ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Щайнер

  След време с подробности ще ви обясня за всичките тези учители, посветени, мъдреци и т.н, които са объркали и много свои ученици. Това важи също и за Блаватска. Тя никога не е била посветена и в миналото. Скарват се със Щайнер и Щайнер се отделя, за да запази чистотата на теософското учение, променя малко името и успява да запази чистотата, тъй като Щайнер, знаете това, е прероденият Питагор, винаги е бил на ниво, и в миналото, и сега и успя донякъде да запази чистотата.
  Из лекция Пътят на блаженството е освобождение от вярата и съменнието, изнесена на 4 април 2000г.
  Преди да продължа само искам да ви кажа нещо, което след време ще влезе в тази книга за вътрешната биография на Учителя, нещо, което не сте чували, но все пак да го знаете като идея, тъй като много хора се учудват защо Учителят говори по такъв начин, включително и велики посветени като Сведенборг, като Щайнер: Как така, какъв е този начин на говорене? Защото Щайнер някой път в сто страници не може да направи едно такова изречение, но понякога казва точни неща, защото той си е посветен. Но даже и такива като него се учудват на този стил на Учителя, на така ясното изразяване.
  Из идея за размишление Петото и шестото тяло, 7 декември 1999г.
  Първо искам само да уточня, преди да започна, за името му. Има много спорове. Някои наричат злото Луцифер, други го наричат Дявола. Щайнер прави едно изчисление на тайното му име и го нарича Сорат. И трите имена са погрешни, включително и това изчисление.
  Из лекция Иблис, изнесена на 5 декември 2000г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Щайнер " ...