ЕЛЕАЗАР ХАРАШ - СЪСТАВИТЕЛ - ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО

ВСЕМИРНОТО БРАТСТВО И ДВЕТЕ ЛОЖИ Из Словото на Учителя Петър Дънов и Елеазар Хараш Съставител Елеазар Хараш