ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Числото 11

  Динамично число. Числото на Учителя. Много опасно число. Това число изисква голяма дисциплина.

  Ако човек, като малка единица, застане до Бога, голямата Единица, получава се числото 11.

  Двете единици, написани една до друга, дават числото 11 - числото на борбата. Двете единици никога не могат да се примирят...За да ги примириш, трябва да ги събереш.

  Сборът от единиците в числото 11 представлява борба между Доброто и злото.
  Това число е без майка и баща в света, то е число на противоречията в живота.

  Из "Книга за числата", Том 1
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Числото 11" ...