ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Числото 7

    Седмицата – тука Словото се разглежда като Храм. Тука много се държи на Словото, в седмицата. Тука се извайва Словото.
     
    Из лекция, държана на 5 април 2016 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Числото 7" ...