ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Числото 4

    Четворката е наречена по друг начин Разбудителят. Тука мълчанието е подготовка, важна подготовка да разбереш четворката.
    Из лекция, държана на 5 април 2016 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Числото 4" ...