ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Числото 2

  Двойката – число на работа, усърдие, стараене.

  2-ката ги обучава. Това е числото на мъртвите.

  В някои отношения двойката изразява борбата, борба за разум.
  из Интервю за Тайната на числата / Портал12 и лекция през 2016г.
  Второ, двойката: тука е човекът – стремежът, човешкият стремеж. Тука е прокопаването на себе си. Тука се постигат или съмнението, или Пътят към Смирението, бавният Път към Смирението.
  Из лекция, държана на 5 април 2016 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Числото 2" ...