ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Числото 0 (нула)

  0 - превъзхожда числата, това е Абсолюта. 0 превъзхожда над живота, безсмъртието, превъзхожда дори и Истината. Ние не познаваме Безпределния, даже и той не ни познава. Само Бог познава 0 - Абсолюта и само той може да влиза в нея. Христос не може да влиза в Абсолюта. Той може да влиза в Бога и чрез него да достигна до Абсолюта. След време когато станем Богоподобни - Аз и Отца едно, Бог ще ни поведе към него. Нулата не е число, тя е състояние на нищото.
  Из интервю - Тайната на числата / Портал12
  Нулата, Мистерията. Но Мистерията не е число – тя превъзхожда числата. Тука, в Нулата, няма форми, няма числа, няма звуци, няма вкус, няма качества. Никакво зло, никакви страдания, никакви пътища, никакви граници. Тя е Безкрайност. Тука даже на по-дълбокото ниво няма Мъдрост и никакви достижения. Нулата е Абсолютна Бездна и от тук е излязла Единицата.
   
  Из лекция, държана на 5 април 2016 г.
  Нулата е Бездна – от тук е излязла Единицата, Която е Върховно, проявено, скрито Същество. Първото неведомо движение на Бездната, на Нулата – и Тя е станала Единица. И затова няма друг Бог освен Бога. Бог е слезлият Абсолют, ограничил Се надолу: станал Бог, за да бъде по-достъпен. Пак не е напълно достъпен, не е напълно познаваем, но при Бога има приближване. При Абсолюта е абсолютно недосегаем. Докато Бог, Той е слязъл надолу и е позволил приближаване към Него. Нулата е извън всичко, тя е състояние на Нищото. Нулата е Великата Нероденост, Безначалие. С появата на Единицата вече имаме Начало. Нулата поставила Начало, слязла надолу, ограничила се е: тя пак остава в себе си, но е пуснала Единицата да движи световете. Поставя Начало, но тя пак си остава без начало. Тя се ограничава, но е Безгранична.
   
  Из лекция, държана на 5 април 2016 г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Числото 0 (нула)" ...