ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Шамана

  Шаманът е Свещен човек, изтъкан от Дух и Истина.

  Шаманското видение е придобиване на Висше съзнание.

  Истинският шаман се опира на дълбините на Чистото възприятие. Говорим за дълбоката интуиция, а не за предчувствия.

  Когато трябва да се измени светът, шаманът изменя своето възприятие и така преобразува взаимовръзката си с всичко наоколо.

  Шаманът умее да се влива и да се свързва с Безпределната Сила. Енергията е навсякъде, силата не е. Силата трябва да се призове.

  За шамана не са важни някакви си правила на медицината - тук е важен Духът. Когато той се съедини с Могъщите Сили на Духа, случва се изцелението...А на него е позволено да влиза там точно защото е Свещен човек.

  Начинът на получаването на Силата е пречистването, защото чрез него шаманът става "тръба". Наричат го "тръба", "канал": канал на Висшите Сили, които стават и Водачи на нашата цел.

  Шаманът вижда нещата през очите на Висшите Сили, той е напълно отворен за Водачите и за Бога - и напълно заключен за света и за нисшите същества. Това са много прераждания обучение в Съкровен Живот.
  Окултни лекции, държани в град Варна, 2018г.
  Шаманът различно мисли, различно говори, различно живее. Той не е от времето. Шаманът е същество от свещеното, т.е. от други светове, а болният е същество от времето.

  Шаманът има право да влиза в другия свят, а в този свят той само привидно живее. Шаманът чрез свещеното живее мистично в света на духовете. Той общува и задължително с определен таен учител. — Значи освен че висши същества го ръководят, той си има определен таен учител. И той се учи от него така, както син се учи от баща.

  Понеже шаманът е посветен в свещеното, оттук в него се излива бликаща животворна сила, която наистина лекува. Тя минава през него, защото шаманът е минал през голямото страдание и може да я понесе и защото това го изисква свещеното. И това вече позволява на тази енергия да минава през него като, както казват шаманите, като „през тръба” — както водата минава през тръбата.
  Из лекция Шаманът, изнесена на 5-ти октомври 2010г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Шамана" ...