ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ
2334 резултата в 69 текста от 3 книги
КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА СКРОЛНЕТЕ НАДОЛУ КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

Елеазар Хараш – лекции
2133 резултата в 66 текста от 3 книги

Елеазар Хараш – книги
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – интервюта
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – предговори
201 резултата в 3 текста

Елеазар Хараш за Старците
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш – В Храма на Учителя
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Елеазар Хараш - Съставител - Из Словото на Учителя Беинса Дуно
0 резултата в 0 текста от 0 книги

Словото на Учителя Беинса Дуно
Разширено търсене
1/24 страници, 1 - 100 от 2334 резултата, за 'Елеазар'.
 1. Кабала ни казва, че Той е обвит във воала на Своята Универсалност. Въпреки това, въпросът какво е Бог съществува само до един определен момент. Това е моментът в който познаеш себе си. Когато познаеш себе си, въпросът какво е Бог изчезва. Посветените казват, че Той е Върховната Светлина в Хокма или Универсалната Мъдрост, а тя е твърде ослепителна и ако ти не си придобил трите аспекта, които са Любов, Мъдрост и Истина, т.е. трите деца на Бога, тогава Той е твърде ослепителен за да се покаже директно на световете (световете означава съзнанията). И тази Универсална Светлина поради неспособността да се възприеме, се възприема погрешно като тъмнина. Докога ще трае това? - Учителят отговаря: Докато се изработи върховната чакра. Това е най-висшият център: Любов към Бога в космически мащаб. Тази чакра е свързана със седмия печат в Библията и това е свързано директно със седмата раса. По законите на Учителя истинският живот започва след приключването на седмата раса, шестата и седмата раса са само подготовка.

  Посветените казват, че Той е Върховната Светлина и тази Светлина общува само със себе си. И същевременно тази Върховна Светлина слиза и осветява пътя на любящия. Учителят на едно място в лекциите казва: „Когато ви запаля вие никога вече няма да изгаснете“. Кабалистически това означава, че когато Върховната Светлина те докосне ти ставаш универсален. Това се отнася до ученика, докоснат е неговият дух. Ученик е този, който гони непрекъснато своята цел. За да постигнеш своята Универсална Същност, която е скрита в израза „образ и подобие“, трябва да се отдадеш тотално на Хокма или Универсалната Мъдрост. От гледна точка на Кабала, така отдадените на Хокма надрастват дори и предаността. Тази Хокма, която е Универсалната Мъдрост е винаги извън обсега на ума и ще остане винаги извън него. Древното предание на Кабала е извън всяко търсене на ума. Когато умът стане господар на живота на човека, тогава целият живот на човека се обърква и човек от образ и подобие става жаба, която слиза в блатото и се опитва да пее. Учителят казва: Няма образ и подобие в блатото. Първо трябва да излезеш от блатото, т.е. от греха, а образът и подобието е чистата и огледална призма, в която Творецът се оглежда.

  Кабала и Учителят казват: Любовта е живот, Любовта е мистична река, Любовта раздава живот. Казано е в библията: От Едем изтичаше река, за да напоява рая. Животът на рая, това е животът на Любовта. Да бъдеш истински обичан, това е свещен въпрос, защото това е насочване на специална енергия към тебе, това е енергията на Бога. В Кабала се смята, че Едем това е синоним на Кетер, а Кетер това е Любовта. Любовта е която напоява рая. Раят, според Учителя, това е синонимът на душата. В Кабала се казва, че Любовта е майката на живота, в Любовта тече живот и в този живот няма край. Животът това е синоним на пълнотата и изобилието. Посветените казват, че животът е най-пълен в тишината. Това не е тишината и мълчанието на обикновения човек, а тишината и мълчанието на посветения. Животът е мястото, където сияе тишината. Посветените казват, че тишината е мястото където се прекъсват гласовете. Това е мястото, където гласовете се заличават. Там където има много гласове и там където много се говори, това е мястото на наказанията и изкупленията. В тишината ти се познаваш, а това е същественото. Себепознанието е същественото, защото ако не се познаваш не можеш да имаш истинско мнение за нещата. Непознаването е едно особено слизане надолу. Кабалистически това означава, че когато Светлината се е разложила тя е слязла в един много по-нисш свят, който е наречен умствен или ментален свят. Това е светът на бедния ум и неговите ограничения. Това слизане е един символ, това е едно символично раздробяване на Вечната и Неограничена Светлина. Бог е извън границите. Посветените в Кабала казват, че понеже е Безграничен, на Него не Му са необходими граници. Границите за ума и за света са необходими, защото ако няма граници щеше да има само Безкрайност, която щеше да бъде унищожителна за ограничения ум. За бедния ум са необходими граници, за да не се изгуби в Безкрайността. Посветените в Кабала казват, че лицето на Безкрайността е страшно за всяко ограничено съзнание. И нека засега това бедно и ограничено съзнание да си живее в своята малка къщичка. Тясното е винаги свързано с ограниченото съзнание, а разширението е метод на Любовта. Тук е уютно за него, докога? В Библията е даден отговора. Христос казва: „Аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас“. Това жилище е духовното тяло, което е извън всякакви граници.

  Идея за семката според Кабала: Тъмнината е граница. Например едно семе покрито от земя е всред тъмнината, но вътрешната сила в него, която е силата на Светлината го извежда. Значи скритата Светлина го освобождава и това е Божията милост и Неговата Любов (милостта на Бога към семето). Любовта е неговото спасение и затова Учителят говори най-много за Любовта, тук окултните сили в човека се разрастват. Най-силният метод за развитие на окултни сили според Учителя е методът на Любовта и същевременно е и най-лесният. Любовта е неговото спасение (на семето), Любовта е неговият изход, Любовта е изход от тъмнината. Дълбокият живот вътре в семето е извън границите. При повърхностния живот ти винаги ще живееш в ограниченията. Дълбокият живот отстранява ограниченията. От кабалистическа гледна точка истинският ученик живее и в Кетер и в Хокма, т.е. и в Любовта и в Мъдростта. Когато те са съчетани се образува Голямото Лице, което е Истината. Това е Лицето на волята. Истината е съединение на трите Лица и само тя обхваща Универсалното Същество в Неговата Безкрайност, при все това Хокма, т.е. Мъдростта си остава Неговата Универсална Воля. От гледна точка на Кабала понятията Любов, Мъдрост и Истина не са подредени като йерархии, а те са едно цяло. Те нямат, от кабалистическа гледна точка, йерархическо разделение. Любов, Мъдрост и Истина се смятат за едно цяло, неделимо. Най-висшият израз на волята трябва непременно да е един чист израз на Мъдростта, за да може Той да се прояви. Тези три аспекта Любов, Мъдрост и Истина образуват Абсолютната Реалност и те държат в себе си всички тайни, а в тайната се заключава Неговата Реалност. Затова в Кабала се казва, че Бог е тайна в тайната. Неговото Универсално Лице е животът, но илюзията не дава разбиране за Духа, а оттук и за живота. Например, от гледна точка на Кабала, раздялата между хората е винаги дълбоко ефимерна, т.е. фиктивна, но ако илюзията е в тебе, тогава в раздялата има тежест. Ако тежестта е много голяма значи илюзията е много голяма. Неговото многообразие се събира накрая в Неговото Единство. Влизането в Единството се осъществява чрез Върховната Хадира (равнозначно на Самадхи, Универсално Проникване, Върховното Сливане). Това Върховно проникване, според Кабала, се смята за едно чисто и духовно светлинно изливане на Духа в човека.

  Голяма Мъдрост се крие в идеята за допускането на двата пола. Защо? - За да има търсене на другия. А кой е този другият? - Без този другия няма търсене, няма тайна и няма Реалност, а Реалността е недвойствена. Тогава какво търсиш ти? - Отговора е: Себе си. Търсейки другия ти трябва да намериш себе си. Кабалистически това се нарича себепознание или себенамиране. Другият това е тайна, другият който търсиш е Бог и като го намериш в себе си другият изчезва. Какво търсиш? - Кабала отговаря: Това което търсиш е Божествената Вроденост. Да намериш и познаеш себе си, това е краят на търсенето. Тогава змията захапва опашката си и става кръг, кръгът е символ на Вечния живот, защото тогава ти свързваш началото с края. Според Посветените в Кабала да познаеш себе си, значи да станеш Светлината на света. Бог се разкрива само в същността на етера, т.е. в есенцията на Любовта.

  Ученикът трябва да повиши преди всичко изискванията към себе си и ако той е чист и искрен в своя стремеж, то всеки ден в живота му ще се прибавя нещо ново, което ще го води към ново просветление и към ново измерение на нещата. Ако ти си искрен към себе си, тогава Духът ще ти казва всяка година точно какво се иска от теб. Ето защо е важна искреността към себе си. Това означава, че искреността към себе си определя и отношението на Духа към тебе. Искреността към себе си е важен път към познаването на себе си, а това води до познаването на причините и последствията на нещата. Който познае себе си прекратява смъртта и преражданията си в света. Ти можеш да познаеш себе си само когато го желаеш цялостно, а според Учителя да желаеш цялостно едно нещо значи да го постигнеш, защото цялостното е от Духа. Смъртта и страданията трябва да се използват. Това означава, че чрез тях съзнанието трябва да израсне на още по-високо ниво. Само който познае себе си влиза в Святата Тайна. Това преведено означава, влиза в плана на Вечния живот.

Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.