ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Чистотата

  Трансформацията е възможна само чрез натрупани дълго време чисти действия. В определено време тези чисти действия материализират промяната: случва се взрив, или така нареченото Посвещение, Самадхи. Случва се трансформацията, явява се Духът, а Той винаги слиза чрез натрупания Огън отвътре, натрупаната Чистота – това е великото условие.
  Из лекция, държана на 2-и Май 2017г. във Варна
  Чистият осъзнава, че невидимото е реално. Живей чисто като покоят. Търсачът на Истината трупа чиста сила за да я види един ден в себе си.

  Ние не виждаме в цветята меда, но той е там. Чистотата на пчелата вижда скрития мед. Посланието на чистия е едно: неизменност към Бога до последния дъх.

  Методите и техниките не са пътят към Бога. Очистването е пътя. Това, което произнасяш най - често, това оживяваш. Затова подбирай само чисти слова. Постоянното чисто мислене е постоянно привличане. Който има Бог в себе си, винаги постъпва чисто.
  Из интервю за чистотата на 15.06.2018 (00:43:47)
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Чистотата" ...