ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Числото 16

    16 - числото на изхвърляне на Дяволът от ума. Затова и Учителят казва да го сложим зад вратата. Това е пътят на истинското ученичество, на пътя на истинското развитие, по-дълбоко от себепознанието!
    Из интервю - Тайната на числата / Портал12
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Числото 16" ...