ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Числото 3331 (число на здравето)

    3331 - числото на Здравето. Три тройки, които се завръщат в единицата. Три вида триединство. Първата тройка - Любов, Мъдрост и Истина. Втората тройка - Дух, Душа и Тяло. Третата тройка -Ум, Сърце и Воля.
    Из интервю - Тайната на числата / Портал12 ; 16.10.2017 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Числото 3331 (число на здравето)" ...