ЕЛЕАЗАР ХАРАШ - СЪСТАВИТЕЛ - ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО

ПОСЛАНИЕ ОТ УЧИТЕЛЯ Послание към учениците - 22 Декември 1999г. Словото на Учителя Петър Дънов

1 / 1

Послание към учениците на 22 Декември 1999 година


От Учителя : (2000 означава ДВОЙНО НАЧАЛО).

Аз никога не напускам Божествената Школа. Аз постоянно изучавам неизповедимата Мъдрост. С това, което ви казвам, Аз ви приближавам към Незнайното, Което става част от вас.


Обръщение към Учениците

Всичко трябва да се пресее и тогава във вас ще остане само неизменния Устрем към Тайната на живота. И тогава Моята Истина ще слезе до вашата Душа.

Вие сте неизречени, не сте изречени напълно от Дълбочината на Бога. Защото ако бяхте изречени, щяхте да имате съвършена пълнота.

Дългът на ученика е да спечели доверието на своя Учител, ЗА ДА БЪДЕ ИЗРЕЧЕН С НОВ ЕЛЕМЕНТ, С НОВ ВЪЗТОРГ, значи да му се даде нещо ново.

Всички изпити се концентрират в един изпит. Целият живот се насочва към едно единствено постижение: ДА ОТИДЕШ С ЛЮБОВ ПРИ СВОЯ УЧИТЕЛ И ТОЙ ДА ТИ ПОСОЧИ ПЪТЯ КЪМ НЕОБЯТНОТО.

Учителя : Много съм мислил и най-накрая реших ДА ВИ ДАМ НАЙ-ДОБРОТО БЛАГО - ДА ВИ ДАМ НОВИЯ ПЪТ, който да ви спаси от хиляди страдания и лъкатушения. И затова ви избрах.

Ако имате развито ухо, Учителят има условия да ви разкрие съкровената Мистерия на Несътвореното. УХОТО Е ОБРАЗ НА НЕСЪТВОРЕНОТО, (да се вслушвате, да изпълнявате съветите на Учителя).

Учителя: АЗ СЪМ ЖИВА ВОДА, която извира от Бога и желая всички мои ученици да се превърнат в ЧАШИ, за да излея в тях неизразимият живот.

Всеки носи тайната на Учителя в себе си, но ТРЯБВА ДА ПРЕБРОДИ ВСЕЛЕНИТЕ НА СВОЯ УСТРЕМ, за да бъде докоснат от тази тайна, която е самият Учител. И тогава цялото му Битие ще се осмисли.

Аз искам от моите ученици да ВЛАДЕЯТ СВОЕТО УХО. Това означава: Ученикът трябва ДА УМЕЕ ДА ПОСТАВЯ ДУШАТА СИ В СЪЗВУЧИЕ със своя Учител.

Когато не послушате и най-малкият ми съвет, нещо ще бъде разрушено. Казвам ви това, за да мислите Духовно.

Истинското знание е скрито вътре във вас и вие можете да се ВЪЗПЛАМЕНИТЕ за него и само в един ден да разберете Неговата Тайна. Но може и целият ви живот да премине и да не се докоснете до истинското знание. Това е въпрос, който ученикът трябва да реши.

Ако всеки ученик се движи по своя строго определен Път, ние ще се срещнем В ДУХА и Аз ще го благословя със Силата на Несътвореното, и тогава ТОЙ ЩЕ МИ СТАНЕ СИН, а Аз негов БАЩА.

Тайната на човека е НЕРАЗГАДАЕМА, защото той носи в себе си нещо неизречено. Това неизреченото е неговата НЕСЪТВОРЕНА част. В този смисъл Аз благоговея пред човека.

Ако вие мислехте като мен, щяхме да се срещнем извън живота и смъртта, извън знанието. Къде щяхме да се срещнем? В ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ. ТОВА Е НЕИЗРЕЧЕНОТО ИМЕ НА ИСТИНАТА.

Учителя: Моите ученици са специфични души, които ще прекарам през големи (страдания) изпитания, за да се разгърне в тях силата на живота.

Аз съм стигнал до извода, че В СКРЪБТА СЕ КРИЕ НОВИЯ ЧОВЕК. Но това е само за ТОЗИ, КОЙТО МОЖЕ ДА Я ПРОНИКНЕ СЪС СВОЯТА ЛЮБОВ. (Елеазар Хараш: Абсолютно съм убеден, че който има отношение към Учителя и работи за Него, Учителят ще му подскаже как да мине през голямата скръб, за да се оцелее на по-високо ниво).

Когато ви говоря и не ме разбирате, тогава страданията ще ви говорят. Когато ме разбирате, тогава радостта ще ви говори.

Какво означава да разбереш Учителя? Това означава да станеш Божествено същество, тогава вече ще говори Блаженството.

Който люби своя Учител, той ще вижда през целия си живот и Пътят му винаги ще бъде осветен.

Когато Аз давам тежки изпитания на моите ученици, това означава, че искам да ги приближа до себе си. А когато им давам лесни задачи, то е защото искам да ги отдалеча от себе си, защото само в отдалечаването си, те може да ме потърсят.


Учителя за новораждането 3 вида раждане:

1. Физическо раждане - от контакт на две тела; най-елементарно.

2. Ученикът трябва да се роди от Дева - означава от 5-то тяло, от своята Душа. Новораждането е от своята ВИСША ДУША - ДЕВСТВЕНО РОЖДЕНИЕ. Христос се е родил от само себе си. Освен от Душата си, може да се роди в себе си и като Баща - ВЪТРЕ В СЕБЕ СИ СЕ ОБРАЗУВА с ОТЧЕ.

3. Раждането в 6-то тяло подготвя за живот в Небитието. ДУШАТА и ДУХЪТ се СЛИВАТ В ЕДНО. Те ВИНАГИ СА БИЛИ ЕДНО - ВЪПРОС НА ОСЪЗНАВАНЕ.

Учителя : Аз се опитах да преведа Божествения език на земята, но видях, че Словото не може да изрази това. И затова ВНЕСОХ СИЛАТА НА СВЕТЛИНАТА МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ И В ТИШИНАТА. ИМЕННО ТАМ ЩЕ ВИДИТЕ Божественото състояние, а Словото ще използвате само като посока.

Важно! Аз следя развитието на моите ученици и Аз виждам всички техни намерения като на длан и ВСИЧКО МЕРЯ С МЯРКАТА НА ИСТИНАТА.

Аз съм дал срок на света и в този срок най-вече моите ученици ще узреят. Когато узреят, те ще бъдат като запалени факли в Зората на Новата раса. Туй, което ви казвам днес, само днес можете да го чуете.

Страданието на един Велик Учител е огромно, но Неговата Любов е необятна. Само необятната Любов може да овладее силата на всички страдания. Това е невидим процес, при който Любовта поглъща страданието. И при това условие, вие виждате САМО ОСВЕТЕНАТА ЧАСТ ОТ УЧИТЕЛЯ, НО НЕ ВИЖДАТЕ ОЩЕ НЕГОВАТА АБСОЛЮТНА РЕАЛНОСТ.

Учителя: Аз съм вкоренен в свещените МИСЛИ НА БОГА и чрез тях мисля за щастието на всички същества. Никога не мисля за себе си, защото САМ СЕ ОТКАЗАХ ОТ СВОЯ ИЗБОР И СЕГА МИСЛЯ ТАКА, КАКТО БОГ МИСЛИ.

Учителя: Когато ученикът намери своята Душа, тогава той ще запали в себе си първата свещ на своя храм. Само тогава Учителят може да дойде да го учи, защото "Първата свещ" означава : ДА СИ ПОГЪЛНАТ ИЗЦЯЛО ОТ НЕТЛЕННАТА СВЕТЛИНА НА ТОЗИ, Който е наречен Учителя.

Днес има едно изключително и деликатно слизане на БОГА В СВЕТА. ТОВА Е НОВИЯТ ПОВИК КЪМ УЧЕНИЦИТЕ.

Аз ви говоря и вие ме слушате. Защо ме слушате? Защото Бог говори в мен, а вашите Души трябва да разберат желанията на Бога. Това означава: Душите да намерят своя Божествен Път. Затова Аз говоря а вие ме слушате.

Учителят работи в Дълбочината на своя ученик, това е святото място. Това е мястото, в което Учителят обяснява и разкрива нещата. Затова всеки ученик трябва да пази святото място в себе си, за да може Учителят да го ръководи и освещава.

Този, който умее да ме слуша с АБСОЛЮТНО ДОВЕРИЕ, може МОМЕНТАЛНО да преобрази своя живот и с това да получи ЕДНО ВЕЛИКО ОТКРОВЕНИЕ от Бога. Така той е застанал ПРЕД ПРАГА НА ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ.Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между текстовете в книгата.