АКЦЕНТИ ПО ТЕМИ

default

Елеазар Хараш за ... Числото 1

    Числото 1 е Вечност, която вижда Безкрая – качеството, което вижда Вечността и Безкрая, и което работи за тях. Това качество иначе е Вдъхновението.  Вдъхновението е качеството на истинския Живот.
     
    Из лекция, държана на 5 април 2016 г., Варна