ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Числото 5

    Петицата – тука е Духовният стремеж. Тука вече Любовта се издига на по-висока степен, пътува към Бога. Тука вече се заражда Духовен, изчистен стремеж. Тука се запалва динамичното търсене. Тука започва да се заражда постепенно и овладяването на себе си, и отделянето от света.
     
    Из лекция, държана на 5 април 2016 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Числото 5" ...