ЕЛЕАЗАР ХАРАШ - СЪСТАВИТЕЛ - ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО

ВЕЧНИЯТ ЗАВЕТ НА ДУХА Послание към учениците - 22 Март 1939г. Словото на Учителя Петър Дънов