ЕЛЕАЗАР ХАРАШ – ЛЕКЦИИ

АТЛАНТИДА И ТОЛТЕКИТЕ Окултни лекции, държани от 2006 г. до 2018 г. КНИГА 2 - Елеазар Хараш