ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Числото 435

  Силно число, срещу беди.

  Разрежда силата на разрушението.

  4 е тайното число, името на Бога.
  3 е Любов, Мъдрост, Истина.
  5 е Пентаграмът.
  Из лекция "Тайната на числата", 2017
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Числото 435" ...