Акценти по теми

default

Елеазар Хараш за ... Шамана

  Шаманът е Свещен човек, изтъкан от Дух и Истина.

  Шаманското видение е придобиване на Висше съзнание.

  Истинският шаман се опира на дълбините на Чистото възприятие. Говорим за дълбоката интуиция, а не за предчувствия.

  Когато трябва да се измени светът, шаманът изменя своето възприятие и така преобразува взаимовръзката си с всичко наоколо.

  Шаманът умее да се влива и да се свързва с Безпределната Сила. Енергията е навсякъде, силата не е. Силата трябва да се призове.

  За шамана не са важни някакви си правила на медицината - тук е важен Духът. Когато той се съедини с Могъщите Сили на Духа, случва се изцелението...А на него е позволено да влиза там точно защото е Свещен човек.

  Начинът на получаването на Силата е пречистването, защото чрез него шаманът става "тръба". Наричат го "тръба", "канал": канал на Висшите Сили, които стават и Водачи на нашата цел.

  Шаманът вижда нещата през очите на Висшите Сили, той е напълно отворен за Водачите и за Бога - и напълно заключен за света и за нисшите същества. Това са много прераждания обучение в Съкровен Живот.   
  Окултни лекции, държани в град Варна, 2018г.