е силата на Любовта. Ако можеш да го изтърпяваш до край, значи наистина можеш да помогнеш на тоз човек, иначе всичко друго отпада. Ако трябва още да продължа нататък, да задълбочавам, ще кажа следното, че: Ако имаш Търпение, Вечността е твоя. Пак прости думи, но върху тях може да се медитира, да се преоткриват.

  Предназначението на злото, като Космическа сила, е да се движи обратно на Доброто, а по този Път Доброто се утвърждава в своите вътрешни прояви (Значи, както виждаме: за Доброто това е добро) и така съществата се съхраняват. Според Окултната наука лошият човек се движи по пътя на друга еволюция, това означава, че той няма избор. Тука на кратко ще обясня защо няма избор. Ако и на вас се отнеме свободната воля един ден, след като дълго сте злоупотребявали с нея, и вие няма да имате избор, и вие ще действате като злото. Ето защо, когато лошият човек вземе нещо, той е доволен - все трябва да е доволен от нещо, за да не се разруши съвсем. Това доволство е един малък влог в неговата каса, т.е. в неговото подсъзнание. По друг начин казано, когато злото минава през хората, то прибира своето и с това помага за очистването на доброто. Ето защо злото не може да се унищожи - Бог не допуска това.

  Бог не допуска злото да се унищожи, докато то не изпълни своята мисия. В тази връзка ще ви обясня още нещо. Когато злото те измъчва, то е дошло да те освободи от твоите нечистотии, значи то ти е дошло на помощ. Става въпрос за скритите зародиши, за скритите нечистотии, т.е. то ти е дошло на помощ, а не е случайно явление, както някои мислят. Освен това, искам да ви кажа че, когато... (този закон е много деликатен), когато злото те измъчва, това е една много специална жертва от страна на злото, защото то иска да се откажеш от своите скрити нечистотии. Но ако ти се озлобиш срещу злото, то ще те вземе при себе си в своя ад. Разбира се, тук мога да допълня, че ако си буден, и в ада е добре, защото има две степени, които са по-лоши: следващата е пъкъла, а още по-следващата е Бездната. Ако някои от вас са в ада, да благодарят, че не са в пъкъла. И още по-лошото, както казах, в Бездната, защото там вече няма да имаш съзнание, в Бездната работят най-суровите закони на битието. Според Учителя, ако злото не беше допуснато в света, хората щяха да се задушат в своя застой. Злото подтиква към активност.

  Преди да продължа с идеята, една кратка история ще ви разкажа от Брат Михаил, за да видите, че този, който няма много добър Учител, точен Учител, къде отива. Ще я разкажа със свои думи, но идеята е точна. Брат Михаил разказва за един случай в България, за един поп, който се оженил и който се смятал за много съвършен, бил сигурен, че ще отиде в рая. За жена си смятал, че тя е много несъвършена и за нея няма такъв Път. Случило се така, че той умрял, заминал директно в ада. Малко по-късно умряла жена му, отишла в рая и започнала да го търси, но не могла да го намери. Накрая поискала от апостол Петър ключовете за ада, да го намерят и да му помогнат. Намерили го в ада, в един голям казан, само главата му стърчала и водата кипяла. Жената много го съжалила, но той не искал да го съжаляват и казал: „Аз съм добре, не ме съжалявай, защото стоя на главата на владиката!“. Значи, има дълбочини на ада. Значи, както виждате: когато твоят учител е от черното братство, накрая ще го възседнеш, за да може всички да учат своите уроци, но всичко това става в ада. Не съм решил да го коментирам, само така го оставям по свобода, но той си има своя много дълбок, скрит смисъл.

  Първо: Свещеният огън в миналото не е могъл да бъде видян и чут. В тази връзка ще обясня някои неща. Според Окултната наука в един Мистичен процес от дълбините на страхотната и Тайнствена Вечност и сред необятното и ненарушимо мълчание и Окултен размисъл, Бог е излязъл навън и е родил първия звук: това е буквата А - това е първата буква искра. Може да се каже също и първият тон на живота, това е буквата А - Водачът в почти всички азбуки и според Учителя, това е буквата на Светлината. Тази буква искра е живеела Тайно в лоното на вечния и свят огън. Тази буква искра е живеела в Мистичната област на Свещения огън. Именно от този огън се е излъчила тази буква звук, самотна и триумфираща, за да разбуди живота. Това е едно старо предание. От тази буква искра са се излъчили още много букви искри в различни сияния, облечени в сила и Светлина. Според преданието, от всеки атом на тези букви се родиха нови звукове и нюанси на живота. Това означава, че буквите са живи същества.

  И така, всички букви полетяха във всички посоки и изпълниха тайнствено Вселената и Безкрая. Тази красота от звукове и искри беше едно отражение от Душата на Древния Дух - това е Кабалистическото предание. Първият звук беше АУМЪ и от това Първично излъчване се създаде идеята за Великото Цяло. Кабалата казва, че всички букви, със своите тайнствени сили и излъчвания станаха дихание за Душата, дихание за нейния Път. От друга страна, буквите искри се превърнаха в музика за Душата и от този ден всичко беше станало, според Кабалата, възможно. И животът тръгна по своя Мистичен Път, т.е. животът се разля в битието и животът вече имаше своята цел, и своя дълъг Път към лъчезарния замисъл на Древния Дух, от Който се роди Душата. Тази Първична Душа беше пълна с излъчването на живота - така е било в Началото. Същата тази Душа по-късно трябваше да слезе и слизайки, срещнала пустата земя и нейната неустроена и студена същност. Душата се посели в плътта и слезе в един неустроен свят, за да устрои себе си, за да може да се върне в Първичния звук на живота.

  Силата на живота се крие в самото качество на живота и в качеството на Радостта, на Пълнотата. Ако имаш Пълнота, за Паневтритмията може и да няма място в живота ти. Но ако нямаш Пълнота и много да играеш, говоря и за много видове бойни изкуства, няма полза, но има хора, които получават нещо от това. Тук наблягам на Пълнотата на живота, на Пълнотата на Радостта, т.е. за предпочитане е да изиграеш един детски танц, но да участваш цялостно, дори да паднеш като дете, но да имаш нещо цялостно, т.е. да играеш с ума си, със сърцето, с Душата и с Духа си, отколкото само да подражаваш, да развиваш нещо от ума и сърцето си, но да не бъдеш Цялостен. Наблягам на Цялостното Съзнание, т.е. всички съзнания на човека трябва да участват. Ако тези неща се внесат в Паневтритмията, това е също хубаво. Но пак наблягам: Пълнотата на живота, начинът на живот, начинът на мислене изпреварват всички видове науки, които... в това число и Паневтритмията, бойните изкуства, Учението на Щайнер и неговото движение, и т.н. Значи, това, към което трябва да се стремим е начинът на живот и начинът на мислене, това е Първата Наука, после всички други науки вече имат значение. Ако ти нямаш начин на живот, тогава каквото и да говориш, с каквато и наука да се занимаваш, няма значение. Трябва да разберем кое е първо и да погледнем към своя скрит вътрешен живот, който е за цялото Небе открит. Ученикът трябва да погледне първо към този въпрос, после вече може да играе Паневтритмия и други неща. (Това беше между другото.)

  Първичната музика беше самият живот на Душата, но тази музика беше изградена от чистото и върховно Слово на Древния Дух. Кой долавяше тази музика, за кого беше създаден нейният говор? Кой познаваше Мистичния език на тази върховна музика? Отговорът е: Душата. Само Душата може да съзерцава Мистично Висшата Сфера на живота, защото тя е излязла от него, от живота, от хармонията на сферите; защото Дървото на живота беше нейната слънчева родина. Според Окултната наука животът е една сфера, в която има такава Духовна Пълнота и Светлина, че всички черпят от това изобилие, а то никога не свършва. (Тука говорим за Дървото на живота.) В тази връзка ще обясня нещо за живота от Окултна гледна точка. Това, според мен, е една от най-богатите думи и идеи в българския език - думата Животът. Животът е тайнствена Духовна сфера, тука бурята идва, за да си почине, тя няма друго място за почивка. Имам предвид и психическите бури, защото на друго място за тях няма условие. Освен това, и най-черната омраза, когато влезе в областта на Живота, се превръща в тиха усмивка.

Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.