ЕЛЕАЗАР ХАРАШ – ИНТЕРВЮТА

ИНТЕРВЮТА - 2024г. Интервюта с Елеазар Хараш през 2024 г. - Борислав Борисов (Интервюиращ) Елеазар Хараш

< 4 / 5 >

На Голгота Христос тайно е сияел. Силата на Голгота е Любовта, а не Страданието!


10.05.2024  г.

Здравейте Учителю на Любящата Сърцевина. Каква е темата която сте ни подготвил днес?

Бог и Христос. Ще го разглеждаме от гледна точка на Суфи и други гледни точки. Бог е влизал в Христос, и преобразявал вътре в Него, Бог е Всепроникващия. Ибн Араби казва: Христос е Синът на Духа (после обяснявам). Бог е създал тялото на Христос от жена без мъж. И Адам е бил създаден без земен баща и без жена - пряко. Мелхиседек също е създаден така. Тук се сещам да ти кажа: Ти си същество от преди майка си и баща си. Те не са те знаели, като си слязъл при тях, не знаят какво ще се роди, някакво чудо е, но те не са знаели. И аз съм бил преди... въобще, родителите не знаят какво ще се роди, но детето е преди тях... то си е... И Христос казва на едно място: “Аз съм преди Аврам”, там... те защото мислят, че родители има... както и да е.

Така, значи: И Адам е бил създаден без земен баща и жена - пряко. За Бог това не е трудност и не зависи въобще от мъж и жена. Бог е Целостта, Цялата Енергия и Той може да Ражда Цялостно. Даже сещам се и за русалката, без мъжка русалка - директно Бог образува съществата. Въобще, както иска, така ражда. Той е Създателя на всичко. Тялото на Ева е създадено от мъж - без жена. И още, Бог е създал тяло от мъж и жена, и това са наследниците на Адам и Ева - човечеството и хората. Някой път може нищо да не се роди, дори от мъж и жена, защото зависи дали Целостта на Бога, виж колко много варианти има. Всичко е в Неговите ръце! Както реши - казва Ибн Араби - така създава! Значи, Ева е била създадена само от мъж, а Христос само от жена - пряко от нейната утроба. И Ибн Араби казва, че тялото на Христос не е било създадено преди вдъхването на Духа в Него. То е било създадено в самия миг на вдъхването на Духа, и затова Той е Син на Духа.

Неговия Дух на Христос е Неговата Същност, и за това Той не е създание, което търси Духът си, а Той е Дух - пряко въплътен. Пряко въплътен Дух, а не форма, в която частично има дух, който търси Духът си и т.н., ако въобще го открие. Чистия Дух е чист, същностен живот, и те са неделими и са без смърт - в Целостта няма смърт. Ето защо, когато Духът на Христос докосне нещо, то оживява, защото Той е Същностен. Той е Дух на живота, но това докосване, не е независимо от Бога. То се случва, когато Бог позволява. Всяко действие се случва, с позволение на Бога, а Христос е Чистия Дух, Проводник, а Бог е Правещия всичко.

Гносисът казва, че нашата Същност не принадлежи на този свят, нито на космоса - те са вторични. Бог е дълбоко, реално Съществуващият. Абсолютът е по-дълбоко нещо (това е друга тема)... Бог е дълбоко и реално Съществуващ, Той е самият Дух на живота, а Христос е създаден като Врата, макар, че всичко е врата за Бога. Бог е дал на Христос Тайната да дарява живот, без Христос да знае как се случва Тайната. Тази Тайна е забулена в Мистерия. Христос върши чудеса, без да знае Тайните Действия на Бога, защото Бог е Създателят и на Христос и на живота. Христос е чиста духовна енергия, в която влиза Божията сила. Квинтесенцията на всичко е само Бог, и само Бог е Дарителят на живот.

Тук сега мога да ти докажа, ако обичах доказателствата, че Христос е безсилен без Бога, и защо е безсилен, но няма да се спирам, нали... Значи, Бог е Дарителя на Живот, и Той Го е създал. Христос символично е умрял два пъти (това е все Ибн Араби*). Като слиза на Земята в тяло, в ограничение, това е смърт, и преди да излезе от тялото си и да възкръсне - пак. Но, Той е бил преди тези ограничения, когато е бил в Бога.

Христос е Слово на Бога, и сам Бог си го е създал, за да действа когато си иска чрез него, според своя замисъл, който замисъл е създаден още преди раждането на Христос. Христос дълбоко не е знаел, че е създаден дълго време. Между другото тук за малко ще се отклоня: Бог дълго време не е знаел, че е създаден и е живял в Сърцевината на Абсолюта, много дълго време, и чак но... аз бях бях подготвил интервю за Абсолюта, но по-нататък.

Бог е пожелал да извиси Христос близо до себе си. Христос е инструмент, а Бог е Всепроникваща Тайна. Например: болестите са същества, болестите оздравяват, когато върху тях се излее Бог. Ще обясня: Когато върху тях се излее Дълбоката, Изначална Любов, цялостната сила на Бога. Тя е, която ни прави здрави. Защото това е Изначалния живот, и това е завръщане в Целостта. Започне ли да работи Целостта, вече се възстановява Изначалното здраве и след време то ще се установи. И затова Учителя казва: Достатъчно е Бог да те докосне с една стомилионна част от Себе си. Божията Любов е Всепроникваща, в нея не може да вирее нищо болно. Тази Любов е завръщане в Изначалното състояние на Цялост, защото здраве означава - Цялост. И затова е казано: Могъщия лекар, това е интензивната Любов, но Бог е Позволяващия. Болестите се лекуват с динамична, осъзната Любов - чисти вълни, което е Божие Дело.

И за това изворът на тази динамична Любов, какъвто е бил самият Христос, Той е лекувал всичко, до което се докосне, макар и това да е било външния израз на нещата..?

Когато Бог иска, всичко става, и ако когато забавя е добро, ако не... но...

Аз искам да Ви върна на една тема от Ваша лекция от края на 90-те години мисля, че беше, за онзи момент - Тайния разговор във вселената, когато съществата са поискали право на свободен избор, и когато Христос е гласувал “За” този свободен избор. Там ли се крие клю…?

И други Бели Братя са гласували, но и Христос е бил един от тях.

Въпросът е: Там ли е ключът за това, че Христос трябва да слезе да изкупи това, че е гласувал “За” свободния избор, който да имат съществата?

Ами, Той е гласувал, защото е разбирал Скрития Замисъл на Бога. Защото само при свободен избор можеш да станеш истински добър - ангелите не могат. Той помага по дълг* (бел.ред.:става въпрос за ангела), той е добър по дълг, а не по Любов…, по Дълбинно Осъзнаване. И Тот казва, че свободния избор е даден, за да станем Богове и да вървим по... да изберем!

Но, много от съществата, особено и там на най-твърдата скалиста местност, където слиза, са се отклонили в развитието си, чрез правото си на този свободен избор, тоест те са изменили..?

Значи: Бог е знаел, че като се даде свободен избор, ще има големи отклонения и тези отклонения ще излекуват човека и ще го върнат пак в свободния избор, но вече Осъзнато. И след време ще се родят осъзнати същества, които са в реално Единство с Бога, а не както ангели и архангели, които са добри - относително. Не може да направи ангела истинско добро, даже някой път не може да помогне и на човека, защото ако той избере една лоша мисъл, човека, ангела нали... Но някой път помагат частично, но това не е доброто, което Бог иска. Така, както Тот е добър, както Учителя е добър, както Мелхиседек, това е ....

Става въпрос там за, дълбокото духовно, Око, което вижда..?

Вечното и безкрайно Добро, не човешкото.

Още нещо искам да Ви помоля в самото начало: Когато говорим за Пътя на Христос, за Неговото слизане тук, всъщност каква е идеята, какво е искал Той да покаже? Защото нали в религиите повтарят едно и също, че Той е дошъл да спаси всички пропаднали и греховни, но всъщност Той идва да покаже…

И Той го е показал, много дълбоко. Показал е как да станеш Нищо, и на Голгота, на кръста, в момента в който казва: “Да бъде твоята воля!” Той става Нищо - Нищо. Защото ако беше някой - умира! Всеки, който е някой... …Той става Нищо, става Цялост. Нищото е Бог и Бог възкръсва след туй... Бог е възкресението, много е лесно! Показва Нищото и най-силното Блаженство - “Блажени Нищите”. Тези, които са “някои”, ще имат сблъсък с много тъмни сили в света, този, който... Примерно, Лао Дзъ казва: Кой може да обори Нищото, Дао? Кой може да обори, кой може да спори, кой може да го завладее? В Целостта, никой не може! Там е Дао.

Вие казахте, в началото, че Христос се е родил с Духа. Обаче, ние знаем от окултната наука, че Неговото физическо тяло, тялото Исус, е било подготвено много дълго време от велики посветени преди това, и астралното му тяло... Кажете нещо допълнително по този въпрос.

Ами дори и самият Той се е нуждаел от някои уточнения, формули… и за това е отишъл в Египет, и там е Бялото Братство е било тогава - казва Учителя. Там и те са му дали, така - силни формули, напътили са го, утвърдили са го, защото даже и най-напредналите и посветени Учители се нуждаят от утвърждение от по-високо ниво.

Те знаели ли са кой отива при тях?

Точно те знаят, защото те са Осъзнати. Неосъзнатите не знаят, нали и да са...

Значи: Христос е лекувал, защото Бог е влизал в Него и защото Христос е създаден като Реална Любов, а не като човек, който търси Любовта, и за това му е било по-лесно. При Мохамед и другите е много трудно. А Любовта е Самият Бог, Самото Върховно Лекарство, и за това Юнус Емре казва: “Няма Лекарство, освен Бога”. Достатъчно е само едно докосване, изричане, когато дойде часът. Тази Чиста Любов е Изначалното състояние, Първичната цялост - тя е нещо повече от здраве и болест, тя е Ключът. Това е Върховния Гносис.

Гносисът казва: Истинския човек е образ преди сътворението на света. Този човек е Съкровена Тайна на Бога, а идеята на Атлантите : “Познай Себе си”, и “Познай Истината в Себе си” - своята Нероденост, своята Същност, която е преди светът. И Ашера казва: Аз съм Неродена, нямам история, и там между другото, Тя е страшна... нали и... Казва неща, които и Боговете са замръзнали и Бог. Има случаи, когато Тя унищожава демон, Тя е тотално добро, обаче един демон искал да обсеби нейната Любов а тя спада към Божествата и към Абсолютната Любов, даже не към Божествената. Унищожава го без карма! Просто е дала примери. Атлантите от тогава я наричат Жрица, и казват... използват даже формула: “В Името на Ашера!” - атлантските жреци, защото бяга всичко нечисто.

То, самото Име е съставено от Истината и от Слънцето: Аша и Ра !...?

Да, борбата с този демон е станала Стихия, на мълния на Истината и на Дълбините - страшна Сила значи…! Ще говорим за Нея, Тя е...

Така. Христос показа, кои сме ние, и къде трябва да се завърнем. Нищо общо с религия, писания и ритуали. Например: Ти какво предпочиташ - Библията, или да преодоляваш постепенно своята нисша природа? Христос е чисто съзнание, и според мене, това се постига лесно, ако живееш концентриран и осъзнат живот в Бога - това е нещо естествено. Значи, всички, които са познали Бога стават Чисто Съзнание. Дали ще го наречеш -Буда, Мелхиседек - все едно - Заратустра... Идеята е винаги една и съща - Чисто Съзнание!

Чистия Дух в нас е Същност като Христос. И за това Тот казва: “Всеки, Чист Дух е Син.” Христос показа, че стремежът към Бога е стремеж да станеш истинен, а не религиозен. Гносисът казва, че целта на Христос не е да изкупи хората, а да ги научи на истинското духовно знание и Гносис - а те сами ще се изкупят, защото спасението е в истинското знание, а не във вярата. Гносисът казва, че много хора не знаят, че в Древната война на Синовете на светлината със Синовете на тъмнината, и Христос е участвал, и дори е загубил част от светлината си. Има го записано в Акаша, но Бог му изпратил Животворен Дух и възстановил Същността му, защото това е древна голяма борба и война.

Христос не е роден от Мария, а се явява чрез Мария. Той е роден от Единствения, който дава живот отвътре. Това е Бог, а не Мария. Гносисът казва, че Бог прониква в Мария, чрез пламъка на Любовта, а от къде идва тази Прадревна сила на Любовта? Василид казва: “Тя е упоена, от Бездънността на Безкрая и е Всепроникваща.” Любовта е силата, която прави злото несъществуващо, в Нищото, както ти казах, няма... умира... Това означава, че щом действаш с Любов - Бог присъства. Гносисът казва, че Христос е бил Предвечно създаден от Бездната - вътре в Сърцето на Бога, но е трябвало да стои много дълго време, непроявено, до своя час. Майстер Екхарт каза, че: “Синът е образ на скритата Божественост на Бога”. Тук Сам Бог е изрекъл Себе си, но в съвършената Душа, при това изричане, Христос е получил Пълнотата, тоест цялата си Божественост, а това е Сгъстената Божия Същност. В самият Бог има Тайна, на Арамейски: “Ай” - означава, Неизреченото Нищо, Предвечното Съм. Това означава, че не ти трябва да отидеш в Безкрая, а Бог в тебе трябва да влезе в твоята Същност, в твоята... и Той е твоята Безкрайност. Бог Самия в Себе си е Царство - Царството Божие. Бог те познава извън времето, но и ти трябва да Го познаеш - без посредници, без образи.., с Любов!.. Имаш ли Любов - всичко си идва.

“Ако човекът не е намерил Бога, не му е достигнало смирение и отреченост”, казва Майстер Екхарт. А Бог иска да живее в човека, с човека. Христос познава Бога, защото Бог е вложил в Него - Целостта си, затова му е лесно. Майстер Екхарт казва: “Синът е роден в Божията Дълбина и това е чисто и просто - моята Дълбина.” Сродство, нали…? “Бог пребивава в моята Дълбина - казва Майстера - и аз в Неговата, и от тази Съкровена Дълбина ти си длъжен да твориш и то без никакво “защо”.

Възкресението е влизане в Нищото, в Цялото, в Целостта на Бога, но Той си е Бог и Той си е бил в това Нищо отдавна в тази Цялост - винаги. Всички сме били вътре, въпрос да го осъзнаем нали..., и в Истинското знание.

Голямата Тайна е създаването на Душата. Тя е създадена, когато Бог е изрекъл най-съкровеното си Слово. Той - вътре дълбоко в Себе си е произнесъл нещо от Себе си. Ето защо, Бог произнася своите, казва Майстера: “Най-съкровено Слово, в Душата на човека, в най-благородното място.”

Този, който постигне Бог в себе си, постига Дълбоката Истина. Христос дойде да докаже, че скритата Истина в нас е Бог, и, че Бог е Скрит във всички. Христос показа, че истинския стремеж е към Несъществуващия, Неограничения Бог, който е Царство от друг свят, и който не принадлежи на сътворение и време. Бог е Царство Божие. Ако Бог беше сътворен или съществуващ, Той щеше да е ограничен и да умира, и нямаше да е Царство Божие. Тя, за това Любовта е Несътворена, защото трябва да умира, а тя не е такава, не е създадена така от Абсолюта.

Значи: Синът не е плът, а е роден Дух и Свобода. И Бог и Христос са Несътворени. Те нямат корени в света - те са духовно Царство, друго Царство. Спасението е в осъзнаването на нашата Несътвореност. Христос... да…?

А, когато Христос казва: Ако не ядете от моята плът и не пиете от моята кръв, това са все символи, които ние трябва да…?

От Моя Дух и от Моята Истина ако не пиеш нали... Но те са разбрали... да...

Христос показа, че Любовта към Бога е Възкресението в тази Несътвореност. Бог е създал Христос, като Любов и Същност, като Несътвореност, защо? - Защото Бог живее най-дълбоко в Тайната на Любовта и на Нищото, и Той пред Нищото, според Майстера няма избор - Той вече трябва да се яви. Това е Неговия свят, това е Неговото сродство - там е задължително. Няма дистанция, между Нищото и Бог.

Понеже неколкократно споменахте вечността, безкрайността, или пък когато стана въпрос за Мария, че тя е била упоена от Бездната и Безкрайността…, а сега казвате, че Бог трябва да се яви в Нищото, че е длъжен. Нищото, тоест, тази Пълнота и цялост, тя е извън вечността и е в безкрайността, нали така?

Да, но може да влезе и физически в човека, в неговото Нищо, в Душата му...

Можем ли да кажем, така да се каже малко да преведем на част от зрителите, че вечността е съвкупността от всички мигове: миналото, дори настоящето, дори и бъдещето, ако гледаме лентата на времето, а безкрайността е една така да го кажа символно: “крачка напред” и за това Бог е Непознаваем, защото Той е в Безкрайността, а не във вечността…?

Да… Има едни други Дълбоки нива, Ашера казва, че който търси Безкрайността, пак няма да познае Любовта, защото Любовта е Мистерия, но в Мистерията - там е скрита и от Боговете тази Любов. Много високо ниво е тази Ашера и тази Любов. А пък Лао Дзъ, той е друг страшен, както и да е…. Интересното при него, е, че при него няма Бог и дявол и няма добро и зло, той е простост, той е само Дао. Той е пълно Нищо. Нищо слязло да живее на Земята - връща се в Нищото, нещо грандиозно!....

Можем ли да кажем, че вечността е всичко, което е влязло в сътворение, а безкрайността е и несътвореното?

Вечността е вътрешна сътвореност и пак е бедна, и трябва да се търси Безкрая и Мистерията - това е главното, което трябва да се търси: Безкрая на Любовта и Мистерията на Истината. Обаче, Ашера казва, че в Мистерията…, Боговете не познават Мистерията, божествата… друга летва е...

Само Абсолюта е там..?

Абсолюта е там и такива същества, които... Старци, Божества.. не Богове.

Ако си го представя, макар, че...

Има три Божества ... само да ти кажа, само Ашера го казва, в цялата история го няма, в Акаша е записано: Три Божества, които са били унищожени от Абсолюта. Боговете са били много унищожени, над 200 - поискали са да Го познаят, а Той е, там е…, не че е табу, просто, невъзможно е, защото означава да имаш край, нали, да умреш.. както и да е... ще говорим за Него…

Да, но ако си представим чисто символно, че вечността е да кажем на един пласт, да кажем пирамидата в по-долната част, това означава, че този, който е по-горе в безкрая и в Мистерията, той с едни своеобразни лъчи, може да прониква абсолютно навсякъде и за него няма значение минало, бъдеще и т.н. ..?

Да, всичко висше може да прониква в нисшето, за да му помага, защото то влиза чисто. То прониква чисто. За това нисшето не може да влиза във висшето или в другото, но висшето прониква, за да помага и да гради и това Бог го е допуснал, и го иска, и Учителя...

Бог е в Христос, Той работи в Христос, но е ограничен и в Него, както и в писанията. Христос е създаден като първия Адам, съвършения и изначалния, а втория Адам е изпратен да се учи. И Луцифер е пожертван за да не бъде обречен човека и човешкия род. Той е бил между другото Луцифер - сияещо добро. После става зло, за да спаси човека от невежеството, което е друга жертва, подобна на Христос - скрита. Тези, които мислят, че Луцифер е враг на Бога, са дълбоко заблудени - подведени са. Бог е Всемогъщ и няма врагове - никога е нямал, защото и Абсолюта е в Него.

Ама то има такива, Вие казвате тези, които си мислят, че Луцифер... То има дори такива, които си мислят, че Учителя е враг на Бога, даже Го наричат лъжеучител (и за други Учители се говори така*)

Имат право на карма Боре и после да изплащат хиляди години…, векове…, няма проблем - това е свободата.

Какво се случва с тези, които наричат Учителя - лъжеучител?

Ами, те тръгват от сложна карма, към тежка карма, и след време ако много държат на егото и ако са “някои” - вече тръгват към зряла карма, там където се развива... За това, императора като питал Бодхидхарма: “- Кой си ти?” “- Никой, Нищото.” “- Какво е това?” “- Свободно пространство.” Онзи не може да разбере, и въобще..., защото то е Широтата, това е Буда съзнанието.

Защото Учителя в една своя беседа казва: “Аз не съм от този свят.” Казва подобно на това, което и Христос казва?

Той не е и от другия свят.

“Моето Царство не е…” Някои го тълкуват, че Той едва ли не, казват нямал смирение…. Дадена е свобода..?

Ето свободата!... Напиши си каквото искаш…Да!

Сатана е дете в ръцете на това Всемогъщество Бог. Бог е Велика Любов, а посланието на Любовта е, че посланието е Божия Тайна, която унищожава света и сътворението. Христос е роден от есенция на Словото, от есенциално изричане на Бога, и за това Той е в Бога и за това Христос има Съкровен Подход, а Адам има мислене. Христос е Дух, а Адам е ум - той е паднал в ума. Умът е сянка на Духа. Умът е тънко знание и тъмно, което човек трябва да изцели в себе си, защото е изгубило Бога. Самият Бог е скрит във всичко: в Христос, в Сатана, в Адам - всички са в Бога, но Той е над тях. Христос трябва да Го слуша, Сатана трябва да изпълнява Волята му, а Адам трябва да се учи, чрез нарушения.

Любовта е храната за Бог, и само в Любовта, Той е в Себе си - Тя е Неговото място, на Бога. Бог е Правилния Път в Христос и изгубения Път в Адам, все е Той, за да се яви Различаването. Бог няма нужда от Библия, защото Той е, Който произнася Истината в Сърцето ти. Бог има нужда само от твоето Чисто Сърце, и без Чисто Сърце - писанията са безполезни.

Голгота е лицето на Божията Истина. Тя казва: Имаш ли Любов до смърт? Това означава, че който умира за Бога, той Го постига. Влиза в чисто Единство - влизането в Нищото е това. Влезеш ли в тази Любов към Бога, твоето предопределение се променя - ти вече си в Бога, и пак имаш Съдба, но вече имаш Божествена Съдба, Божествено…(*предопределение) Трябва да ти кажа Боре, че това, което открих скоро, там проучвайки Тайните на Абсолюта, не само Христос и Учителя са предопределени и имат Божествена съдба - Бог е предопределен и не може да избяга от Любовта. Абсолюта Го е предопределил с тази Любов да ги завърне в Мистерията, но това е друга дълга тема за Абсолюта, когато ще говорим.

Значи: Нищото в човека, когато го постигне, даже и за кратко, да го... това е края на света, това е завръщането в Изначалното, в Целостта! Без Голгота, Христос нямаше да се слее с Бога и с това Единство. Нямаше да влезе в Нищото, затова то е необходимост. Голгота беше необходимост, а власт над Голгота имаше само Бог - Всемогъща, Свята власт. Не човешка власт, която да не говорим…. Без Голгота, Христос щеше да изгуби нещо от Бога, нещо от Дълбините си. Голгота беше моста, връзката. На Голгота се яви Любовта - само Тя знае как да влиза в Нищото. Това е Стихийната сила на Бога - Нищото. Това беше Гласът на Бога, който казваше: Който иска да Ме има на Голгота, и това е мярката, а това е Любов до край и Любов до смърт - това е възкресението. Много просто - не може да обичаш Бога 99%, това не е Любов. Бог иска целостта ти, и аз съм го преживял това също, но няма да говоря.... Спасението се нарича Любов към Бог, това не е религия, това е чиста Любов. Любовта е входът към Бога - тя е вратата. На Голгота, Бог прегърна Христос с Любовта си. На Голгота, Бог тайно е сияел, и Христос е сияел, защото е знаел, какво се случва - в Нищото е Сиянието.

Голгота е Шепотът на Тайната Истина на Бога. Тук Бог посочва ясно Пътя към себе си, както беше и на кладите, защото само който умира за света, оживява в Бога. Тук на Голгота се изяви Мистичната Сила на Бога, и тук възкръсва, чистото, истинското знание, защото това е чисто сливане с Бога. Голгота означава още, че страданието е Тайната на битието и на всичко сътворено, но който издържи тази Голгота, се пресътворява и от човек - става Дух. Човек, когато влезе в Нищото става Дух и Душа.

Голгота означава да разпънем своята смърт на кръст. Голгота е завръщане в Нищото - Пълнотата на Бога. Христос е част от Словото на Бога, и Той е роден без съмнение. Той е посредник на Бога, излъчване на Бога - за Неговите цели. Но Бог може да действа и с посредници и без посредници, както реши, защото Той е всичко. Той е Върховният лекар - както казват Суфи. Бог е единственото лекарство, Той извади Христос от Голгота и го възкреси - излекува го от смъртта. Христос няма човешка съдба, защото беше в Бога, а Пътят към Бога ( към края сме), това си ти самият. Църквата не спасява. Любовта спасява и влизането в Нищото.

Те повечето виждат и акцентират на страданието на Христос, а не на Любовта всъщност, която Той…?

А, силата на Голгота е в Любовта - не в страданието. Любовта го поглъща. Нищото поглъща страданието.

Аз сега се сещам, знаем, че числото на Христос е 33, нали годините, обаче, защо на едно място в своите беседи Учителя казва, че числото 33 е и число на илюзии?

Ами, има няколко тълкувания, ще ти кажа едното. Значи, ако беше три тройки нямаше да е илюзия. Първата 3-йка е физическия свят, втората е духовния свят, липсва третата 3-йка - Божествения свят. Едното от тълкуванията, но има и други...

Дълбокото спасение, Дълбоката Истина, не идват от Библията, а от Бога - пряко от Бога. Голгота е спасението от този свят, от това битие и от това сътворение, но се иска Любов, която прониква в Нищото. Тук на Голгота се решава Тайната на живота, и тука съдбата, страданието и смъртта се пресичат и умират завинаги. Тука е Завръщането. Голгота е отговорът пред Сфинкса, отговорът е: “Имаш ли Тоталната Любов към Бога”! Казах ти за Лао Дзъ - В Християнството има Бог и дявол - тук няма такива, такова невежество. Дао е Цялост, Нищо, Тоталност, в Тайното, в тази Тоталност, в истинската Любов, в Истината, в Бог, в Покоя няма дявол, нали? Само Дао има!

Без Любовта в този свят няма израстване. Казах ти, в момента в който Христос казал: “Да бъде Твоята Воля”. Той е влязъл в Целостта в Нищото, и ето ти го възкресението, защото Бог го възкресява. Ако не беше влязъл, но то е необходимост и Той Бог го прави да влезе. Да, това беше...

Христос казва: “Да бъде Твоята Воля.” Казва също: “Защо си ме оставил?” Което означава, че…. нали ясно е, към Кого се обръща, но когато се казва, че Христос е Бог, а в същото време той се обръща към Бог, осветлете тук в кой момент, всъщност става това преобразяване, и правилно ли е да се нарича Христос - Бог?

Ами ако тълкуваме кабалистически - не е правилно, ще ти кажа защо. Той е Чисто Съзнание, Той не е Бог, но Той е в Единство с Бога, и Той ако беше Бог, сам щеше да възкръсне на кръста. Без Бог, той увисва, както всичко друго увисва, защото пък тайната подкрепа, която тече в Бога пък е Абсолюта и без тази връзка Бог и Абсолют…, но той е Бог един вид, казано в такъв смисъл - да вървим към Бога, но не означава да Го постигнем. В Бог винаги ще има една непознаваема част, между другото тя се дължи на Абсолюта. Самият Бог…, Абсолюта е направил така, че Бог да не бъде познаваем. Всички Суфи Го постигат, защото не Го познават. Те не искат да Го познават - за това Го постигат, като Незнайност. И тази Незнайност тече в тях винаги. Ако беше познаваем, щеше да има смърт. Както Любовта, ако беше изречена, сътворена, познаваема - за да е Безкрайна, Тя трябва да е... Тя е по-дълбока от несътворението, но това е друга тема.

Тя в самата дума незнайност е онази “Ай” - сричка, която споменахте…

Да ти кажа, незнайното след време може да стане знайно - то също е ограничено. Обаче Неведомото, българския език има думи, които... Неведомото не се води с никой. Няма нито незнайно, нито знайно - там вече е към Абсолюта.

И Христос, щом е постигнал Единството нали, това е една... Той е показал Пътя, или както се казва, Той е показвал и Пътя, Истината и Живота, но вие казахте, че има и над Единството, това е свързано именно с Абсолюта и Мистерията, така ли?

Да, защото Ашера казва: “Аз дишам Мистерия”, тя води към Абсолюта... въобще за Бог няма време. За това там, даже имало е конфликт между... Бог се е уплашил от Нея. Ще разкажем за Нея - страшна работа е.

Имало е нужда от провокация ли?...

Ами…, Поддал се е, защото Тя е Прамайка, Прабожество, тя ражда и Бог и Боговете от тази Любов са родени. И тя е родена, от отломък от Сърцевината, не от сърцето на Бога - от Сърцевината на Абсолюта - Страшна Душа. Тя не е Богиня, тя зарежда Богините, изпраща им лъчи като Изида, но ще говорим ще видиш какви неща, на моменти така леко замръзваш...

Като казахте от Сърцевината, от Сърцето на Абсолюта, се сещам, че Учителя Беинса Дуно казва, че Христос е Един от Синовете от Сърцето на Бога, обаче казва, че там са трима Синове..?

В Сърцето на Бога ли?

Които са излезли... от Сърцето на Бога, или поне... може да не ми е точен цитата...

Не, много са. Милиони са синовете, които са постигнали Чисто Съзнание, милиони са... но такива като Ашера са... Големи изключения, и те смущават... смущават и Боговете. Обаче Тя е такава, Тя е Праначална Любов. Жреците са замръзвали при Нея, не само Прамайка. Някои я наричат Богиня, за да я ограничат, защото не я разбират.

И нека тези Слова, които споделихте с нас, да са наистина един…, те са Чист Извор на Вдъхновение и силен стремеж, за да няма отклонения и от Пътя и да няма никаква възможност за капка съмнение в целия този Дълбок замисъл на Бога…

Не може да има отклонение, защото Бог е предопределен да бъде Любов и да завърне съществата в Мистерията и колко време ще отнеме - няма значение. Нямат избор, даже след време Древното Зло…, пък там ще се прояви Абсолюта, нали…? Древното Зло не може да докосне такива като Ашера - просто е... нещо Върховно…!

Много Ви Благодаря!  < Единство в Любовта
АшшеРа е особено слизане от Бездната на Абсолюта >  

Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между текстовете в книгата.