ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Числото 12

  Числото 12 е, което разрешава. Числото 12 разрешава всички противоречия.

  Човек е облечен с 12 тела...Засега от 12-те тела функционират само четири.

  В човекът има 12 извора, 12 качества, 12 сили, 12 ума, 12 сърца, 12 очи има, 12 ръце има, 12 крака има и какво ли не – все по 12.
  На гръбначния стълб има 12 отвора от 12 струни на прешлините, дето излизат нервите.

  Земята е обвита с 12 обръча, или сфери, които представляват особен род трансформатори на слънчевата система.

  Числото 12 е динамическо. 

  Числото 12 е отлично число - то е един период от Изгрева на Слънцето до залезът му.
  Из "Книга за числата", Том 1
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Числото 12" ...