ЕЛЕАЗАР ХАРАШ – ЛЕКЦИИ

АТЛАНТИДА И ТОЛТЕКИТЕ Окултни лекции, държани от 1994 г. до 2006 г. КНИГА 1 - Елеазар Хараш