ЕЛЕАЗАР ХАРАШ – ЛЕКЦИИ

КОСМИЧЕСКИЯТ ЕЗИК НА БИБЛИЯТА Откровенията на Йоан - Книга на вътрешните тайни - Лекции, държани във Варна и София - 1994 г. КНИГА 1 - Елеазар Хараш