ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Шамбала

  Шамбала отгоре надолу е третият свят (Нирвана).

  В Шамбала познават Словото като Бог. Те знаят, че То е вход към Абсолютния Дух, а това предопределя свещеното отношение към същността на Словото.
  Из лекция Будността. Закони на Шамбала., изнесена на 18 октомври 1991г.
  Шамбала – това е един велик символ, символът на огнената сфера. По принцип тази сфера не се намира тук и там. В Шамбала се влиза с най-висшата чакра Сахасрара – Любов към Бога.

  Шамбала е едно от имената на Свещения Огън – символ, който се разбира само от Духа.

  Шамбала няма нищо общо със земята, макар че има няколко центъра тук (Тибет, Рила, Хималаите), т.е. това се отнася до сферата на чистия Дух.
   
  Из лекция Будността. Закони на Шамбала., изнесена на 18 октомври 1991г.
  За Шамбала: Огненото Слово оперира в етера, т.е. в абсолютния свят. В света на Шамбала, в света на Бога няма гласове. Там всичко е спокойно и задоволено от собствената си чистота и дълбочина. Тук всички имат чисти и разумни желания.
  Из лекция Будността. Закони на Шамбала., изнесена на 18 октомври 1991г.
  В Шамбала са скрити важни поучения, а истин ското оръжие на Шамбала е възвишената Мъдрост. Тази висша Мъдрост е оръжие, което преодолява всички други видове оръжия чрез своята светлина и своя дух. Така действа висшата Мъдрост. Всички разрушителни оръжия нищо не струват пред възвишената Мъдрост.
  Из лекция Учението на Шамбала, изнесена на 4 октомври 2005г.
  Влизането в Шамбала е въпрос на чисти духов ни заслуги и необходимост от древни кармически връзки.
  Из лекция Учението на Шамбала, изнесена на 4 октомври 2005г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Шамбала" ...