ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Числото 6666 (Древното зло)

    Има голямо зло в живота, има огромно зло, но има върховен мрак, то е нещо много повече, нещо много по-дълбоко, но Ава торот само на две три места се споделя за него, и няма желание да говори защото е много опасно, кое е това нещо което ще се разкрива в шестата раса, става въпрос за четирите шестици – това е върховния мрак, там посветените не могат да издържат.
    Из лекция Ава Торот, изнесена на 1-ви октомври 2002г.
    Има тайно зло във вселената, което е абсолютно непознаваемо. Условно е наречено Великият звяр, но това е само условно. Тъй като не може да се изрази, приели са да го наричат Великият звяр. Аз ви загатнах преди за четирите шестици, “Ава торот” е вече в печатницата, там има нещо по този въпрос. Този велик звяр е в ръцете на Абсолюта, както ще видим после, той го е създал с цел. Това зло, пак напомням, е извън трите шестици.
    Из лекция Мъдростта на богомилите, 2-ти декември 2002г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Числото 6666 (Древното зло)" ...