ТЕМИ: А-Я

default

Елеазар Хараш за ... Черното братство

  Окултната наука казва, че сега нашият свят е пристанище на Черната Ложа. Армията от паднали същества – това са войни на Звяра, които се управляват от неговата воля. Една от древните истории в света е преданието за Луцифер – великият Ангел, въстанал срещу Вечната Воля. Всички паднали ангели се обединяват и се опитват да се борят срещу Бога. Така се поставило началото на Черното Братство.

  В Библията е казано ”Изхвърлен беше великият Дракон, старовременната Змия, на Земята, заедно със своето обкръжение”.  И така, след падането на Луцифер, той станал Сатана, а съществата около него станали демони. Така се оформил Адът – и след като великият Ангел и неговите демони паднали на Земята /т.е.Тринадесетата сфера/, те си намерили ново призвание: станали съблазнители и изкусители, т.е. търсачи на жертви.

  Демоните са една огромна и мощна сила със своя армия и парламент, с много учени и прости демонични служители. В демоничния Ад има йерархия, има демони господари и демони слуги. Тъй като главния е Сатана, ще започна с него. Сатана е известен като Великият император на преизподнята. Бивш Княз на Светлината и сега Дух на Мрака властва над своята армия от паднали демони. Понеже тази армия е голяма, наложило се да има помагачи, на които да се довери. Най – силното му качество е не гордостта, а омразата. Тази йерархия на Ада са пътят към смъртта – обратното на Дървото на Живота, обратните Сефироти.

  Един от първите в тази демонична йерархия е Велзевул. Сатана обобщава целокупното зло и целокупната омраза, а Велзевул е специалист в областта на специфичната, скрита, демонична гордост. Велзевул също е полетял от Небето с главата надолу към желаната Бездна. Гордостта е неговата област и затова в някой предания е бил наричан Повелителят на мухите.

  И гордостта и фанатизма са много силна духовна връзка с Черното Братство. Друг „велик” ангел, който е рухнал от небето заедно със Сатана, е Левиатан. Той е опустошителят демон на моретата и отговаря за морските злини и бедствия. Той е много свиреп господар и ако някоя хищна морска сила не изпълнява неговите повеления, Левиатан изяжда нейната жизнена сила. Той избягва бреговете, защото има страх от силата на човешкия глас.

  Друг силен демон, един от най – работещите в Ада и за славата на Ада, се казва Асмодей. Той е демонът на разврата и удоволствията. Негова главна цел е да разруши семейните връзки, защото от там обществото лесно се разрушава. За него най – изгодните са тези, които са се отдали на своя смъртен живот. Асмодей е един от най – големите майстори на фините демонични любовни излияния, техники и похвати – и чрез тези похвати той е изродил много от своите жертви за славата на Ада.

  Друг силен демон и пазител на адските хранилища е Астарот. Той пази съкровищата, той /заедно със своите агенти/ е големият магьосник на голямата суета и голямата загуба на време, голямото разтакаване. Астарот участва в тези приятелства, които ви губят времето, енергията и някой път успяват да ви отклонят от Пътя. Астарот е съветникът на мързеливите, този демон пробужда тихия мързел в човека. Има един паднал демон, специалист и ръководител на всички пирове и угощения – защото това се оказало много доходно.

  Един от другите силни и почитани на Земята демони – това е демонът на грубата и фината вражда, Велиар. Той е майсторът на тънките конфликти, сеятеля на враждата и на изкусните лъжи, които целят вражда. Така той е отстранявал много приятелски съвети, които са се насочвали към хората.

  Има един демон на име Марбас, който се вселява в лъва и реве – ревът на лъва не е негов. Има демони, които могат да нанасят незаздравяващи рани. Демоните познават Библията по-дълбоко от всеки богослов. Те знаят също защо точно кучето лае, защо кравата мучи и защо птичките пеят. Който избере тъмнината, постепенно обезумява. Погледът на Дявола е много силен – носи главно смърт и обезумяване. Погледа на Дявола е силен, но погледът на Бога е универсален.
  Из Словото и Тайните на Злото, 2014г.
  И Бялото Братство и Черното Братство работят чрез методите на концентрацията, но резултатите са различни. Черното Братство работи с ума и въображението. Черният брат не може да обича Божествено. Така той разрушава своите висши сили и възможности. Когато човек мрази, той разрушава много от своите сили и възможности. Омразата отнема дарби и сили.

  По законите на свободата Черните братя са паднали в злоба, завист и омраза. По свободна воля те са станали зли същества. Там, където има слабости, привързаност, емоции, егоизъм, е затворена вратата на Посвещението, а то е спасението. Великото учение е недостъпно за нисши сетива. Неразбирането и недоверието са погубващи духове и главно – недоверието в себе си. Чрез нечисто слово духовете се превръщат в зли същества. Те се познават по словото, но трябва различаване.

  Духовете на Черното Братство следят внимателно живота на хората и дебнат на всяка крачка човека, за да внушат своите лоши мисли и постъпки. Те обичат да ровят и в интимните мисли на човека. Черните ангели също еволюират, но по пътя на отрицателния опит – натрупване на грешки. В техния план влиза дори неприемливата жестокост – това им осигурява много материални съществувания и много влачения в еволюцията. Но те доброволно са се отклонили от Бога и са нарушили дълга си да се покоряват напълно на Него.

  Едно от най-силните оръжия на Черното Братство, това са удоволствията. Тук те наблягат много, защото удоволствията водят до духовна смърт. Чрез удоволствията хората се обвързват със злото и за следващите прераждания. Така Черното Братство приковава хората на земята. Главния Черен адепт в космоса, това е астралният свят. Изходът от него е Чистотата – това е изход от материята, от веществото, защото тук /в чистотата/ Бог обича Себе Си. В чистотата Бог се ражда като Огън, а в удоволствията човек губи себе си все повече и повече. „Око за око, зъб за зъб” – това е метод на Черното Братство. За хората той е работил хиляди години, за някой той важи и сега. С него Черното Братство е обвързало много хора в своята мрежа. Има йерархии на Черното Братство, към тях са включени много зли духове работят с техните методи /методи на падналите адепти/.
  Из книгата Окултно Ученичество, 2012 г.
  Удоволствията са метод на Черното Братство, който създава робство. Трябва да кажа, един от най-силните методи, едно от най-силните оръжия на Черното Братство. Все човекът да обича някакви удоволствия, за да може да стане привързан, болезнен, болен и т.н. Удоволствието от сексуалните влечения (преди време говорихме и по този въпрос), от пари, от жаждата за власт, от политика, от преяждането, за което говорих, означават да си посегнал на своята свобода. Няма по-лошо нещо, от това ученикът да посегне на своята свобода, на своята Божественост.
  Из идея за размишление За удоволствията, 4 май 1999г.
ОЩЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА : "Черното братство" ...