ЕЛЕАЗАР ХАРАШ - СЪСТАВИТЕЛ - ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО

ПЪТЯТ КЪМ СВЯТАТА ИСТИНА - УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО АЛБУМ - Представен от Елеазар Хараш