ЕЛЕАЗАР ХАРАШ – ИНТЕРВЮТА

ИНТЕРВЮТА - 2016г. - ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ЧИСТОТО СЪЗНАНИЕ Интервюта с Елеазар Хараш през 2016 г. - Борислав Борисов (Интервюиращ) Елеазар Хараш