ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Числата

  Числата са Древен език на Духа. Числата от 1 до 10 са най-дълбоки, те са от Древния род. Те са Древна верига от трептения, трептящи Същности. Десетте числа – това са първите 10 сили на Бога, Десетте пътя, десет Негови идеи, качества, 10 погледа.

  Числата си имат свой таен живот. Те са слязла видимост на идеите и Замисъла на Бога. Различните числа се комбинират и могат да бъдат големи пазители, големи помагачи на човека.

  Числата са Същества от потаен свят, слезли да движат развитието. Всяко число е съставено от строго определени трепети.

  Великият Сътворител на числата така ги е устроил, че те да служат на определени качества, които пък в определено време се превръщат в Свобода.
   
  Из лекция, държана на 5 април 2016 г., Варна
  Числата са преди буквите и някога Бог е нямал име, а е бил Първият.
  Из интервю - Тайната на числата / Портал12
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Числата" ...