ЕЛЕАЗАР ХАРАШ - СЪСТАВИТЕЛ - ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО

КНИГА НА МЪДРИТЕ ПОУЧЕНИЯ Из Словото на Учителя Беинса Дуно - Приказки, легенди, митове, притчи, разкази, истории и случки. КНИГА 1 - Съставител Елеазар Хараш